14 września 2023 roku odbędzie się VII Akademia Kardiologiczna dla Dziennikarzy, na której zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC 2023) w Amsterdamie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera. Patronat merytoryczny objęła Komisja Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Bezpośrednia relacja z konferencji w serwisie internetowym YouTube. Zapraszamy do udziału.
 

Akademia Kardiologiczna dla Dziennikarzy 2023

 
Sesja I – Polska kardiologia dzisiaj i jutro, prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Robert Gil

 • 10.00 -10.15 – Polityka zdrowotna w Polsce – potrzebna zmiana paradygmatu, prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • 10.15 -10.30 – Co nas czeka za 20-30 lat, gdy nasze dzieci dorosną?, prof. dr hab. Anna Fijałkowska, Zakład Kardiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • 10.30-10.45 – Polscy seniorzy z chorobami serca – wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, prof. dr hab. Piotr Jankowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Warszawie
 • 10.45-11.00 –„Kardiologia dla pokoleń”, prof. dr hab. Robert Gil, Klinika Kardiologii Inwazyjnej CMKP w CSK MSWiA w Warszawie, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sesja II – Nowe horyzonty, nowe technologie w kardiologii, prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

 • 11.00-11.15 – Telemedycyna, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość w kardiologii prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski, Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.15-11.30 – Współczesne zasady leczenia zawału serca, prof. dr hab. Piotr Buszman, Katedra Kardiologii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • 11.30-11.45 – Postępy zabiegowego leczenia choroby wieńcowej, prof. dr hab. Łukasz Kołtowski, Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.45-12.00 – przerwa

Sesja III – Nowe wytyczne leczenia chorób kardiologicznych, prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica

 • 12.00-12.15 – Współczesne zasady leczenia zawału serca, prof. dr hab. Piotr Buszman, Katedra Kardiologii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • 12.15-12.30 – Niewydolność serca – ostatni etap wszystkich chorób serca, prof. dr hab. Karol Kamiński, Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • 12.30-12.45 – Nowe zasady leczenia niewydolności serca, prof. dr hab. Przemysław Leszek, Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie
 • 12.45-13.00 – Nowoczesne leczenie hipercholesterolemii, prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon, I Klinika Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach
 • 13.00-13.15 – Metaboliczne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń – najnowsze osiągnięcia nauki, prof. dr hab. Artur Mamcarz, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 13.15-13.30 –Nowe rekomendacje Inicjatywy COPE – jaka polityka zdrowotna wobec otyłości?, prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • 13.30-13.45 – przerwa

Sesja IV – Porozmawiajmy o nadciśnieniu tętniczym

 • 13.45-14.05 – Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego, rozmowa red. Krzysztofa Jakubiaka z prof. dr. hab. Aleksandrem Prejbiszem i prof. dr. hab. Piotrem Dobrowolskim z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie
 • 14.05-14.45 – Nadciśnienie tętnicze w zespole metabolicznym, debata moderowana przez red. Michała Dobrołowicza z prof. dr. hab. Arturem Mamcarzem, prof.  dr. hab. Aleksandrem Prejbiszem i prof. dr. hab. Piotrem Dobrowolskim

Sesja V – Serce pod dobrą opieką, prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

 • 14.45-15.00 – Serca w kolorach i obrazach, czyli co umożliwia współczesna diagnostyka obrazowa, prof. dr hab. Jarosław Kasprzak, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 15.00-15.15 – Migotanie przedsionków – lepiej leczyć farmakologicznie czy zabiegowo?, prof. dr hab. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  15.15-15.30 – Nadciśnienie płucne… czemu więc zajmują się nim kardiolodzy?, prof. dr hab. Adam Torbicki, Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku
 • 15.30-15.45 – Choroba zakrzepowo-zatorowa – czyli co łączy żyły kończyn dolnych z sercem?, prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.45-16.00 – Granice wiedzy w kardiologii – czego jeszcze nie wiemy, czego nie dowiemy się nigdy?, prof. dr hab. Jacek Kubica, Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Toruniu
 • 16.00-16.15 – Najnowsze osiągnięcia kardiologii zabiegowej – wady serca, prof. dr hab. Piotr Waciński, Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej SPSK4 w Lublinie
 • 16.15-16.30 – Rehabilitacja kardiologiczna – w szpitalu, sanatorium czy w domu?, prof. dr hab. Renata Główczyńska, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 
PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA