strategia walki z rakiem w polsce cancer plan

W czwartek 3 lipca 2014 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprezentowano finalną wersję Strategii Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024.

W swoim ostatecznym kształcie tzw. polski „cancer plan” proponuje podjęcie 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów postawionych w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.


Nowotwory złośliwe i walka z nimi

Nowotwory złośliwe stanowią druga przyczyną zgonów w Polsce, powodując śmierć ok. 100 tys. osób rocznie. Co roku notuje się ok. 150 tys. nowych zachorowań, a według prognoz liczba ta może w najbliższych 10 latach wzrosnąć do poziomu 185 tys. W ten sposób nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. Sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych kroków w walce z nowotworami złośliwymi i staje się nie tylko jednym z głównych wyzwań zdrowotnych Państwa, ale także jednym z priorytetów polityki Państwa w ogóle.

Zaprezentowana Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024, będąca efektem prac i konsultacji całego środowiska onkologicznego w Polsce ma na celu wskazanie kluczowych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy niepomyślnych wskaźników i prognoz. Dokument Strategia Walki z Rakiem w Polsce liczy 142 strony i został opracowany zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Prace nad dokumentem rozpoczęły się w grudniu 2013 roku. Założeniem twórców polskiego „cancer planu” było kompleksowe ujęcie zagadnienia zwalczania chorób nowotworowych, które obejmowałoby nie tylko kluczowe zadania systemu ochrony zdrowia, ale również obszary życia społecznego, takie jak edukacja, nauka czy pomoc socjalna. Głównym celem Strategii Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024 jest poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami onkologicznymi w Polsce oraz poprawa jakości życia chorych na raka.

PODEJRZENIE –> ROZPOZNANIE -> LECZENIE -> REHABILITACJA / OPIEKA PALIATYWNA tworzą etapy choroby nowotworowej i odcinki drogi, którą kroczy pacjent onkologiczny w systemie opieki zdrowotnej. Przygotowany dokument Strategii Walki z Rakiem proponuje rozwiązania, które dotyczą każdego z tych obszarów oraz świadczonych ramach usług dla pacjentów.


STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015-2024 (POLSKI CANCER PLAN) – ZAŁOŻENIA I CELE DOKUMENTU

 • Cel 1: Opracowanie i wdrożenie skutecznego i efektywnego modelu opieki onkologicznej
 • Cel 2: Poprawa jakości i zakresu gromadzonych danych
 • Cel 3: Zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczne wdrożenie Strategii
 • Cel 4: Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych stosownie do ogólnopolskich i regionalnych potrzeb
 • Cel 5: Wzmocnienie polskich ośrodków naukowo – badawczych
 • Cel 6: Podniesienie poziomu nauczania przeddyplomowego i podyplomowego w polskich uczelniach medycznych
 • Cel 7: Skuteczne współdziałanie ośrodków klinicznych z przemysłem
 • Cel 8: Rozwój badań nad biologią nowotworów
 • Cel 9: Podnoszenie poziom u wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce
 • Cel 10: Promowanie zdrowego sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej
 • Cel 11: Zapobieganie nowotworom wynikającym z palenia tytoniu
 • Cel 12: Zapobieganie nowotworom o pochodzeniu infekcyjnym
 • Cel 13: Zmniejszenia ekspozycji na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy
 • Cel 14: Zapobieganie nowotworom wynikającym z narażenia na promieniowanie
 • Cel 15: Poprawa organizacji, skuteczności i efektywności ekonomicznej populacyjnych badań przesiewowych
 • Cel 16: Podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy
 • Cel 17: Podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku raka piersi
 • Cel 18: Podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego
 • Cel 19: Identyfikacja, monitorowanie oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej
 • Cel 20: Wzmocnienie roli POZ w procesie diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami po zakończonym leczeniu
 • Cel 21: Rozwój leczenia onkologicznego w systemie dziennym oraz ambulatoryjnym
 • Cel 22: Poprawa dostępności oraz jakości diagnostyki onkologicznej
 • Cel 23: Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego
 • Cel 24: Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia promieniowaniem jonizującym w Polsce
 • Cel 25: Rozwój oraz promocja zaleceń i standardów postępowania w leczeniu onkologicznym
 • Cel 26: Poprawa skuteczności mechanizmów koordynacji procesu leczenia
 • Cel 27: Zapewnienie szerszego i równomiernego dostępu do istniejących oraz innowacyjnych metod leczenia
 • Cel 28: Przywrócenie pacjentom sprawności
 • Cel 29: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • Cel 30: Poprawa opieki nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym stadium choroby nowotworowej

 

Dokument dostępny jest na stronie projektu www.walkazrakiem.pl

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015-2024 – (POLSKI CANCER PLAN) – MATERIAŁ VIDEO:

[youtube height=”400″ width=”600″]https://www.youtube.com/watch?v=PG7pm6bjEmg[/youtube]