Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie w ramach konsorcjum z firmą BRASTER SA prowadzi projekt naukowo-badawczy pt. ”Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester Braster przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOMED.


Czym jest wyrób medyczny Braster? To innowacyjne urządzenie medyczne, które daje możliwość nieinwazyjnego badania piersi w warunkach pozaszpitalnych. Wytwórcą badanego wyrobu jest Spółka Braster – polskie przedsiębiorstwo, którego misją jest walka o przyszłość, w której kobiety w każdym wieku będą miały możliwość wykrycia nowotworu piersi na wczesnym etapie. Ideą prowadzonego projektu jest szansa na poprawę wykrywalności raka piersi na jego wczesnym etapie rozwoju.

W ramach projektu prowadzone jest badanie naukowe pt.: „Badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi”. Badanie skupia się na diagnostyce zmian pojawiających się w piersiach i jest dedykowane kobietom w wieku powyżej 18 roku życia posiadającym aktualne wyniki badań USG i/lub mammografii. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Rak piersi może dotyczyć kobiety w każdym wieku, mimo panującego powszechnie przeświadczenia, że jest to choroba, która dotyczy wyłącznie kobiet obciążonych genetycznie lub kobiet powyżej 50 roku życia. Tymczasem liczba kobiet chorujących na raka piersi stale wzrasta i nie ma dolnej granicy wieku zachorowania na nowotwór.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa prosimy o kontakt z Centrum Medycznym pod bezpłatnymi numerami telefonu: 800 154 053 lub 32 746 25 00  lub wypełnienie krótkiego FORMULARZA KONTAKTOWEGO.