Zaawansowane badania nad nowymi strategiami leczenia raka trwają również na terenie Polski. Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) to powołana w 2013 roku spółka córka kanadyjskiej firmy biofarmaceutycznej Helix BioPharma Corporation, której siedziba mieści się w Warszawie. Polscy naukowcy aktywnie wspierają prowadzone w Polsce, Kanadzie oraz USA badania nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi, które opierają się na dwóch platformach technologicznych: DOS47 oraz CAR-T. Połączenie obu strategii może zmienić sposób postrzegania i wykorzystywania terapii komórkowych w walce z nowotworami.

Technologia Tumour Defence Breaker (DOS47) to autorskie rozwiązanie spółki Helix, które przełamuje bariery obronne nowotworów, zwiększając efektywność stosowanych obecnie chemioterapii i immunoterapii w leczeniu nowotworów litych. Testowana technologia neutralizuje kwaśne mikrośrodowisko nowotworu, co sprawia, że układ odpornościowy pacjenta może podjąć walkę z chorobą. Mechanizm działania DOS47 objaśnia prof. Sławomir Majewski, jeden z uznanych polskich naukowców zaangażowanych w badania nad kandydatami na leki onkologiczne z platformy DOS47:

Na powierzchni komórek nowotworowych pojawiają się pewne białka, cząsteczki, które nie występują na komórkach prawidłowych. Udało się znaleźć przeciwciała, które rozpoznają te antygeny. Do tego kompleksu przyłączyliśmy enzym o nazwie ureaza, który powoduje zmianę środowiska w obrębie nowotworu z kwaśnego, które jest charakterystyczne dla złośliwych nowotworów, na środowisko neutralne i zasadowe. W efekcie podania takiego preparatu, nasz kompleks dociera preferencyjnie do komórek nowotworowych i tam dochodzi do gwałtownej reakcji zmiany środowiska. Tkanka nowotworowa zostaje zniszczona. Z dotychczasowych badań wynika, że ponad połowa pacjentów z rakiem płuca ma szanse odpowiedzieć na to leczenie. Aktualnie prowadzone są badania u pacjentów z bardzo zaawansowanym rakiem płuca, z najcięższą postacią nowotworu w stadium IV. Wstępne wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wiemy, że lek jest bezpieczny, co we współczesnej onkologii ma kolosalne znaczenie. Z drugiej strony, analizując pierwsze grupy pacjentów, w badaniach uzyskaliśmy bardzo ciekawe wyniki skuteczności.

Technologia CAR-T jest już od kilku lat rozwijana przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy. Polega ona na wyizolowaniu z organizmu pacjenta, genetycznym zmodyfikowaniu, a następnie ponownym wprowadzeniu do krwi cytotoksycznych limfocytów T.

– Wskutek znacznego podwyższenia pH zmieniamy mikrośrodowisko nowotworu i pozbawiamy go swoistej „tarczy ochronnej”. Dopiero do tak przygotowanego „podłoża” chcemy wprowadzać zmodyfikowane w technologii CAR-T limfocyty T. Z jednej strony mamy więc naszą technologię DOS47 (Tumour Defense Breaker), a z drugiej – szczególne przeciwciała wykorzystywane do produkcji CAR-T. Połączenie tych technologii może całkowicie zmienić sposób postrzegania i  wykorzystawania terapii komórkowych w walce z nowotworami – dodaje Prezes Helix Immuno-Oncology – dr Paweł Wiśniewski.

zobacz więcej: HELIX IMMUNO-ONCOLOGY

EUROPEJSKIE CENTRUM IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

Obiecujące technologie CAR-T i Tumour Defense Breaker (DOS47) w obszarze immuno-onkologii rozwijać będzie Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów. Pod koniec 2016 roku Helix Immuno-Oncology nawiązała współpracę z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz stołecznym Wojskowym Instytutem Medycznym i przystępiła do realizacji projektu badawczo-rozwojowego w obszarze immunoterapii raka. Celem porozumienia jest wprowadzenie do kraju nowej technologii CAR-T, znajdującej zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych (np. białaczka limfatyczna), a także dostosowanie jej i wykorzystanie w terapii guzów litych.

W skład Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdą kliniki satelitarne, wykorzystujące laboratoria istniejące w polskich szpitalach. W drugiej fazie prac nad ECIN powstanie nowoczesny szpital centralny, dedykowany immunoterapiom nowotworów.
– Docelowo planujemy pozyskać w Polsce pięć klinik satelitarnych, w których będziemy mogli prowadzić badania. Kliniki te mają być dostępne dla pacjentów, ponieważ będą rozsiane po całej Polsce. Jeśli wyniki badań będą tak dobre, jak się tego spodziewamy, planujemy utworzenie jednego centralnego szpitala dedykowanego wyłącznie immunoterapiom z wykorzystaniem obydwu technologii Helix. W Europejskim Centrum Immunoterapii Nowotworów docelowo będziemy leczyć ok. 5000 pacjentów rocznie, z możliwością późniejszego rozszerzenia o kolejne 10 000 osób – tłumaczy dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

 

Helix Immuno-Oncology prowadzi badania nad nowymi strategiami leczenia rak, opracował PG