Trwają prace nad wdrożeniem projektu INPRONKO – PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII. Koncepcja tzw. Zintegrowanego, Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej ma służyć uruchomieniu w latach 2017-2018 nowoczesnego ośrodka terapii protonowej w Poznaniu i podniesieniu innowacyjności w zakresie badań oraz metod leczenia nowotworów.


W realizację INPRONKO zaangażowane jest pięć województw tj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie, kilka uniwersytetów medycznych oraz ośrodki wdrożeniowe – łącznie 19 instytucji. Liderem projektu INPRONKO jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, gdzie zlokalizowany będzie ośrodek badawczy. Nadzór merytoryczny sprawuje Rada Naukowa, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Jacek Fijuth. Koordynatorem projektu jest natomiast prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Więcej informacji na www.inpronko.eu.

21 września 2015 roku w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu w sprawie utworzenia INPRONKO, podczas którego uczestnicy spotkania podpisali List Otwarty popierający projekt terapii protonowej. Sygnatariusze listu wrócili uwagę, że INPRONKO stwarza szansę dostępu dla wielu pacjentów onkologicznych do nowoczesnego leczenia nowotworów złośliwych, przede wszystkim u dzieci oraz wybranych nowotworów u dorosłych, u których protonoterapia jest metodą o większej skuteczności aniżeli tradycyjna radioterapia.

Jak wskazuje prof. dr hab. Piotr Milecki – Konsultant Wojewódzki ds. radioterapii – Według badań w Austrii, Francji, Niemczech i Włoszech w ramach projektu ENLIGHT1 (sierpień 2009 r.) na każde 10 milionów mieszkańców do terapii hadronowej kwalifikuje się 3000 pacjentów rocznie, co stanowi 13% wszystkich pacjentów leczonych za pomocą radioterapii.

Prof. Malicki dodaje: Trzeba pamiętać, że 90.000 chorych rocznie w Polsce jest skutecznie leczonych metodami radioterapii konwencjonalnej. Do radioterapii protonowej będzie się kwalifikowało początkowo kilkuset, a potem ok. 1000-2000 chorych rocznie w Polsce.


CO OBEJMUJE PROJEKT INPRONKO?

Zintegrowany, Wielodyscyplinarny Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej INPRONKO, to nie tylko inwestycja w protonoterapię. W programie zaplanowano, oprócz budowy Ośrodka Protonoterapii, następujące zadania:

  • utworzenie systemu radioterapii protonowej (275,3 mln zł),
  • doposażenie w zakresie radioterapii i diagnostyki, które zwiększy skuteczność leczenia poprzez poprawę dostępności i integrację świadczeń radioterapii w Polsce Zachodniej (130 mln zł),
  • pakiety badawcze i kliniczne (28 mln zł), w tym indywidualizacja profilaktyki
    i spersonalizowanie zintegrowanego leczenia oraz opracowanie i wdrożenie zwalidowanych protokołów radioterapii,
  • innowacyjne pakiety badawcze – nauki przedkliniczne (35 mln zł),
  • implementacja wyników badań do działań w gospodarce.

 

CO OBEJMUJE PROJEKT INPRONKO?

Projekt INPRONKO, źródło: www.inpronko.eu

 


INPRONKO – NOWOCZESNY OŚRODEK PROTONOTERAPII W POZNANIU

Protonoterapia (terapia protonowa) to innowacyjna metoda leczenia nowotworów, rodzaj radioterapii wykorzystującej promieniowanie protonowe do niszczenia groźnych zmian nowotworowych. Główną zaletą terapii protonowej jest bardzo duża precyzja z jaką wiązka promieniowania dociera do guza nowotworowego. Dzieje się tak za sprawą właściwości fizycznych samych protonów oraz ze względu na rozkład dawki w tkankach. Zastosowanie protonoterapii warto rozważyć szczególnie w tych przepadkach, kiedy narażenie zdrowego sąsiedztwa nowotworu na napromieniowanie może być dla pacjenta szkodliwe i niebezpieczne. Dotyczy to w dużym stopniu dzieci – młody organizm, który dopiero się rozwija jest bardziej narażony na negatywne skutki promieniowania.

Centrum protonoterapii w ramach projektu INPRONKO będzie służyć przede wszystkim pacjentom onkologicznym z Polski zachodniej. Utworzenie ośrodka terapii protonowej jest bardzo kosztowe. Wartość inwestycji szacuje się na 471 mln złotych , a koszt obejmuje utworzenie niezbędnej infrastruktury do naświetlań protonami w Poznaniu, zapewnienie działalności ośrodków regionalnych – koordynatorów leczenia oraz zabezpieczenie płynności leczenia na 3 lata.

Jak podkreśla prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – Oczywistą zaletą projektu jest poprawa wyleczalności z choroby cywilizacyjnej jaką są nowotwory, to już samo z siebie jest powodem do działania. Stworzenie miejsca pracy, perspektywy rozwoju dla młodych ludzi takich jak lekarze fizycy. Aspektem społecznym jest wielowymiarowe działanie na chorych i zdrowych. Musimy pamiętać, że nie ma postępu cywilizacyjnego bez finansowania i rozwoju nauki.

Pierwszy polski ośrodek terapii protonowej – Narodowe Centrum Hadronowe rozpocznie działalność pod koniec 2015 roku w Bronowicach pod Krakowem.

 

Projekt INPRONKO. Czy w Poznaniu powstanie centrum protonoterapii?, opracowała Aleksandra Sesiuk na podstawie materiałów ze strony www.inpronko.eu, informacja prasowa ISIR

 

zobacz:  PROTONOTERAPIA RAKA – PORADNIK

STRONA GŁÓWNA