Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza do udziału w XI Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbędzie się 21 marca 2023 roku pod hasłem Pacjent dla systemu czy system dla pacjenta. Zaproszeni goście dyskutować będą o miejscu pacjenta w systemie i zmianach, które czekają nas wraz z wejściem w życie Krajowej Sieci Onkologicznej.

Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów.

Mijający rok przyniósł wiele ważnych zmian dla pacjentów onkologicznych. W 2022 roku zrefundowano 40 cząsteczkowskazań i rozpoczęto prace nad zmianą w podejściu do programów lekowych. Nowe terapie, do których pacjenci mają coraz szerszy dostęp sprawiają, że rak staje się chorobą przewlekłą.

W styczniu Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma na celu zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju. Organizacje pacjentów onkologicznych wspierają działania koordynatorów medycznych, bo to dzięki nim ścieżka pacjenta onkologicznego ma szansę stać się mniej wyboista.

Udział w konferencji możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na portalu Youtube.

Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Forum Pacjentów Onkologicznych 2023

W trakcie panelu „By PACJENT nie był WYKLUCZONY” podsumujemy trwającą od 10 lat kampanię „Pacjent Wykluczony”, przedstawimy wnioski z niej płynące i omówimy główne problemy, na jakie aktualnie natrafia pacjent onkologiczny w systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy debaty:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej i radiologii
 • dr hab. n. med. Beata Jagielska, konsultant mazowiecka w dziedzinie onkologii klinicznej
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, konsultant mazowiecki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, NIO-PIB w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej NIO-PIB w Warszawie
 • dr n. med. Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie
 • dr hab. n. med. Artur Kowalik, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • dr Dariusz Godlewski, prezes Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN
 • Kamil Dolecki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
 • Anna Szołucha, Małgorzata Lakowska, inicjatorki kampanii #PomacajSie #BadajJajka

W trakcie debaty „KSO – co ZYSKA PACJENT?” omówimy zmiany, które czekają pacjentów wraz z wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej. Uczestnicy debaty:

 • prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, prezes POLSPEN, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert Uczelni Łazarskiego, członek Rady NFZ
 • dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
 • Aleksandra Kita, koordynator ds. Leczenia Onkologicznego, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Tegoroczne Forum Pacjentów Onkologicznych zakończy dyskusja „PACJENT DLA SYSTEMU czy SYSTEM DLA PACJENTA”, czyli jaki model opieki nad pacjentem czeka nas w przyszłości. Uczestnicy debaty:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prezes PTHiT
 • prof. dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prawnik, administratywista, członek Rady NFZ
 • dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Klinika Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie
 • dr hab. n. med. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego
 • lek. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
 • Barbara Dziuk, przewodnicząca podkomisji stałej ds. onkologii
 • Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS
 • Ekspert w zakresie chorób zakaźnych układu oddechowego

PRZEDŹ DO: NAJNOWSZE WYDARZENIA