Prezentujemy raport „Życie po nowotworze” – na temat stanu zdrowia ozdrowieńców po leczeniu choroby nowotworowej w dzieciństwie. Publikacja pod redakcją prof. dr hab. n. med. Katarzyny Muszyńskiej-Rosłan powstała jako efekt współpracy lekarzy zajmujących się ozdrowieńcami oraz rezultat Projektu Długofalowej Opieki Ozdrowieńczej Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Wśród artykułów znajdują się wypowiedzi ekspertów dotyczące metod opieki nad ozdrowieńcami, wyzwań, przed jakimi stoją ozdrowieńcy wieku dziecięcego oraz ich potrzeb – w zależności od przebytej choroby nowotworowej.

Raport „Życie po nowotworze” kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców jako rodzaj kampanii społecznej – w formie informacyjnej, zwiększającej świadomość istnienia problemu.

Zakończenie leczenia przeciwnowotworowego jest wielkim sukcesem dla pacjenta i dla zespołu leczącego. Nie zamyka to jednak sprawy konieczności opieki medycznej dla osób wyleczonych z choroby nowotworowej, określanych jako „ozdrowieńcy” (ang. survivor). Dotyczy to zarówno onkologicznych pacjentów pediatrycznych, jak i dorosłych.

Wszyscy pacjenci wymagają aktywnego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, a u wielu występują odległe niepożądane efekty leczenia przeciwnowotworowego, często o charakterze przewlekłym. Monitorowanie stanu zdrowia i łagodzenie skutków leczenia przeciwnowotworowego jest równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania i jakości życia, jak samo leczenie choroby nowotworowej.

POBIERZ RAPORT (PDF)

Raport „Życie po nowotworze” – spis treści

  • Opieka nad ozdrowieńcami w kontekście polskiego systemu zdrowia – czy mamy rozwiązania systemowe? – prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
  • Epidemiologia nowotworów dziecięcych oraz ozdrowieńców – czyli czy i dlaczego jest to poważny problem? – dr n. med. Anna Panasiuk
  • Definicje, czyli co oznaczają pojęcia: ozdrowieńcy, transition czyli przejście, LTFU, czyli opieka po leczeniu. Potrzeby i bariery – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
  • Ozdrowieńcy z nowotworu wieku dziecięcego – wyzwania – dr Anna Apel, ozdrowieniec
  • Ozdrowieńcy po leczeniu chorób układowych – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
  • Ozdrowieńcy po leczeniu guzów litych – prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
  • Ozdrowieńcy po leczeniu guzów OUN – prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
  • Potrzeby „mentalne” i wyzwania psychospołeczne ozdrowieńców – prof. UML dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
  • Podsumowanie potrzeb i planów, czyli dlaczego, kogo i czego potrzebujemy? – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, dr Anna Apel

 
źródło: www.onkologia-dziecieca.pl

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY WIEKU DZIECIĘCEGO