Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza do udziału w XII Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbędzie się 21 marca 2024 roku pod hasłem WIELOCHOROBOWOŚĆ jako znak czasu. Tegoroczne Forum będzie miało wyjątkowy charakter, koncentrując się na kampanii PrzeŻYJMY to jeszcze raz.

Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów.

Forum będzie miało charakter wyłącznie zdalny, dostępne dla wszystkich zainteresowanych poprzez transmisję na żywo.

O tym chcemy rozmawiać:

 • Znaczenie współpracy między specjalistami różnych dziedzin w leczeniu nowotworów.
 • Jak zapewnić równy dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii onkologicznych w Polsce?
 • Jak można lepiej zaangażować pacjentów w proces podejmowania decyzji terapeutycznych?
 • Jak zapewnić pacjentom kompleksową opiekę w przypadku wystąpienia działań niepożądanych?
 • Jakie są najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym z cukrzycą?
 • Współpraca między lekarzami onkologami a kardiologami w koordynowaniu leczenia pacjentów z nowotworami i jednoczesnym ryzykiem sercowym.
 • Jakie korzyści może przynieść prehabilitacja pacjentom onkologicznym przed rozpoczęciem leczenia?
 • Jakie działania organizacji pacjenckich mogą wesprzeć pacjentów mierzących się z nawrotem choroby?
 • Jakie strategie psychologiczne mogą pomóc pacjentom w radzeniu sobie z kolejnymi zachorowaniami nowotworowymi?
 • Jakie wyzwania stoją przed koordynatorami opieki onkologicznej w kontekście multionkologiczności, szczególnie gdy pacjenci mierzą się z wieloma różnymi chorobami lub są w trakcie terapii onkologicznej dwóch różnych nowotworów?

Forum Pacjentów Onkologicznych 2024 – agenda

10:30  BRIEFING PRASOWY

 • Krystyna Wechmann Prezes Fundacji PKPO
 • Izabela Leszczyna Minister zdrowia
 • Marek Kos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta
 • Dr hab. Beata Jagielska Dyrektor NIO-PIB, wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej
 • Filip Nowak Prezes NFZ

11:30  ROZPOCZĘCIE I POWITANIE

11:35  PANEL 1. POSTĘP MEDYCYNY A MULTIONKOLOGICZNOŚĆ

 • dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa Sekcja Immunoonkologii w Polskim Towarzystwie Onkologicznym
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • dr hab. n. med. Mateusz Spałek, prof. NIO-PIB Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym
 • Krystyna Wechmann Prezes Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Instytut Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w potwierdzeniu)

13:00  PANEL 2. MIĘDZY TOKSYCZNOŚCIĄ A SKUTECZNOŚCIĄ

 • dr n.med. Aleksandra Konieczna Klinika Nowotworów Piersi w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Matras Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego
 • dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP Kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
 • dr hab. Jakub Kucharz, prof. zwyczajny NIO-PIB Klinika Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym
 • Piotr Fonrobert Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

14:30  PANEL 3. NOWY RAK, NOWY LIFESTYLE – JAK RADZIĆ SOBIE Z NAWROTEM LUB NOWĄ DIAGNOZĄ I UTRZYMAĆ JAKOŚĆ ŻYCIA

 • lek. Sebastian Opaliński Koordynator Poradni Prehabilitacji Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
 • Dorota Kaniewska Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko, ambasadorka kampanii „PrzeŻYJMY TO JESZCZE RAZ”
 • dr n. med. Mariola Kosowicz Kierownik Poradni Psychoonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
 • dr n. o zdr. Eliza Działach Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki

PRZEDŹ DO: NAJNOWSZE WYDARZENIA