3 września 2015 po raz pierwszy w Polsce obchodzimy Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim, złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego. Ideą I Ogólnopolskiego Dnia Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim jest podniesienie świadomości społecznej Polaków na temat choroby nowotworowej, podkreślenie znaczenia właściwej i szybkiej diagnozy oraz zwrócenie uwagi na problemy dotykające pacjentów w procesie leczenia szpiczaka. Organizatorami obchodów są Inicjatywa Wspólna Droga oraz pacjenci zrzeszeni w Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem. Partnerem kampanii jest Polska Grupa Szpiczakowa.


I dzień pacjentów ze szpiczakiem mnogim 2015 akcja


I OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM – PROGRAM

Z okazji I Ogólnopolskiego Dnia Pacjentów e Szpiczakiem Mnogim 3 września w parku Pole Mokotowskie w Warszawie (o godz. 9.30 w zachodniej części Pola Mokotowskiego, na polanie w okolicach ul. Żwirki i Wigury) odbędzie się międzypokoleniowy Spacer Nordic Walking, jako wyraz solidarności z osobami chorującymi na szpiczaka i ich Rodzinami, z udziałem Ambasadorów Akcji, którymi są m.in. Zygmunt Chajzer, Andrzej Grabowski, Maciej Orłoś, Andrzej Supron, Halina Frąckowiak, Ewa Kulińska, Ryszard Rembiszewski i Danuta Błażejczyk.

Obchodom I Ogólnopolskiego Dnia Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim towarzyszyć będzie szereg różnych działań, m.in. przygotowany został specjalny spot edukacyjny dotyczący kampanii, który będzie można zobaczyć w Internecie oraz w wybranych kinach w całej Polsce. Przeprowadzone zostaną działania edukacyjne w warszawskich tramwajach i metrze. W akcję włączyli się także znani blogerzy. Przez cały wrzesień w całej Polsce dystrybuowane będą za pośrednictwem uniwersytetów, uniwersytetów trzeciego wieku, centrów wolontariatów i organizacji senioralnych specjalne ulotki dotyczące wczesnej diagnostyki i rozpoznania szpiczaka mnogiego. 10 września grupa pacjentów chorych na szpiczaka spotka się w Sejmie RP z przedstawicielami Sejmowej Komisji Zdrowia, aby przekazać pismo zawierające statystyki dotyczące zachorowalności na szpiczaka i postulaty środowiska pacjentów hematoonkologicznych oraz podsumować rezultaty akcji.


SZPICZAK MNOGI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Szpiczak mnogi to złośliwy nowotwór układu krwiotwórczego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem – ponad 90% przypadków zachorowań dotyczy osób po 50 roku życia. Choć to choroba nieuleczalna, istnieje możliwość jej leczenia tak, by przybrała formę przewlekłą. Czas przeżycia pacjentów zależy od szybkiej diagnozy i zastosowania nowoczesnych metod terapii. Wiedza społeczeństwa na temat szpiczaka mnogiego jest jednak wciąż bardzo niska. Bardzo dużą rolę mają do odegrania w diagnostyce tej choroby lekarze pierwszego kontaktu i lekarze rodzinni,
Objawy szpiczaka mnogiego są niespecyficzne (bóle pleców i kości, zmęczenie, obrzęki, częste złamania, zaburzenia rytmu serca, częste infekcje) i często bagatelizowane, a powinny skłaniać do dokładniejszego procesu diagnostycznego.

Więcej informacji na www.szpiczak-kampania.pl

 

3 września – I Ogólnopolski Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim, opracował JG, informacja prasowa
 

ONKOHEMATOLOGIA