W Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce kompleksowy oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii. Nowo powstały ośrodek, wykorzystując potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich, zajmie się rozwojem nowych leków na raka, a pacjentom onkologicznym umożliwi skorzystanie z innowacyjnych terapii poprzez udział w badaniach klinicznych. Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie umowy zawartej między Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie i firmą Roche Polska.

Oddział Badań Wczesnych Faz otwiera nowy rozdział w historii rozwoju nowoczesnych leków w Polsce. Powołane staraniami Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska, Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę uzyskania efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego m.in. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Badania kliniczne same w sobie są niezwykle skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Szacuje się, że na 5 tys. substancji sprawdzanych w badaniach przedklinicznych, do kolejnej fazy badań przechodzi zaledwie 5 cząsteczek. Dotychczas badacze, których substancja przeszła już etap tak ostrej selekcji podczas badań podstawowych w laboratorium, często nie mieli możliwości prowadzenia dalszych badań w Polsce. Tym samym, wiele z innowacyjnych projektów nie zostało zrealizowanych. Nowe Centrum Naukowo-Przemysłowe w Warszawie sprawi, że badacze będą mogli realizować tu bardzo zaawansowane prace nad nowym lekiem i przejść do badań I fazy, czyli pierwszego kontaktu substancji z pacjentami.

Na oddziale Badań Wczesnych Faz prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii antynowotworowych. Ośrodek w Warszawie będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu Pierwsze podanie u człowieka („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Wczesnych Faz będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory – tłumaczył prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Nowo powstały Oddział Badań Wczesnych Faz współtworzony jest przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych , farmaceutami oraz naukowcami zaangażowanymi w badania przedkliniczne.

Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi pacjenci – pojawią się na oddziale już na początku lipca br. – powiedziała dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego.

ODDZIAŁ BADAŃ KLINICZNYCH WCZESNYCH FAZ – CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE

oddział badań klinicznych na raka zwrotnik

Oddział badań klinicznych wczesnych faz Warszawa

centrum badań wczesnych faz

PRZEJDŹ DO: BADANIA KLINICZNE – BAZA WIEDZY