Każdego roku naukowcy wykonują dziesiątki tysięcy badań, aby poznać i przechytrzyć komórki rakowe. Nieustanne eksperymenty mają na celu stworzenie nowych leków przeciwnowotworowych i skuteczniejsze leczenie pacjentów chorych na raka. Swój wkład w poszukiwanie innowacyjnych opcji terapeutycznych ma także polska spółka – Selvita. To obecnie największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma badawczo-rozwojowa w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, która w swoich planach ma m.in. realizację fazy klinicznej badań nad lekami, które mają pomóc w leczeniu groźnych nowotworów: białaczki, chłoniaków, raka trzustki i raka jelita grubego.

Być może dzięki efektom pracy polskich badaczy już w niedalekiej przyszłości uda się wprowadzić na rynek nowe opcje leczenia dla pacjentów onkologicznych.

Selvita czyli polski wkład w badania nad nowymi lekami na raka

źródło: selvita.com


SELVITA – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE W ONKOLOGII

Działania Selvity skupiają się na dwóch obszarach: segmencie innowacyjnym oraz segmencie usługowym. Nadrzędnym celem spółki jest poszukiwanie nowych, oryginalnych leków – przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Polska firma współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics. Szczególnym zainteresowaniem polskich badaczy cieszą się inhibitory kinaz, które należą do najszybciej rozwijających się kategorii leków onkologicznych w skali globalnej. Inhibitory kinaz będące w I fazie badań klinicznych mają 47% szans na wejście na rynek (średnia dla leków onkologicznych to 18%). Stanowią one obecnie najbardziej popularną klasę nowo rejestrowanych leków na raka.

Dwa najbardziej zaawansowane projekty onkologiczne Selvity to programy SEL24 i SEL120. Projekt SEL24 skupia się na badaniach nad pierwszym w swojej klasie dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3 o potencjale terapeutycznym w leczeniu ostrej białaczki szpikowej oraz chłoniaków. W 2015 r. Selvita planuje rozpoczęcie badań klinicznych w tym obszarze. SEL120 jest natomiast selektywnym inhibitorem kinazy CDK8 z zastosowaniem do leczenia guzów litych. Rozpoczęcie badań klinicznych w projekcie SEL120 planowane jest nalata 2016-2017.

W obu projektach spółka zidentyfikowała kandydatów klinicznych, czyli związki wykazujące unikalny mechanizm działania, wysoką aktywność przeciwnowotworową w modelach komórkowych i zwierzęcych, a także obiecujące parametry bezpieczeństwa oraz biodostępność pozwalające na doustne podanie preparatów. Dodatkowo, opracowane inhibitory wzmacniają działanie niektórych aktualnie stosowanych terapii przeciwnowotworowych.

selvita projekty lista

W listopadzie 2014 r. Selvita ogłosiła strategiczną współpracę z amerykańską firmą Felicitex Therapeutics, której celem jest opracowanie innowacyjnej terapii celowanej w tzw.uśpione komórki nowotworowe (projekt SEL141). Populacje komórek nowotworowych są bardzo niejednorodne. Podczas gdy niektóre z nich szybko dzielą się i rozmnażają, pozostałe pozostają w stanie uśpienia. Wszystkie dostępne obecnie chemioterapie koncentrują się na komórkach nowotworowych będących w fazie proliferacji.

Uśpione komórki rakowe są jednak odporne na te zabiegi, ponieważ nie przechodzą fazy podziału. Ponadto, jeśli komórki rakowe są w warunkach stresu komórkowego, wywołanego przez leczenie za pomocą chemioterapii, terapii antyangiogennej czy radioterapii, często „uciekają” w stan uśpienia wykorzystując go jako mechanizm obronny. Po zakończeniu leczenia komórki te zaczynają ponownie rosnąć i powodować nawrót choroby nowotworowej.

Celem współpracy jest opracowanie i rozwój cząsteczek (selektywnych inhibitorów kinaz) które wybudzają komórki nowotworowe z ich obronnego stanu uśpienia, dzięki czemu można je skutecznie zniszczyć. Badania dotyczą komórek jednych z najgroźniejszych i najgorzej rokujących nowotworów – raka trzustki, raka jajnika oraz raka jelita grubego.


SPÓŁKA SELVITA – HISTORIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Selvita została założona w 2007 roku. Spółka zatrudnia obecnie ponad 220 pracowników, w tym ponad 70 z tytułem doktorskim. Selvita swój dynamiczny rozwój zawdzięcza m.in. umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich. W ciągu sześciu lat pozyskała blisko 70 mln zł na prace badawczo-rozwojowe oraz rozbudowę laboratoriów. Sukcesy i potencjał spółki zostały docenione na świecie.

Dzięki dobrej reputacji polskich naukowców Selvita współpracuje obecnie z największymi globalnymi koncernami farmaceutycznymi. Przed Selvitą stoi cała gama wyzwań. Oprócz realizacji fazy przedklinicznej badań nad innowacyjnymi lekami na raka, spółka zadebiutuje w najbliższym czasie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Od 2011 roku Selvita jest notowana na rynku NewConnect.

 

[youtube height=”450″ width=”590″]https://www.youtube.com/watch?v=wPaNhNFv6cQ[/youtube]