Eksperci Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO) obecni na konferencji, która odbyła się 21 listopada 2017 roku pod hasłem Profilaktyka – Innowacje – Życie podkreślali, że dostęp do innowacyjnych metod leczenia nowotworów oraz opieki nad pacjentami onkologicznymi powinien być wspólną troską decydentów, środowisk badawczych, akademickich oraz organizacji pacjentów.

Spotkanie odbyło się w Warszawie i było połączone z wernisażem inaugurującym kampanię edukacyjną promującą badania profilaktyczne Wczesne Wykrycie to Życie oraz prezentacją kalendarza onkologicznego.

W dyskusji udział wzięli: prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Jan Pieńkowski– onkolog kliniczny z Radomskiego Centrum Onkologii, Jerzy Gryglewicz – ekspert w obszarze zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Szymon Chrostowski – przedstawiciel Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Krystyna Wechmann – prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Beata Ambroziewicz – wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, liderzy organizacji pacjentów onkologicznych oraz Ambasadorzy kampanii.

Wczesne Wykrycie To Życie – tego nauczyły mnie liderki amerykańskich organizacji działających na rzecz profilaktyki nowotworów – mówiła Krystyna Wechmann, organizator kampanii, prezes PKPO, podkreślając, że sami pacjenci powinni uczestniczyć aktywnie w procesie regulacyjnym wdrażania nowych metod leczenia onkologicznego.

Na spotkaniu podjęto temat roli profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz innowacyjnych metod terapii, skoncentrowanych na kluczowych aspektach poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym w kraju. Omówiono również możliwość implementacji rozwiązań przedstawionych przez Europejską Koalicję Pacjentów Onkologicznych w raporcie pt.: Wartość innowacji w onkologii.

Spotkanie połączone było z wernisażem inaugurującym kampanię edukacyjną PKPO promującą badania profilaktyczne Wczesne Wykrycie to Życie. W projekcie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych uczestniczą pacjenci onkologiczni, aktywnie angażujący się w poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce jak i Ambasadorzy kampanii – znane publicznie i lubiane osoby: aktorzy Hanna Śleszyńska, Orina Krajewska, Olga Kalicka, Olga Szomańska, Maria Pawłowska, Wiktoria Gąsiewska, Mieczysław Hryniewicz, Nikodem Rozbicki, dziennikarka Marta Manowska, sportowiec Andrzej Supron oraz wokaliści: piosenkarka gospel Ewa Uryga, raper Vienio, wokalista beatrocker Bartas Szymoniak. Autorem zdjęć do kalendarza jest Michał Gromada.

Celem kampanii Wczesne Wykrycie To Życie jest uświadomienie Polakom ważności badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych oraz wyrobienie nawyku ich regularnego wykonywania. Z okazji inauguracji kampanii został wydany kalendarz, który przypomina przez cały rok o konieczności badania się. Każda z par Pacjent i Ambasador co miesiąc zachęca do wykonywania badań, które ratują życie.

 

WARTOŚĆ INNOWACJI W ONKOLOGII – RAPORT ECPC

Profilaktyka zdrowotna oraz nowe metody leczenia nowotworów zwiększają szanse na dłuższe i godne życie chorych, których populacja wciąż rośnie. Co roku u ponad 3 milionow osób w Europie diagnozuje się raka, a ponad milion umiera z powodu tej choroby. Dzięki innowacyjności w onkologii dysponujemy coraz skuteczniejszymi możliwościami walki z rakiem. Nadal jednak wielu pacjentów onkologicznych nie ma wystarczającego dostępu do nowoczesnych terapii ratujących życie.

Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ECPC) w białej księdze Wartość innowacji w onkologii („The Value of Innovation in Oncology”), zaprezentowanej po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim w Brukseli, 25 kwietnia 2017 roku, przedstawiła zalecenia dotyczące zrównoważonego i sprawiedliwego dostępu do innowacyjnych metod leczenia raka i opieki onkologicznej.

Autorzy raportu podkreślają, że wraz ze wzrostem zachorowań oraz rosnącą i starzejącą się populacją, pilnie potrzebne są działania, aby rozwiązać ten poważny, globalny problem zdrowotny i społeczny.

Apelujemy, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły powyższe zalecenia do krajowych planów walki z rakiem i uznały zwalczanie raka jako priorytet programu zdrowia publicznego na poziomie krajowym i europejskim – powiedział na spotkaniu prof. Francesco De Lorenzo, prezes ECPC, przedstawiając główne tezy raportu.

– Zrównoważony rozwój i dostęp do innowacji w onkologii jest wspólną wartością, o którą zabiegają polscy pacjenci – skomentował Szymon Chrostowski, przedstawiciel ECPC w Polsce, inicjator wielu projektów pacjenckich w obszarze onkologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, przedstawiając rekomendacje ECPC.

W opracowaniu zostały zaproponowane rozwiązania, umożliwiające zwiększenie dostępu do skutecznej opieki onkologicznej poprzez wspólną pracę państw członkowskich na poziomie krajowym i europejskim w zakresie:

  • reformy opieki zdrowotnej, która poprawiłyby dostęp do innowacyjnych ścieżek opieki onkologicznej, technologii i metod leczenia,
  • konieczności zwiększenia nacisku na wprowadzanie ukierunkowanej napacjenta i spersonalizowanej terapii onkologicznej, w oparciu o globalne dowody naukowe, badania kliniczne i najlepsze praktyki,
  • poprawy dostępu do innowacyjnego leczenia.

 

Wczesne Wykrycie to Życie – kalendarz onkologiczny, opracował JG, materiały prasowe