Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl
ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań,
Działalność wpisana do CEDIG
NIP 9721111013

e-mail: kontakt@zwrotnikraka.pl
redaktor naczelny: Jarosław Gośliński
j.goslinski@zwrotnikraka.pl

Zobacz: regulamin portalu zwrotnikraka.pl