Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie to nowoczesna, wyposażona w światowej klasy sprzęt placówka medyczna, która od początku swojej działalności jest bezpośrednim partnerem Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w zakresie leczenia radioterapeutycznego pacjentów onkologicznych. Dzięki tej współpracy chorzy mogą w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.

Świadczenia medyczne w Centrum Radioterapii Amethyst są bezpłatne, wykonywane na podstawie kontraktu z NFZ. Centrum zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i kompleksowego leczenia onkologicznego w ramach pakietu onkologicznego Ministerstwa Zdrowia. Pacjenci mogą zgłaszać się tutaj na konsultacje również bez skierowania.

Międzynarodowe standardy i procedury medyczne są wyznacznikiem funkcjonowania wszystkich ośrodków sieci Amethyst Radiotherapy w Europie. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników elektroradiologii z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi.

Obecnie podstawą leczenia onkologicznego jest leczenie skojarzone. Polega ono na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta – najczęściej chirurgii, radioterapii, chemioterapii, immunoterapii. Stosuje się też jednocześnie teleradioterapię i brachyterapię, łączy się brachyterapię i chemioterapię. Medycyna podkreśla komplementarność tych metod, a pełnoprofilowe ośrodki onkologiczne gwarantują wyższą skuteczność w leczeniu pacjentów.

szpital rydygier kraków

Wielospecjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie i Centrum Radioterapii Amethyst dzięki współpracy gwarantują wszystkim pacjentom leczenie skojarzone, prowadzone w jednym miejscu (budynki szpitala i centrum są ze sobą połączone, dzięki czemu leczenie pacjentów może być w pełni zintegrowane) przez stały zespół medyczny. To funkcjonalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie, dzięki któremu każdy pacjent otrzymuje możliwość szybkiej pomocy i rozpoczęcia procesu leczenia.

Pacjent, który w procesie leczenia onkologicznego kierowany jest tutaj na terapię, już po ok. 2 tygodniach poszerzonej diagnostyki i przygotowania rozpoczyna cykle pierwszych napromieniań. Rocznie, w Centrum z zabiegów radioterapii korzysta ponad 3000 pacjentów.

W 2021 roku Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie został najwyżej oceniony przez chorych na raka w rankingu przyjaznych szpitali onkologicznych w Małopolsce (zestawienie opracowała fundacja Alivia na podstawie opinii wyrażonych w portalu Onkomapa).

Zespół

W samym Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie pracuje ponad 80 osób. To zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Lekarze, fizycy medyczni i technicy zatrudnieni w centrach Amethyst przechodzą jednolite szkolenia w renomowanych ośrodkach medycznych w kraju i zagranicą. Nieustannie dokształcają się podczas spotkań i szkoleń przygotowywanych przez takie prestiżowe międzynarodowe instytucje jak American Society for RadiationOncology.

Zespoły w Polsce biorą również udział w zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez PTFM (Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego), PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne) i PTB (Polskie Towarzystwo Brachyterapii). W ten sposób mają bieżący kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie radioterapii i międzynarodowymi standardami w tym zakresie.

szpital amethyst kraków onkologia

Obszary działalności medycznej

Istotą leczenia radioterapeutycznego jest napromienienie guza nowotworowego przy maksymalnej ochronie tkanek zdrowych. Wszystkich pacjentów leczymy indywidualnie, z zastosowaniem terapii dedykowanej i opracowywanej adekwatnie do stopnia zaawansowania nowotworu, występujących objawów i obciążenia chorobami współistniejącymi.

Leczenie u każdego pacjenta planowane jest indywidualnie. Zależy od zaawansowania nowotworu, występujących objawów, obciążenia chorobami współistniejącymi. Radioterapia może być stosowana:

  • z intencją całkowitego wyleczenia (radioterapia radykalna) , lub
  • w celu spowolnienia przebiegu choroby czy złagodzenia jej objawów (radioterapia objawowa, nazywana też paliatywną).

 
W zależności od sposobu napromieniania radioterapię można podzielić na dwa typy:

  • brachyterapia (BTH) – leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem,
  • teleradioterapia (RTH) – leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek, promieniowanie generowane jest przez akcelerator liniowy.

 
Amethyst w Krakowie leczenie onkologiczne

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia jest metodą leczenia lokalnego, z oddziaływaniem ograniczonym do miejsca występowania guza nowotworowego. Wykorzystuje promieniowanie jonizujące, czyli szczególny rodzaj energii, niewidoczny i niewyczuwalny przez pacjenta. Emitowane jest ono przez specjalistyczne urządzenie nazywane akceleratorem liniowym.

Mechanizm działania promieniowania polega na uszkodzeniu materiału genetycznego (DNA) komórki nowotworowej, co w konsekwencji prowadzi do cofania się choroby nowotworowej (radioterapia radykalna). Proces ten jest rozciągnięty w czasie, dlatego efekty leczenia mogą być dostrzegalne dopiero po wielu tygodniach lub miesiącach od zakończenia radioterapii. Ten rodzaj leczenia może być tez stosowany w celu zmniejszenia uciążliwości choroby nowotworowej (radioterapia objawowa).

Radioterapia może być stosowana:

  • z intencją całkowitego wyleczenia (radioterapia radykalna) lub
  • w celu spowolnienia przebiegu choroby, czy złagodzenia jej objawów (radioterapia objawowa, nazywana też paliatywną).

 
Centrum Radioterapii Amethyst radioterapia

Brachyterapia onkologiczna

Brachyterapia jest jedną z technik radioterapii nowotworów. W Centrum Radioterapii Amethyst wykonujemy codziennie od kilku do kilkunastu zabiegów przy zastosowaniu tej metody. Jest to leczenie przy użyciu źródła promieniowania umieszczanego w bezpośrednim kontakcie z guzem. Słowo „brachy” pochodzi z języka greckiego i oznacza „w pobliżu”, więc brachyterapia jest leczeniem z bliska.

W brachyterapii stosuje się pierwiastki promieniotwórcze umieszczone w specjalnych aparatach tak, by można bezpiecznie dla pacjenta, jego otoczenia i personelu medycznego przeprowadzać zabiegi. Zasięg promieniowania stosowanego w brachyterapii jest krótki, liczony w milimetrach. Z jednej strony pozwala to na podanie wysokich dawek promieniowania przy jednocześnie maksymalnej ochronie tkanek zdrowych, z drugiej strony wymaga umieszczenia źródła promieniowania bezpośrednio w sąsiedztwie leczonego miejsca, a czasem w samym guzie lub miejscu po jego usunięciu.

Brachyterapia jest stosowana w przypadku nowotworów narządów rodnych i piersi u kobiet, prostaty u mężczyzn, płuc, przełyku, skóry czy nowotworów okolicy głowy i szyi, rzadziej w nowotworach innych narządów.

Radioterapia paliatywna

Radioterapia objawowa, zwana też radioterapią paliatywną, ma na celu zmniejszenie występowania skutków choroby onkologicznej oraz ograniczenie cierpienia Pacjenta w terminalnej fazie, kiedy wiadomo, że nie ma możliwości wyleczenia nowotworu.

W takiej sytuacji dobierane są dawki promieniowania jonizującego, adekwatne do danego przypadku i stopnia zaawansowania raka. Dzięki temu łagodzone są i ograniczane skutki oraz objawy choroby. W niektórych przypadkach właściwy dobór wiązki promieniowania pozwala na znaczące złagodzenie (opornego np. na działanie leków) bólu. Stosowanie radioterapii paliatywnej, choć jej celem nie jest wyleczenie, pozwala wielu osobom, które poddawane są tej terapii zapomnieć o wielu uciążliwych objawach choroby nowotworowej.

Terapia wspierająca

Dobrze zaplanowana i prowadzona terapia w chorobach nowotworowych to nie tylko zabiegi radioterapii czy brachyterapii. Dla całego zespołu Centrum Radioterapii Amethyst ważne jest holistyczne podejście do leczenia, uwzględniające całościowe podejście do pacjenta, w połączeniu ze wszelkimi aspektami jego życia.

Lekarze, pielęgniarki, technicy wiedzą, że emocje, nastawienie do świata i sposób myślenia w dużym stopniu wpływają na stan zdrowia chorego, a przez to – na przebieg leczenia.

W Centrum Radioterapii Amethyst pacjenci i ich rodziny mogą skorzystać z pomocy i porad:

  • psychoonkologa,
  • dietetyka specjalizującego się w żywieniu wspomagającym terapie chorób onkologicznych.

 
Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład holdingu medycznego Amethyst Radiotherapy Ltd, który posiada swoje placówki medyczne w Rumunii, Francji, Austrii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii https://amethyst-radiotherapy.com/pl/.

Więcej informacji na temat działalności Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie znajduje się na stronie https://centrum-radioterapii.pl/.
 

Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków, Poland
www: http://amethyst-rtcp.pl

 

 

Artykuł Partnera

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA