Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczyna realizację Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków europejskich, badaniami przesiewowymi zostanie objętych sześć tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Szczegółowe informacje o działaniach prowadzonych pod hasłem Zapobiegaj i działaj z głową znajdą się na stronie www.profilaktygis.pl.

Program profilaktyczny jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem.

Badania diagnostyczne będą realizowane w ośrodkach zlokalizowanych na terenie 3 województw. Istotne jest, aby umożliwić dostęp do programu (czyli wykonanie badań) mieszkańcom mniejszych miejscowości znacznie oddalonych od dużych miejskich aglomeracji – tłumaczy Paweł Paczkowski, Dyrektor NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Główne cele Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi:

 • trwały wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi,
 • wczesne wykrycie nowotworu i szybka diagnostyka,
 • zbudowanie w obszarze 3 województw trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
 • koordynowana opieka nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę po leczenie.

 

NOWOTWORY REGIONU GŁOWY I SZYI – BEZPŁATNE KONSULTACJE I BADANIA

Etap podstawowy programu realizowanego przez Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim polega na bezpłatnych konsultacjach w zakresie otolaryngologii uzupełnionych o badanie przy użyciu nasofiberoskopu. W przypadku, gdy u pacjenta zostaną wykryte podejrzane zmiany, zostanie on skierowany na etap diagnostyki pogłębionej. Na tym etapie pacjent będzie konsultowany przez laryngologa z możliwością wykonania dodatkowych badań (USG szyi, biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym, badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego).

Jeśli u pacjenta zostaną wykryte zmiany przednowotworowe lub potwierdzony zostanie nowotwór złośliwy będzie on kierowany na leczenie onkologiczne do specjalistycznego ośrodka posiadającego umowę z NFZ.

Kwalifikacja do udziału w programie odbywa się na dwa sposoby. Lekarz rodzinny kieruje swojego pacjenta do poradni laryngologicznej jeśli stwierdzi u niego przynajmniej jeden z sześciu wymienionych objawów utrzymujący się przez trzy tygodnie. Drugą możliwością jest indywidualne zgłoszenie się pacjenta do poradni laryngologicznej – jeśli zauważy on u siebie niepokojące objawy. Podczas wizyty w poradni zebrany zostanie wywiad z pacjentem, wykonane będzie badanie laryngologiczne oraz badanie fiberoskopowe – tłumaczy Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

WIĘCEJ NA TEMAT: NOWOTWORY GŁOWY I SZYI

 

NUMED TOMASZÓW MAZOWIECKI

Paweł Paczkowski, Dyrektor NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

 

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NUMED w Tomaszowie Mazowieckim

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NUMED w Tomaszowie Mazowieckim

 

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Poprawa świadomości społeczeństwa na temat czynników ryzyka oraz wczesna diagnostyka nowotworów głowy i szyi to główne cele Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koszt programu to ponad 20 mln PLN.

Projekt jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związany z infekcją górnych dróg oddechowych.

Pełna lista ośrodków w całym kraju, które realizują program:

 • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o.
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

 

Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi, opracował JG, materiały prasowe i własne.