Na 8 kwietnia 2017 roku planowana jest druga edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej Innowacje w Onkologii. Wydarzenie organizowane przez członków oraz opiekuna Naukowego Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędzie się w auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (video streaming) konferencja będzie transmitowana do Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi, Lublina oraz Poznania.

Konferencja Innowacje w Onkologii kierowana jest w pierwszej kolejności do studentów i młodych lekarzy zainteresowanych onkologią kliniczną, chirurgią onkologiczną czy patomorfologią. Jednocześnie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz integracji coraz liczniejszego środowiska młodych onkologów, chirurgów czy patomorfologów. Konferencja ma charakter otwarty, obowiązuje darmowa rejestracja.

Program Konferencji „Innowacje w onkologii” budują 4 główne sesje poświęcone wybranym nowotworom (rakowi żołądka, prostaty czy piersi) – zgodnie z zasadami EvidenceBasedMedicine (czyli medycyny opartej na dowodach), a także sesja Varia. Oprócz części wykładowej w wybranych miastach odbędą się warsztaty, podczas których będziecie mogli w sposób praktyczny rozszerzyć Waszą wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej konferencji www.innowacjeonkologia.wum.edu.pl lub na oficjalnym fanpage’u wydarzenia.

DRUGA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA INNOWACJE W ONKOLOGII – PROGRAM 2017

9.00-9.35  Oficjalne otwarcie Konferencji

1.   Przemówienie Opiekuna Koła – dr n.med. Tomasza Olesińskiego

2.   Przemówienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – Michała Siwika

3.   Przemówienia gości honorowych

4.   Wykład inauguracyjny – Prof.dr hab.n.med. Jan Walewski (Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie)

 

Sesja: rak żołądka (10.00-11.20)

1.     Możliwości leczenia wczesnego raka żołądka. – 20 min. Lek. Władysław Januszewicz

2.      Rola i miejsce chirurgii w leczeniu raka żołądka – 20 min. Prof.dr hab.n.med. Arkadiusz Jeziorski

3.      Czego klinicysta powinien oczekiwać od patomorfologa? Diagnostyka morfologiczna raka żołądka. – 20 min. Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

4.      Miejsce chemioterapii i immunoterapii w leczeniu raka żołądka. – 20 min. Dr hab.n.med., prof. nadzw. Lucjan Wyrwicz

 

Sesja: rak prostaty (11.35-12.55)

1.      Badania przesiewowe w kierunku raku stercza? – 20 min. Prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy

2.      Kogo aktywnie obserwować? U kogo wykonać zabieg? – 20 min. Dr hab.n.med. Jakub Dobruch

3.      Diagnostyka morfologiczna raka prostaty – najważniejsze   informacje   dla   klinicystów. – 20 min. Dr hab.n.med. Krzysztof Okoń

4.   Hormonoterapia vs. chemioterapia w raku stercza

 

Sesja: rak piersi (13.10-14.30)

1.      Zmiany genetyczne w raku piersi i ich implikacje kliniczne. – 20 min. Prof.dr hab.n.med. Maria Małgorzata Sąsiadek

2.      Raport histopatologiczny w raku piersi – na co należy zwrócić uwagę?  – 20 min. Dr.n.med. Wojciech Olszewski

3.      U kogo zastosuję leczenie oszczędzające?  – 20 min. Dr hab.n.med. Wojciech Wysocki

4.      Leczenie systemowe raka piersi – 20 min. Dr hab.n.med. Renata Duchnowska

 

Sesja: Varia (14.30-15.25)

1.      Profilaktyka  i  leczenie  zmian  zakrzepowo-zatorowych u pacjentów onkologicznych – 20 min. Prof.dr  hab.n.med.  Jerzy Windyga

2.      Kardiotoksyczność leczenia onkologicznego – 20 min. Dr hab.n.med. Sebastian Szmit

3.      Oficjalne podsumowanie Konferencji – 10 min.

 

Warsztaty (15.30-17.00)

 

 

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w onkologii”, pracował JG