Rak jelita grubego z przerzutami nie jest w Polsce leczony optymalnie – alarmują Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z podmiotami działającymi na rzecz chorych na raka jelita grubego – EuropaColon Polska oraz Polskim Towarzystwem Stomijnym POL-ilko. Organizacje zaapelowały współnie do Ministra Zdrowia o dostęp do aktywnego leczenia w 3. i 4. linii dla chorych na raka jelita grubego.

Zachorowania na raka jelita grubego stanowią w polskiej populacji drugą najliczniejszą po raku płuca grupę zachorowań na nowotwory oraz drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Każdego roku na raka jelita grubego zapada ok. 18.000 osób, a każdego dnia z tego powodu umierają 33 osoby. Szanse na przeżycie 5 lat z chorobą ma zaledwie co drugi polski Pacjent i jest to wynik znacznie gorszy od średniej europejskiej. Gorszy od uzyskiwanych w takich krajach jak Litwa, Łotwa czy Estonia.

Autorzy apelu podkreślają, że problemem jest zarówno organizacja jak i standardy leczenia. Nie ma wyspecjalizowanych ośrodków leczenia raka jelita grubego, chory często trafia w ręce niedoświadczonego chirurga, co rodzi wiele komplikacji, a leczenie innowacyjne ogranicza się tylko do dwóch pierwszych linii, w przeciwieństwie do zaleceń europejskich i światowych.
 

� Organizacje zrzeszające Pacjentów onkologicznych wystosowały do Ministra Zdrowia apel o możliwość dalszego leczenia…

Opublikowany przez zwrotnikraka.pl – portal onkologiczny 10 kwietnia 2018


 
Liczba osób, które powinny dostać kolejne, aktywne linie leczenia jest szacowana nawet na ok. 1500. Istotna część tej grupy to osoby w dobrej i bardzo dobrej kondycji fizycznej, często pracujące, spełniające swoje społeczne role. Odbieranie im szansy na dalsze życie nie może być akceptowane.

W zaleceniach europejskich, w dalszych liniach leczenia są dwa leki o pozytywnym wpływie na długość życia chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubegotriflurydyna/typiracyl oraz regorafenib, jednak nie są one dostępne w Polsce. Mogą się nimi leczyć chorzy na Węgrzech, w Słowacji i w Czechach – czyli w krajach o podobnym co Polska poziomie zamożności. W Polsce samodzielne finansowanie tego leczenia przekracza możliwości pacjentów. Tylko nielicznym udało się zebrać fundusze w publicznych zbiórkach, inni dostali leki w darze z organizacji pozarządowych.

Autorzy apelu, pozytywnie oceniając ubiegłoroczne zmiany w programie leczenia raka jelita grubego, podkreślają, że polskim pacjentom trzeba dać takie same szanse jakie mają ich sąsiedzi za południowa i zachodnią granicą. Przedstawiciele organizacji mają nadzieję, że Minister Zdrowia pochyli się nad losem chorych, którzy dzielnie walczą z zaawansowaną chorobą. Trzeba dać im szansę, aby trwało to jak najdłużej.
 
 

[tab_item title=”APEL DO MINISTRA”] Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu chorych na zaawansowanego raka jelita grubego oraz ich rodzin i opiekunów zwracamy się z apelem o udostępnienie aktywnego, innowacyjnego leczenia dla osób, które po terapii w drugiej linii wymagają jej kontynuacji, pozostając często w dobrej lub bardzo dobrej kondycji fizycznej.

Zwracamy się także z prośbą o możliwość spotkania z Panem Ministrem, w czasie którego chcemy zapoznać Pana z realiami opieki nad osobami z rakiem jelita grubego, których skutkiem jest niższy o ponad 10% od średniej europejskiej wskaźnik przeżyć 5-letnich, gorszy nawet od takich krajów jak Słowacja, Litwa, Łotwa czy Estonia. Problemem jest zarówno organizacja jak i standardy leczenia. Nie ma wyspecjalizowanych ośrodków leczenia raka jelita grubego, a leczenie innowacyjne ogranicza się tylko do dwóch pierwszych linii, w przeciwieństwie do zaleceń europejskich i światowych. Liczba osób, które powinny dostać kolejne, aktywne linie leczenia jest szacowana na ok. 1500. Istotna część tej grupy to osoby w dobrej i bardzo dobrej kondycji fizycznej, często pracujące, spełniające swoje społeczne role. Odbieranie im szansy na dalsze życie jest nie może być akceptowane.

19 marca 2018 r. Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Opieki Zdrowotne zorganizował na wniosek organizacji pacjentów spotkanie na temat optymalizacji modelu opieki nad pacjentem z rakiem jelita grubego w warunkach reformy, w czasie którego były prezentowane wnioski z raportu Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Z informacji przedstawionych na tym spotkaniu wynika, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umierają w Polsce aż 33 osoby. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów mówią, że liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w naszym kraju wynosi około 18 tysięcy, co oznacza, że Polska należy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie. Prof. Marek Wojtukiewicz podkreślił, że w Polsce dla pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego leki innowacyjne uwzględniane są tylko w pierwszej i drugiej linia leczenia. Dostęp do kolejnej, trzeciej linii jest ograniczony a czwarta linia terapii w Polsce nie istnieje, pomimo ich obecności w zaleceniach europejskich i doświadczeń klinicznych wskazujących na to, że leki te dają szansę na dłuższe życie pacjentów z zaawansowaną chorobą. W Europie stosuje się dwa leki, które są skuteczne w 3. i 4. linii leczenia (triflurydyna/typiracyl i regorafenib). Niestety w Polsce nie są one dostępne dla pacjentów. Koszty społeczne tej sytuacji ponoszą nie tylko sami pacjenci, ale również ich rodziny.

Głęboko wierzymy, że ta niezrozumiała sytuacja ulegnie zmianie i terapie, którymi mogą być leczeni chorzy w całej Europie, będą osiągalne również u nas. Europejscy pacjenci żyją z chorobą. Polscy z powodu raka jelita grubego umierają ponieważ nie mają dostępu do terapii, które współczesna medycyna może już im zaoferować i to od jakiegoś już czasu.

Pozwolimy sobie przypomnieć, że dopiero od lipca 2017r. a następnie od stycznia 2018 r. polscy pacjenci mają dostęp do właściwego leczenia raka jelita grubego w 1. i 2. Linii, zgodnie ze standardami ESMO. Na dobre efekty tych decyzji Ministerstwa Zdrowia musimy jeszcze poczekać, ale głęboko wierzymy w to, że lekarze mając możliwości leczenia pacjentów we wszystkich stadiach choroby zmienią zarówno jakość życia pacjentów jak i wskaźnik 5-letnich przeżyć.

Z nadzieją na pozytywną odpowiedź na nasz apel oraz rychłe spotkanie pozostajemy z szacunkiem.

Z poważaniem,

w imieniu: Europa Colon Polska i Prezesa Błażeja Rawickiego, Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ilko i Prezesa Andrzeja Piwowarskiego oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Prezes Krystyny Wechmann

Beata Ambroziewicz Członek Zarządu PKPO

[/tab_item]