Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą stosowanie solariów. Ustawa zabrania stosowania solariów przez osoby nieletnie oraz wprowadza zakaz ich reklamy. Regulacja powstała dzięki inicjatywie Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nadrzędnym celem ustawy jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry. Poprzez wprowadzenie zakazu korzystania z solarium wśród małoletnich, ustawa ma przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat szkodliwości sztucznego promieniowania UV, w tym w szczególności wśród osób korzystających z urządzeń opalających. Już kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30. roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75%. Ekspozycja na promieniowanie UV jest tak samo niebezpiecznym czynnikiem kancerogennym, jak palenie papierosów czy wdychanie azbestu.

– Akademia Czerniaka oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i środowiska pacjenckie od kilku lat starały się o uregulowanie sprawy korzystania z solarium przez dzieci i młodzież. Dzięki inicjatywie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP proces legislacyjny został zakończony. Ustawa nie tylko ogranicza dostęp do solariów, ale także buduje świadomość ryzyka jego stosowania. Nie ma bowiem bezpiecznej dawki promieniowania UV czy bezpiecznego korzystania z solarium – komentuje prof. Piotr Rutkowski Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Skóra osób młodych nie jest jeszcze w pełni dojrzała, co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe skóry, w tym czerniaka.

 

ZAKAZ KORZYSTANIA Z SOLARIUM DLA NIEPEŁNOLETNICH – ZAKRES REGULACJI

1. Całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia (jest to rozwiązanie analogiczne do występującego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, gdyż uznano, że jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania systematycznie rosnącej zachorowalności na czerniaka złośliwego wśród młodego pokolenia);
2. Obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium i ekspozycją na sztuczne promieniowanie UV w miejscach, w których dostępne są solaria;
3. Całkowity zakaz reklamy usług w zakresie udostępniania solariów – opalona skóra często reklamowana jest w skojarzeniu ze zdrowym i zadbanym ciałem, a usługi solaryjne realizowane są w kompleksach sportowych, spa i innych miejscach, których klientami są osoby dbające o zdrowie i wygląd. To może wywoływać skojarzenie, iż opalenizna jest zdrowa lub bezpieczna.

 

Zakaz korzystania z solariów dla niepełnoletnich, informacja prasowa, foto: flickr.com;