Producent unikalnego urządzenia do samodzielnego badania piersi rozpoczyna prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne, które ma na celu potwierdzenie parametrów skuteczności badania termograficznego piersi za pomocą urządzenia BRASTER. Spośród prowadzonych dotychczas badań klinicznych, INNOMED jest największym projektem. Obejmie grupę 3000 kobiet i będzie prowadzony w 12 ośrodkach klinicznych na terenie kraju.

braster tester rak piersi

Zdjęcie1: Urządzenie Braster analizuje różnice temperatury na powierzchni piersi, a zarejestrowane obrazy przesyła za pomocą specjalnej aplikacji do systemu automatycznej interpretacji w centrum telemedycznym. Tam, specjalistyczny algorytm określa czy zarejestrowane obrazy termiczne mogą wskazywać na występowanie patologicznych zmian. W przypadku wykrycia niepokojących objawów, użytkowniczka urządzenia otrzymuje informację, że powinna skontaktować się z lekarzem i poddać dalszej diagnostyce.

 

Dzięki projektowi INNOMED, Braster znacząco rozbuduje posiadaną bazę obrazów termograficznych i uzyska możliwość dalszego doskonalenia algorytmów interpretacji danych.

Spółka planuje także publikację wyników badania w międzynarodowym, uznanym czasopiśmie medycznym. Wyniki badania oraz publikacja będą istotnymi krokami budowaniaw międzynarodowym środowisku medycznym świadomości wysokiej skuteczności termografii kontaktowej we wsparciu diagnostyki raka piersi.

INNOMED to badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi takimi jak mammografia czy USG. Badanie będzie prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (UJCM). Na ten cel konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i firmy Brasterotrzymało dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju(NCBiR) w kwocie 9,1 mln zł.

Badania kliniczne są nierozłącznym elementem udoskonalania i potwierdzania skuteczności diagnostycznej naszego urządzenia. Aktualnie rozpoczynamy badanie na bardzo dużą skalę, które obejmie aż 3 tysiące kobiet. Głównym celem badania będzie porównanie skuteczności urządzenia BRASTER w wykrywaniu zmian patologicznych w piersiach, względem popularnych metod dostępnych na rynku i dalsze doskonalenie naszej metody. Wyniki z badań poznamy prawdopodobnie pod koniec roku – powiedział Marcin Halicki, Prezes Zarządu Braster S.A.

Realizując strategię ekspansji międzynarodowej Spółka planuje w I półroczu 2017 r. przeprowadzić pilotażową sprzedaż urządzenia na jednym z wybranych rynków europejskich,a w II półroczu 2017 r.wejść na pozostałe, wybrane rynki UE i USA, gdzie jest największy potencjał sprzedażowy.
 


 

Braster rozpoczyna badanie INNOMED na grupie 3000 kobiet, informacja prasowa InnerValue.