Polska Grupa Raka Płuca, konferencja

W dnach 16-18 listopada 2017 w Warszawie odbyła się jedenasta Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

Spotkanie upłynęło pod znakiem zgłębiania najbardziej aktualnych zagadnień związanych z leczeniem chorych na raka płuca w kontekście wielodyscyplinarnego traktowania tego nowotworu.

Konferencja PolGRP skupiła międzynarodowe grono ekspertów. Wśród prelegentów i panelistów znaleźli się wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny: onkologii, radiologii, pulmonologii, torakochirurgii i patomorfologii. Wydarzenie zgromadziło też niespotykaną dotąd liczbę 530 uczestników oraz liczną reprezentację nowych, ważnych w kontekście leczenia onkologicznego grup: pielęgniarek, fundacji, pacjentów oraz mediów.

Sympozjum było doskonałą okazją do międzyośrodkowejwymiany wiedzy i doświadczeń. Stanowiło także swoiste podsumowanie 18. Światowej Konferencji Raka Płuca, odbywającej się w dniach 15-18 października 2017 w Yokohamie.

Poza tradycyjną formułą sesji konferencyjnych, uczestnicy wzięli udział w warsztatach z udziałem anatomopatologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz w warsztatach torakochirurgicznych. Dodatkowo, po raz pierwszy w ramach tegorocznej konferencji, odbyły się warsztaty dla pulmunologów, techników, praktyczne zajęcia radiologiczne oraz warsztaty z diagnostyki obrazowej.
 


 
Innowatorskim elementem wydarzenia była sesja pt. Warsztaty Organizacji Pozarządowych – perspektywa pacjenta. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, podczas którego pacjenci i ich bliscy z całego kraju przyjechali na spotkanie z ekspertami zajmującymi się walką z nowotworem płuca. Mówiono m.in. o diagnostyce i nowych metodach leczenia raka płuca. Głos zabrała m.in. Pani Ewelina Szmytke (Stowarzyszenie Walki z Rakiem Pluca, Lung Cancer Europe) oraz reprezentantka pacjentów onkologicznych – Pani Katarzyna.

Zaprezentowano również nowość – aplikację PulmoInfo ułatwiającą zrozumienie procesu terapeutycznego.

W przyszłym roku spotkanie tradycyjnie odbędzie się w listopadzie 2018 w Centrum Konferencyjnym LIM Warszawa.
 

 

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 2017, opracował Jarosław Gośliński, źródło: www.rakpluca11.pl