jeden procent na fundacje onkologicznaKwoty, które przekazujemy organizacjom pożytku publicznego w ramach „jednego procenta” przy zeznaniu rocznym PIT rosną regularnie z roku na rok. Dzięki temu mamy możliwość współdecydowania o tym jak wydawane są nasze pieniądze oraz wsparcia ważnych inicjatyw i projektów.

Zachęcamy do oddania 1% na fundacje i stowarzyszenia związane z onkologią! Zbiórkę środków pochodzących z podatku prowadzi również wiele hospicjów.


Oddaj 1% na dobry cel / np. na leczenie nowotworów

Podatnik, który chce przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku musi się samodzielnie rozliczyć z fiskusem. Nie może go w tym wyręczyć ZUS czy pracodawca. Podatnik może wybrać tylko jedną organizację, której działalność mu się podoba i które realizuje słuszne jego zdaniem cele.

Należy pamiętać, że musi ona posiadać status OPP. Listę wszystkich podmiotów, uprawnionych do przyjmowania 1% można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w bazie pod adresem www.baza.pozytek.ngo.pl.

Numer KRS wybranej organizacji należy wpisać do swojego PIT-u w formularzu:

  • PIT-36 – pozycja 310,
  • PIT-36L – pozycja 95,
  • PIT-37 – pozycja 13L,
  • PIT-38 – pozycja 58,
  • PIT-39 – pozycja 51

 

W formularzu PIT podatnik wpisuje kwotę, jaką chce przekazać. Aby ją obliczyć należy podzielić kwotę należnego podatku przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.