W dniu 28 maja 2018 roku po raz pierwszy w Poznaniu odbędzie się sympozjum Spersonalizowane i multidyscyplinarne leczenie raka gruczołu piersiowego. Spotkanie organizowane jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Katedrę i Klinikę Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz USOM – Uniwersyteckie Stowarzyszenie Onkologii Multidyscyplinarnej. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

W trakcie jednodniowego spotkania poruszony zostanie szeroko aspekt wielospecjalistycznego leczenia raka gruczołu piersiowego z uwzględnieniem indywidualizacji leczenia, aspektów chirurgii rekonstrukcyjnej oraz szeroko pojętej rehabilitacji onkologicznej.

Sympozjum dedykowane jest przede wszystkim studentom medycyny, młodym lekarzom i naukowcom z dziedzin medycznych oraz lekarzom POZ.

Do udziału serdecznie zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Udział jest bezpłatny, rejestracja obowiązkowa na stronie www.sympozjum-piersi.wco.pl.

Za udział w sympozjum przysługiwać będzie 5 punktów edukacyjnych.

SYMPOZJUM: SPERSONALIZOWANE I MULTIDYSCYPLINARNE LECZENIE RAKA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO – PROGRAM

Poniedziałek, 28 maja 2018
8:30 – 8:40 Otwarcie Sympozjum i przywitanie uczestników:
– Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. Julian Malicki
– Ordynator Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi, dr n. med. Janusz Wasiewicz
Sesja I – Epidemiologia i diagnostyka raka piersi
 8:40 – 9:00 Epidemiologia raka piersi – dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka
 9:00 – 9:30 Genetyka raka piersi – dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna
 9:30 – 10:00 Diagnostyka raka piersi – dr n. med. Beata Adamczyk
10:00 – 10:20 Przerwa kawowa
Sesja II – Leczenie multidyscyplinarne raka gruczołu piersiowego
 10:20 – 11:00 Leczenie wielospecjalistyczne raka gruczołu piersiowego z punktu widzenia onkologa klinicznego – dr n. med. Elżbieta Bręborowicz
 11:00 – 11:30 Problemy terapii systemowej w grupie pacjentek młodych – prof. UM dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
 11:30 – 12:10 Leczenie chirurgiczne raka gruczołu piersiowego – dr n. med. Piotr Nowaczyk
 12:10 – 12:40 Zabiegi onkoplastyczne i rekonstrukcyjne w chirurgii gruczołu piersiowego – dr n. med. Janusz Wasiewicz
 12:40 – 13:20 Radioterapia raka gruczołu piersiowego – dr n. med. Magdalena Fundowicz
13:20 – 13:40 Przerwa kawowa
Sesja III – Tematy specjalne
 13:40 – 14:00 Postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od metod leczenia u chorych na raka piersi – dr Marta Liszka
14:00 – 14:20 Rola organizacji pacjentów – dekalog Amazonek – Krystyna Wechmann
 14:20 – 14:40 Problem niedożywienia w grupie pacjentek długotrwale leczonych z powodu raka piersi – dr n. med. Piotr Nowaczyk
14:40 – 15:00 Terapia podciśnieniowa w chirurgii gruczołu piersiowego – lek. Konrad Listwan, lek. Katarzyna Pater-Listwan
15:00
Zakończenie i podsumowanie Sympozjum