Leki immunoonkologiczne w orbicie zainteresowań kolejnych firm farmaceutycznychFirma farmaceutyczna Sanofi ogłosiła podjęcie współpracy badawczej i podpisanie umowy licencyjnej z firmami Evotec oraz Apeiron Biologics. Celem współpracy jest odkrycie i opracowanie nowych metod terapii immunoonkologicznych, prowadzonych w oparciu o leki drobnocząsteczkowe, będących zarazem pierwszymi w swojej klasie lekami przeznaczonymi do leczenia pacjentów z guzami litymi oraz nowotworami układu krwiotwórczego.

Mechanizm ich działania ma polegać na zwiększaniu aktywności przeciwnowotworowej układu immunologicznego człowieka.


Immunoonkologia w leczeniu chorób nowotworowych / raka

Immunoonkologia to rokujące, nowe podejście terapeutyczne do leczenia chorób nowotworowych. Celem prowadzonych badań jest poznanie procesów wspomagania układu immunologicznego w procesach rozpoznawania i eliminacji komórek nowotworowych. Choć badania znajdują się nadal na wczesnym etapie rozwoju, ich wyniki wskazują, że terapie immunologiczne mogą znacząco poprawić rezultaty leczenia pacjentów z określonymi rodzajami nowotworów.

W ostatnich dniach, Europejska Agencja Leków przyznała tryb przyśpieszonej oceny wniosku o dopuszczenie do obrotu terapii immunoonkologicznej w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Wniosek rejestracyjny opiera się na danych z dwóch randomizowanych badań klinicznych, w każdym z nich elotuzumab był połączony z innym standardem leczenia szpiczaka plazmocytowego. W badaniu ELOQUENT-2, otwartym, randomizowanym badaniu fazy 3, elotuzumab był oceniany w kombinacji z lenalidomidem i deksametazonem, w porównaniu do lenalidomidu z deksametazonem. Wyniki tego badania opublikowano w The New England Journal of Medicine z 2 czerwca.

Immunoonkologia znajduje obecnie największe zastosowanie w leczeniu zaawansowanego czerniaka i w zakresie terapii pacjentów z przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDPR). Trwają zaawansowane badania nad wykorzystaniem potencjału terapii immunologicznej w leczeniu innych typów nowotworów.

 

Leki immunoonkologiczne w orbicie zainteresowań kolejnych firm farmaceutycznych, opracował JG, na podstawie informacji prasowych

 

przejdź do STRONY GŁÓWNEJ

IMMUNOONKOLOGIA – INFORMACJE