konferencja bydgoszcz sztuka rozmowyW dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Bydgoszczy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sztuka rozmowy podstawą diagnozy, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Komunikacja w Opiece Medycznej działające przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.


Prelegentami będą zaproszeni goście – specjaliści różnych dziedzin medycyny: psychiatrii, onkologii, kardiologii, chirurgii i transplantologii, dermatologii, psychoonkologii, a także prawnicy, których szczególnym zainteresowaniem jest Prawo Medyczne oraz psycholodzy i specjaliści od wpływu rozwoju technologicznego na komunikację między lekarzem a pacjentem. Oprócz wystąpień gości w każdej sesji prezentowane będą również prace studentów, doktorantów, młodych naukowców. Organizatorzy przewidzieli również sesję e-posterową oraz warsztaty z zakresu prawidłowej komunikacji lekarza z pacjentem.

Współpraca między lekarzem, a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej.


Konferencja Sztuka rozmowy podstawą diagnozy – 4 sesje:

  • Komunikacja z pacjentem w praktyce klinicznej
  • Aspekty prawne w komunikacji medycznej
  • Znaczenie komunikacji w medycynie z perspektywy pacjenta
  • Sesja psychoonkologiczna

 

KONFERENCJA SZTUKA ROZMOWY PODSTAWĄ DIAGNOZY – ZAPISY

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają szczególnie studentów i młodych naukowców. Uczestnicy konferencji mogą brać w niej udział aktywny poprzez zgłoszenie pracy lub bierny jako słuchacze. Udział w konferencji jest płatny (20zł lub 30zł).

Zgłoszenie uczestnictwa (zarówno czynnego jak i biernego) następuje poprzez przesłanie na adres mailowy konferencji: sztukarozmowy.podstawadiagnozy@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, nazwę uczelni, rodzaju uczestnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konferencyjnej. W temacie wiadomości prosimy wpisać rodzaj uczestnictwa – UCZESTNIK BIERNY / UCZESTNIK CZYNNY

Collegium Medicum UMK
Budynek Biblioteki Medycznej CM UMK
ul. Skłodowskiej – Curie 9, Bydgoszcz
10 – 11. kwietnia 2015r.

Szczegółowe informacje: www.komunikacjamedyczna.pl