W 2023 roku mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, zrzeszającego specjalistów zajmujących się diagnozą i niesieniem terapeutycznej pomocy osobom z chorobami nowotworowymi oraz ich bliskim. Rocznica ta stanowi doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć polskiej nauki, poznania najnowszych możliwość terapeutycznych z kraju i ze świata, przedstawienia wyników istotnych badań naukowych oraz wytyczenia celów na przyszłość.

Poświęcona tym zagadnieniom 15. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna odbędzie się w dniach 15-16 września 2023 roku w Hotelu FOCUS Premium przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie. Najważniejszym celem Konferencji przyświecającym Polskiemu Towarzystwu Psychoonkologicznemu jest szerzenie wiedzy, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i przyczynienie się do rozwoju współpracy między specjalistami i ośrodkami psychoonkologicznymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: https://ptpo2023.pl/.

Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

30-lecie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Wybitni eksperci z zakresu psychologii, psychoonkologii, opieki paliatywnej, leczenia bólu będą dyskutować na temat roli psychoonkologa w leczeniu onkologicznym oraz nowoczesnych metodach wsparcia osób chorujących na nowotwór i ich bliskich.

Jubileuszowa 15. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, podsumowująca 30-lecie psychoonkologii w Polsce, odbędzie się w dniach 15-16 września 2023 r. w Lublinie. Zaplanowano też szereg warsztatów praktycznych, m.in. z komunikacji z pacjentem i personelem medycznym.

Psychika odgrywa ważną rolę w leczeniu onkologicznym, dlatego coraz częściej podkreśla się, że psychoonkologia powinna być jego integralną częścią, a psychoonkolog – członkiem zespołu terapeutycznego opiekującym się chorym na nowotwór.

Psychoonkolog powinien towarzyszyć pacjentowi onkologicznemu już od diagnozy, a później także na każdym etapie leczenia, szczególnie w trudnych momentach. Przede wszystkim jednak konieczna jest ocena, w przypadku których pacjentów i ich rodzin niezbędne jest udzielenie profesjonalnego wsparcia – mówi prof. Marzena Samardakiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Psychoonkologia jest młodą dziedziną – w 1984 roku zostało założone IPOS (The International Psycho-Oncology Society) – pierwsze na świecie towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów tej dziedziny. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO), założone w 1993 r. przez prof. Krystynę de Walden-Gałuszko, było jednym z pierwszych towarzystw psychoonkologicznych w Europie. 30 lat działania PTPO i Jubileuszowa 15. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna to czas podsumowań, ale też spojrzenia na wyzwania teraźniejszości i przyszłości.

Zaplanowane są sesje z udziałem wybitnych ekspertów m.in. na temat roli psychoonkologii w onkologii, hematoonkologii, opiece paliatywnej, sesja poświęcona opiece nad dziećmi i młodzieżą oraz ozdrowieńcami, którzy przeszli z opieki pediatrycznej do opieki nad dorosłymi. Będą też wykłady dotyczące nowoczesnych metod leczenia bólu nowotworowego, pielęgniarskiej opieki duchowej, panowania nad emocjami, a także seksualności chorych na nowotwory.

Ważną częścią konferencji są warsztaty m.in. dotyczące przekazywania pacjentowi trudnych informacji i poznawania jego perspektywy w procesie leczenia. Od sposobu przekazania diagnozy choroby onkologicznej w dużej mierze zależy to, jak pacjent będzie podchodził do swojej sytuacji, dlatego bardzo ważna jest edukacja personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, radioterapeutów, fizjoterapeutów) z zakresu psychoonkologii.

Psychoonkologia to zawód z przyszłością, o czym będzie można przekonać się podczas jubileuszowej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

PRZEJDŹ DO: EMOCJE I WSPARCIE W CHOROBIE