9 listopada 2023 roku w Rezydencji Belweder – Klonowa (Warszawa) odbędzie się konferencja Zdrowie Seniora 2023 organizowana przez Fundację im. dr Macieja Hilgiera. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z aspektem starzenia się społeczeństwa oraz najczęstsze choroby wieku podeszłego. Prowadzenie red. Aleksandra Rudnicka.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału. Bezpośrednia relacja z konferencji Zdrowie Seniora 2023 dostępna będzie w serwisie internetowym YouTube.

WARTO WIEDZIEĆ: BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA SENIORA

ZDROWIE SENIORA – KONFERENCJA

  • 10.00 – 10.15  Czy Polska jest krajem dla osób starszych? – prof. dr hab. Bolesław Samoliński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WUM
  • 10.15 – 11.00  Jak zachować sprawność fizyczną i umysłową w wieku senioralnym – debata moderowana przez red. Aleksandrę Rudnicką z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Samolińskiego, prof. dr hab. Tomasza Targowskiego – krajowego konsultanta w dziedzinie geriatrii, Ewy Mańkowskiej – prezes Uniwersytetu 3 Wieku Warszawa Bielany
  • 11.00 – 11.20  Koncepcja ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej – Centrum Zdrowia 75+ – dr Marek Balicki, Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
  • 11.20 – 12.00  Profilaktyka i szczepienia ochronne starszych osób – debata moderowana przez red. Michała Dobrołowicza z udziałem prof. dr hab. Tomasza Targowskiego – krajowego konsultanta w dziedzinie geriatrii prof. dr hab. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz – krajowej konsultant w dziedzinie epidemiologii, prof. dr hab. Adama Antczaka – kierownika Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr n. med. Grażyny Cholewińskiej – mazowieckiej konsultant wojewódzkiej w dziedzinie chorób zakaźnych
  • 12.00 – 12.15  przerwa
  • 12.15 – 12.30  Czy starość musi boleć? – dr hab. Tomasz Dzierżanowski, kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM
  • 12.30 – 12.45  Choroba nowotworowa w wieku podeszłym – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie
  • 12.45 – 13.00  Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne – prof. dr hab. Maria Barcikowska, Klinika Neurologii, PIM MSWiA
  • 13.00 – 13.15  Osteoporoza – dr n. med. Bożena Jaszczyk, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • 13.15 – 13.30  Depresja osób starszych – jak sobie z nią radzić – dr hab. Anna Antosik-Wójcińska, prof. WMCM UKSW, kierownik Katedry Psychiatrii UKSW

 
PRZEJDŹ DO: ZDROWIE