Czy świadome stosowanie ziół może wzmocnić naturalne mechanizmy obronne organizmu? W jaki sposób poprawić jakość życia pacjenta cierpiącego na chorobę nowotworową, łagodząc objawy i działania niepożądane leków stosowanych w chemioterapii, takie jak: ból, bezsenność, depresja, biegunka, suchość w jamie ustnej, świąd skóry, zaparcie, zmęczenie, niepokój, obrzęki.

W najnowszej publikacji wydawnictwa Esteri pod tytułem Zioła w łagodzeniu objawów i skutków leczenia chorób nowotworowych zawarto informacje dotyczące środków o udowodnionej skuteczności, aby chronić się przed nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w Internecie. Wyniki najnowszych badań naukowych zostały przedstawione w prosty i zrozumiały dla Czytelnika sposób.

– Dynamiczny postęp, jaki dokonuje się w terapiach onkologicznych niesie za sobą również nieuniknione następstwa w postaci działań ubocznych. Istotnym elementem łagodzenia tych następstw jest stosowanie leków wspomagających. Zioła są ważnym elementem towarzyszącym nam w życiu codziennym i mogą być również pomocne w terapii nowotworów pod warunkiem świadomego i rozsądnego ich stosowania. Należy pamiętać, że dla bezpieczeństwa pacjenta niezbędna jest zawsze konsultacja z lekarzem onkologiem – dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż.

Książka dostępna na stronie: www.esteri.pl

Zioła w łagodzeniu objawów i skutków leczenia chorób nowotworowych – Wstęp

Które informacje zawarte w niniejszej książce okażą się rzeczywiście przydatne dla pacjenta z chorobą onkologiczną, dla jego bliskich lub dla osoby zainteresowanej tematem? Czy dowiedzą się dzięki niej o najlepszych naturalnych terapiach wspomagających walkę z chorobą nowotworową? Czy te informacje będą pomocne w wyborze i dostosowaniu terapii do własnych potrzeb, tak aby lepiej dobrać zioła?

W rozdziale wprowadzającym Czy istnieją zioła, które leczą chorobę nowotworową? podzielono je na trzy grupy:

 • pomocne: wykorzystuje je onkolog w lekach chemioterapeutycznych;
 • stand by: oczekujące na wyniki badań na różnych etapach zaawansowania;
 • niepożyteczne: nieposiadające żadnego potwierdzenia skuteczności.

Głównym celem niniejszej książki jest opisanie pokrótce przyjaznych ziół przeznaczonych dla pacjenta z chorobą nowotworową.

Leczenie choroby nowotworowej należy do powinności chirurga, onkologa klinicznego, radioterapeuty itd. Ich zadanie i prowadzone przez nich terapie są niezwykle ważne. Obecnie są one coraz lepiej dostosowywane do potrzeb konkretnego pacjenta, a w ostatnich latach zostały zrewolucjonizowane dzięki pojawieniu się nowych leków, nowych strategii, terapii zintegrowanych, które biorą pod uwagę mutacje genowe, a zatem i wrażliwość lub jej brak na leki biologiczne, które jeszcze kilka lat temu nie istniały.

W onkologii stosuje się ponad sto leków należących do następujących kategorii:

 • chemioterapeutyki (cytostatyki);
 • leki hormonalne (antyestrogeny, inhibitory aromatazy, antyandrogeny);
 • przeciwciała monoklonalne i inhibitory kinaz tyrozynowych przy tak zwanej terapii celowanej;
 • lekki immunoterapeutyczne.

Onkolog łączy zatem kilka terapii pod kątem konkretnego nowotworu, konkretnego pacjenta, stadium jego choroby – jest to tak zwana terapia personalizowana. Obecnie wiemy, że zioła lecznicze – w których działanie wierzymy i których używamy we właściwej formie zawsze, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba – mogą być pomocne, i to nawet znacząco, we wszystkim, co dotyczy choroby nowotworowej, zatem dla pacjenta, nawet jeśli jest już w trakcie leczenia onkologicznego.

Przyjazne zioła mogą być stosowane w celu złagodzenia niektórych objawów, takich jak zmęczenie czy depresja lub brak apetytu oraz innych dolegliwości. Poprawienie jakości życia w tak trudnym momencie, jakim jest choroba onkologiczna, nie jest błahostką. Mogą być one pomocne w zwiększeniu odporności organizmu w walce z nowotworem.

W wielu przypadkach stosujemy rośliny także jako środek prewencyjny, na przykład w sytuacji częstego występowania choroby w rodzinie lub ekspozycji na czynniki toksyczne w otoczeniu czy też ze względu na nieodpowiedni styl życia.

Wszystkie te zagadnienia poruszymy w niniejszej książce.

Pacjenci, którzy przechodzą chorobę onkologiczną, znają wszystkie trudności, jakie pociąga za sobą terapia farmakologiczna – dodanie choćby jednego elementu do złożonego planu leczenia, na który składają się inne leki, może zachwiać równowagę, niestałą, lecz osiągniętą często po wielkich trudach i wielu próbach. Dodaj inhibitor pompy, aby zapobiec refluksowi żołądkowo-przełykowemu, a dostaniesz biegunki, weź lek przeciwbiegunkowy, a zablokuje ci się jelito… jeszcze antybiotyk, by zapobiec infekcji bakteryjnej, jeszcze probiotyki… jeszcze i jeszcze… dopóki nie będziesz się czuł jak przy ladzie aptecznej, wypełnionej medykamentami.

Wiedza o lekach będących w stanie usunąć lub zredukować niektóre dolegliwości – związane na przykład z leczeniem cytostatykami, chemio- lub radioterapią – może być pomocna nie tylko w celu zmniejszenia liczby przyjmowanych leków, lecz przede wszystkim w celu poprawienia kondycji chorego. Odzyskanie energii witalnej, zmniejszenie stresu i dobre samopoczucie to dobry początek, a przyjazne zioła mogą pomóc osiągnąć ten cel.

Konwencjonalne terapie powodują wiele bardzo szkodliwych skutków ubocznych, które różnią się znacząco między sobą w zależności od leku i od pacjenta. Na podstawie tego, czym zostały spowodowane, dzieli się je na:

 • natychmiastowe: alergie, mdłości, wymioty, zapalenie żył;
 • wczesne: leukopenia, małopłytkowość, wypadanie włosów, zapalenie jamy ustnej, biegunka;
 • opóźnione: niedokrwistość, azoospermia, hepatotoksyczność, uszkodzenie płuc, zmiany skórne;
 • spóźnione: niepłodność, nowotwór wtórny i nieznane jeszcze efekty leków celowanych.

Niniejsza książka została podzielona na cztery części, zwracając uwagę zarówno na łagodzenie objawów, jak i rodzaj nowotworu, nie pomijając przy tym informacji pomocnych w prewencji oraz niezbędnych do tego, by nieświadomie nie łączyć ziół, suplementów lub leków naturalnych z trwającymi już terapiami, co często się zdarza.

Część pierwsza

Kluczowym zadaniem tej części jest dostarczenie podstawowych informacji na temat roślin pomocnych w łagodzeniu objawów na bazie ziołolecznictwa. Zostały one zebrane nie tylko na podstawie naszego doświadczenia, lecz także w oparciu o literaturę dostępną w międzynarodowych bazach danych.

Ze względów praktycznych pogrupowaliśmy przyjazne zioła według dolegliwości, które mogą łagodzić.

Część druga

W drugiej części pogrupowaliśmy zioła lecznicze, które mogą być potencjalnie pomocne w konkretnym rodzaju nowotworu.

W literaturze naukowej znajdziemy badania – niektóre skromne, acz ciekawe, inne zaś znaczące – podkreślające, że niektóre zioła zostały wykorzystane nie w celu łagodzenia danego objawu, lecz dla polepszenia jakości życia pacjenta dotkniętego przez konkretny nowotwór, na przykład płuc, piersi, prostaty czy żołądka.

Część trzecia

Prowadzane są na szeroką skalę badania epidemiologiczne, aby sprawdzić rolę niektórych ziół w prewencji konkretnych typów nowotworów. Często mamy tu do czynienia z owocami, warzywami i roślinami strączkowymi oraz zbożami, które zawierają substancje mogące zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór, jeżeli regularnie występują one w diecie (czosnek, cebula, kapusta, ziołowa herbata, rośliny strączkowe, winogrona, owoce leśne).

Dane pochodzące z tych badań nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle innych, na przykład przeprowadzonych in vitro lub na kulturach komórkowych, które wykazują, że niektóre z tych substancji mają właściwości antyutleniające, wspomagające zaprogramowaną śmierć komórek, są inhibitorami angiogenezy, cytokin prozapalnych itd.

Część czwarta

W ostatniej części książki, w sposób schematyczny, przytoczymy najważniejsze ostrzeżenia dotyczące jednoczesnego stosowania leków i ziół, niezależnie od formy, w jakiej są przyjmowane, zalecane czy też przepisane (leki, produkty zielarskie, żywność itd.).

Zawsze istnieje ryzyko niepożądanychinterakcji, czasami niebezpiecznych, zwłaszcza podczas chemioterapii lub stosowania leków biologicznych i immunoterapeutycznych.

Aneks

W Aneksie zamieściliśmy różne uwagi i liczby dotyczące rozmiaru zjawiska, zarówno z punktu widzenia epidemiologicznego, jak i kosztów leków i kosztów medycznych ogólnie. Jest to ważne, aby być bardziej świadomym tego, jaki wpływ na społeczeństwo ma choroba onkologiczna i – o ile to możliwe – aby zastosować najlepsze strategie medycyny prewencyjnej i zintegrowanej także w celu zmniejszenia wydatków na zdrowie.

Repetita iuvant – stosujmy zioła lecznicze, gdy są ku temu przesłanki, z pewnością nie z powodów ideologicznych, ale w jak najbardziej odpowiedni sposób i we właściwej formie.

Fitoterapia (ziołolecznictwo) jest terminem używanym w odniesieniu do dziedziny medycyny, która stosuje zioła lecznicze w celach prewencyjnych i leczniczych w oparciu o literaturę naukową. Fitoterapeutyki to lekarstwa pochodzenia roślinnego, kontrolowane przez służbę zdrowia pod względem jakości i bezpieczeństwa. Są one dostępne w formie preparatów zarówno zarejestrowanych, jak i galenowych, tj. dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby. Wszystkie te elementy są gwarancją tego, że fitoterapeutyki mają swoje specyficzne właściwości.

Zioła lecznicze mogą być wykorzystane także w produktach zielarskich i suplementach nie w celach leczniczych, należy jednak zachować ostrożność i bezpieczeństwo przy ich stosowaniu u pacjentów przyjmujących inne leki.

Książka do nabycia z rabetem na stronie: www.esteri.pl