7 listopada 2023 roku, tj. w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarta zostanie wystawa Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki, której towarzyszyć będzie konferencja o charakterze popularnonaukowym. Organizatorem projektu jest Górnośląska Fundacja Onkologiczna.

Celem wystawy jest edukacja i propagowanie wiedzy na temat nowotworów, głównie w kontekście ich oswajania, poprzez pokazanie warstwy wizualnej choroby onkologicznej – autentycznych zdjęć mikroskopowych komórek nowotworowych.

Nowotwórczość to przestrzeń, w której spotyka się sztuka i nauka. Przestrzeń, w której komórki nowotworowe w niepowtarzalny sposób tworzą sztukę. Namnażające się komórki w ciele pacjenta przyjmują różne kształty i struktury, będąc w ciągłej przebudowie, reagując na różnorakie wpływy otaczającego środowiska – mówi fotografka mikroskopowa Małgorzata Lisowska, kuratorka wystawy „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”.

Adresatem przedsięwzięcia w pierwszej kolejności są pacjenci z chorobami nowotworowymi i ich rodziny. Bezpośrednim odbiorcą będzie także personel Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. W następnej kolejności wystawa będzie udostępniana pozostałym instytucjom z sektorów nauki, sztuki i kultury, a jej odbiorcami będą mieszkańcy z terenu całej Polski.

Wystawa zdjęć mikroskopowych komórek nowotworowych ma być zaczątkiem dyskusji, jak wykorzystać zasoby nauki i sztuki na rzecz pacjenta onkologicznego.

Pragniemy, aby w tym powiązaniu sztuka stała się pomostem łączącym biologiczne i często abstrakcyjne aspekty nowotworzenia i onkologii z emocjonalnym i wyobrażeniowym wymiarem ludzkiego doświadczania. Wierzymy, że poprzez pryzmat mikroskopu, możemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy, rozumienia i postrzegania świata w nowy sposób. Dzięki fotografii mikroskopowej możemy przyczynić się do zmniejszenia lęków i obaw związanych z tym, co nieznane, niepoznane. Bo jak mawiała Maria Skłodowska-Curie: „Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć.” – mówi dr n.med. Elżbieta Wojarska -Tręda, prezes Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Współorganizatorem wystawy jest Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach, a portal onkologiczny zwrotnikraka.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.

SPRAWDŹ: JAK WYGLĄDA NOWOTWÓR – ZDJĘCIE MIKROSKOPOWE

Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki

Jak wygląda nowotwór? Jaki jest proces jego tworzenia? Struktury, które ciągle się przebudowują. Kształty, które przyjmują nowotwory. Każdy nowotwór jest inny. Każda osoba reaguje na nowotwór i leczenie inaczej. Praca naukowa skupiająca się na próbie zrozumienia zależności i uwarunkowań nowotworów. Warstwa wizualna jako integralna część, która pozwala na oswojenie choroby. Idea – pokazanie wizualnego aspektu nowotworów (zdjęcia mikroskopowe) w celu poznania, zrozumienia i oswojenia strachu związanego z chorobą onkologiczną.

Każdy pacjent to inna historia, inny nowotwór, inna odpowiedź na leczenie i inne doświadczenie. Naukowcy i lekarze szukają rozwiązań, a artyści – nowych możliwości przedstawienia rzeczywistości, którą mogą podzielić się z odbiorcą. W przypadku wystawy „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki” naukowiec przyjmuje rolę artysty. W sposób przystępny przedstawia złożone zagadnienia biologii nowotworu. Prezentując swoją pracę – zdjęcia mikroskopowe różnych typów nowotworów – umożliwia zapoznanie się z zawiłą tematyką nowotworową i pomaga w jej zrozumieniu – dodaje Małgorzata Lisowska, która również jest pacjentką onkologiczną.

Dodatkowo, poza zdjęciami mikroskopowymi, podczas wystawy Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki zaprezentowane zostaną prace prof. Stanisława Szali (1942 – 2018). Twórczość Prof. Szali inspirowana była zdjęciami komórek nowotworowych. Jego prace są własną interpretacją komórek nowotworowych.

nowotwórczość wystawa

Nowotwórczość – wystawa i program wydarzenia

7 listopada 2023 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarta zostanie wystawa Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki.

  • 10:00 – 11:00 Konferencja prasowa
  • 11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie wystawy – prof. dr hab. n.med. Krzysztof Składowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach
  • 11:15 -11:30 Wprowadzenie – Małgorzata Lisowska – kurator wystawy ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”
  • 11:30 -11:50 Popularyzacja osiągnięć naukowych – dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski; Z-ca Dyrektora ds. Nauki Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach
  • 11:50 -12:50 „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki – dialog między światem nauki i sztuki” – panel dyskusyjny, Moderator: Małgorzata Lisowska – kurator wystawy, Paneliści: Krystyna Wechmann – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki, prof. nadzw. Jolanta Jastrząb – koordynator z ramienia ASP pierwszego w kraju interdyscyplinarnego, międzyuczelnianego kierunku arteterapia; Katedra Malarstwa; Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Waldemar Drozd – Prezes Zarządu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, dr hab. n. med. Michał Jarząb – Kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi; Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
  • 12:50 – 13:05 Przerwa kawowa
  • 13:05-13:25 Nauka mówi coraz więcej – Jak komunikować naukę? – dr Monika Wiśniewska – Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  • 13:25 -14:25 Jak nauka i sztuka mogą wspierać pacjenta onkologicznego? – panel dyskusyjny, Moderator: dr inż. Weronika Urbańska – Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Politechnika Wrocławska, Paneliści: prof. dr hab. n.med. Krzysztof Składowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach, dr Monika Wiśniewska – Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Justyna Dziuma – Prezes Fundacji Chórtownia – międzynarodowego portalu chóralnego, dr hab. n. med. Ryszard Smolarczyk – Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, dr Edyta Nieduziak – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; Uniwersytet Śląski
  • 14:25-14:40 Podsumowanie i zakończenie – dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda – Prezes Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii
  • 14:40-15:00 Projekcja filmu ,,Maria Skłodowska-Curie”

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: WIADOMOŚCI