DGA S.A. wraz z Fundacją Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży prowadzi projekt „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mogą aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 80 000 zł, na wprowadzenie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podmioty te mogą liczyć również na wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Wsparcie otrzyma co najmniej 15 podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, które zawarły kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) oraz zadeklarują posiadanie pod swoją opieką dwóch rodzin, których dotyczy problem choroby onkologicznej u dziecka.

W ramach grantów można finansować wyłącznie koszty osobowe – wynagrodzenia dodatkowego personelu w ośrodkach I poziomu referencyjnego. Co do zasady, powinny być to koszty zaangażowania dodatkowego psychoonkologa czy psychologa, przeprowadzających analizy potrzeb i świadczących wsparcie dla rodzin oraz koszty wynagrodzenia edukatora szkolącego z „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska lokalnego.

Projekt „Model DOM”

Wartość grantu: do 80.000 zł

Podmioty do których skierowane są granty: Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Kryteria aplikowania:

  • kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny)
  • zadeklarowanie przyjęcia pod swoją opiekę dwóch rodzin których dotyczy problem choroby onkologicznej dziecka

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online. Pierwsze zaplanowane zostało na 15 września 2022r. na godz. 11:00. W celu zapisania się prosimy o wiadomość na biuro@wsparciezdrowiadzieci.pl.

Nabór wniosków zaplanowany jest na wrzesień-październik 2022 roku. Wkrótce zostaną podane dokładne terminy.

Więcej szczegółów na stronie” www.wsparciezdrowiadzieci.pl

Na stronie internetowej projektu znajdziecie Państwo informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego w zakładce Dla Grantobiorców.

Opiekę merytoryczną projektu „Model DOM” sprawuje Pani prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz–Lewandowska Prezes Fundacji Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży, lekarz specjalista chorób dzieci oraz onkologii i hematologii dziecięcej, wykładowca akademicki. Na co dzień związana z Kliniką Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA