Zamieszanie wokół otwarcia Narodowego Centrum Hadronowego w BronowicachChoć oficjalne otwarcie Narodowego Centrum Hadronowego w Bronowicach zaplanowano na 15 października 2015 roku, nie oznacza to jednak, że tego dnia dostęp do nowoczesnej terapii protonami zyskają polscy pacjenci. Jak donosi portal Medycyna Praktyczna, Ministerstwo Zdrowia nie zadbało na czas o to, aby zapewnić finansowanie protonoterapii i nie dopełniło formalności, niezbędnych do wyceny i zakontraktowania świadczeń. Wszystko wskazuje, że dwa nowoczesne stanowiska GANTRY do naświetlań pozostaną niewykorzystane do czasu zakończenia niezbędnych procedur i zakontraktowania świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Jaki stosunek do radioterapii protonowej?

Sporo kontrowersji budzi też zakres i wskazania do wykorzystania radioterapii protonowej. Specjalny raport w tej sprawie trafił do Ministerstwa w maju 2015 roku. Według ekspertów protonoterapia raka powinna być stosowana do leczenia kilkunastu rodzajów nowotworów, m.in. wybranych nowotworów głowy i szyi (zlokalizowanych w podstawie czaszki), niektórych nowotworów mózgu, starannie wyselekcjonowanych przypadków raka prostaty, wybranych rodzajów nowotworów wieku dziecięcego.

Radioterapia protonowa uzasadniona jest w przypadku nowotworów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie szczególnie wrażliwych narządów krytycznych oraz w przypadku leczenia dzieci. Dzięki niezwykłej precyzji, protonoterapia umożliwia lepszą miejscową kontrolę nowotworu i zdecydowanie mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań w przyszłości.

 

Zamieszanie wokół otwarcia Narodowego Centrum Hadronowego w Bronowicach, opracował JG, więcej: www.mp.pl

 

PRZEJDŹ DO:   PROTONOTERAPIA NOWOTWORÓW – PORADNIK

STRONA GŁÓWNA