Seria Biblioteczka Onkologa to propozycja wydawnicza przygotowana przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Publikacje adresowane są do specjalistów i osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką onkologiczną (m.in. hematologów, onkologów, radiologów i radioterapeutów onkologicznych).

Cykl Biblioteczka Onkologa obejmuje fachowe czasopisma, w tym kwartalnik Immunoterapia oraz Nowa Hematologia, a także wydania specjalne, które podejmują tematykę z zakresu diagnostyki i terapii nowotworów, najnowszych badań i metod, innowacyjnych leków oraz terapii wspomagających leczenie.

Pierwszym czasopismem z serii było wydanie specjalne Nowa Hematologia, pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Dariusza Wołowca, które ukazało się już we wrześniu 2017 roku. Kolejny tytuł Nowotwory płuca i klatki piersiowej pod redakcją prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka – ukazał się listopadzie, a na przełomie 2017 i 2018 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika Immunoterapia, którego redaktor naczelną została dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha.

BIBLIOTECZKA ONKOLOGA: IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW

immunoterapia podręcznik pzwlKwartalnik Immunoterapia poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych.

Redaktor naczelną kwartalnika Immunoterapia PZWL została dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha. Kwartalnik Immunoterapia do nabycia na stronie wydawnictwa PZWL.

CZASOPISMO IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW – WYDANIE I:

Perspektywy immunoterapii CAR-T w nowotworach hematologicznych. Co zwiększa jej skuteczność oraz jakie informacje przekazują najnowsze badania.

Immunoterapia czerniaków. Współczesny algorytm leczenia systemowego zaawansowanego czerniaka.

Mechanizm działania immunoterapii nowotworów. Podział leków stosowanych obecnie w onkologii.

Zaburzenia odporności w przebiegu szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Przyczyny, przykłady, postępowanie terapeutyczne.

Wpływ leków przeciwnowotworowych na procesy immunologiczne oraz powikłania infekcyjne.

CZASOPISMO IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW – WYDANIE II

Zachęcamy do lektury drugiego wydania czasopisma „Immunoterapia” pod redakcją dr n. med. Ewy Kalinki–Warzocha. Więcej o warunkach prenumeraty na stronie www.czasopisma.pzwl.pl. W aktualnym numerze m.in.:

Opisy przypadków chorych leczonych immunoterapią w polskich ośrodkach

Podstawy immunonkologii, cz. 1. Funkcjonowanie i regulowanie aktywności układu immunologicznego, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Czy na pewno w praktyce wiemy wszystko o G-CSF w onkohematologii? Dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

Onkolityczna terapia wirusowa – innowacyjna i obiecująca terapia uzupełniająca w leczeniu nowotworów, dr n. med. Inż. Agnieszka Ewa Lipiec

Wpływ dioksygenazindolaminowych na odpowiedź immunologiczną w chorobie nowotworowej, dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

NOWA HEMATOLOGIA WYDANIE II – BIBLIOTECZKA ONKOLOGA

nowa hematologia 2018 pzwlW sprzedaży ukazało się kolejne wydanie czasopisma omawiającego wybrane zagadnienia związane z chorobami krwi i zaburzeniami hemostazy. Nowa Hematologia jest adresowana zarówno do specjalistów hematologów, jak i lekarzy reprezentujących inne specjalności lekarskie, ale mających do czynienia z chorymi prezentującymi różne objawy hematologiczne.

Artykuły zostały napisane przez ekspertów i lekarzy z dużym doświadczeniem zawodowym i uznanym na skalę międzynarodową dorobkiem naukowym – w oparciu nie tylko o aktualne piśmiennictwo, ale też z uwzględnieniem własnych doświadczeń. Ich tematyka jest różnorodna, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które hematologom praktykom stwarzają niejednokrotnie trudności diagnostyczne lub lecznicze, jak również tych, które są traktowane nieco marginalnie przez tradycyjne wydawnictwa podręcznikowe.

Najnowsze wydanie czasopisma Nowa Hematologia do nabycia na stronie wydawnictwa PZWL.

NOWA HEMATOLOGIA 2018 – SPIS TREŚCI

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL), to choroba nieuleczalna, często o przewlekłym przebiegu. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. dr hab. n. med. Dariusza Wołowca, który omawia obszernie wszystkie ważne aspekty leczenia cytoredukcyjnego oraz wspomagającego w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Artykuł dr hab. n. med. Marii Cioch: „Zasady stosowania granulocytowych czynników wzrostu w profilaktyce i leczeniu gorączki neutropenicznej u chorych onkohematologicznych” to cenna aktualizacja wiedzy na temat leczenia gorączki neutropenicznej.

Hematologów zainteresuje z pewnością artykuł prof. dr n. med. Krzysztofa Chojnowskiego na temat rozpoznawania i leczenia hemofilii nabytej, której obraz kliniczny istotnie różni się od hemofilii wrodzonej.

Artykuł prof. dr hab. n. med. Krystyny Zawilskiej na temat bezpośrednio działających doustnych antykoagulantów, porównujący je z tradycyjnymi antagonistami witaminy K, znajdzie z pewnością uznanie w oczach lekarzy każdej specjalności.

Wszystkim lekarzom polecamy dwa artykuły poświęcone hematologicznym następstwom różnych chorób ogólnoustrojowych: niedokrwistości chorób przewlekłych, autorstwa dr hab. n. med. Marka Husa oraz mikroangiopatiom zakrzepowym, autorstwa dr n. med. Iwony Urbanowicz.

 

NOWA HEMATOLOGIA – WYDANIE I

biblioteczka onkologa, nowa hematologia

Pierwszym czasopismem z serii Biblioteczka Onkologa jest wydanie specjalne Nowa Hematologia, pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Dariusza Wołowca, które ukazało się już we wrześniu 2017 roku. Artykuły zostały napisane przez wybitnych ekspertów – lekarzy z dużym doświadczeniem zawodowym i uznanym na skalę międzynarodową dorobkiem naukowym – w oparciu nie tylko o aktualne piśmiennictwo, ale też z uwzględnieniem własnych doświadczeń.

Celem publikacji jest przybliżenie hematologom oraz  lekarzom innych specjalności, którzy pracują z pacjentami wykazującymi zaburzenia krwi lub układu hemostazy, wybranych zagadnień hematoonkologii, hematologii nieonkologicznej i koagulologii.

Nowa Hematologia jest adresowana do wszystkich, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę o najnowsze osiągnięcia z zakresu hematologii. Tematyka poruszana w artykułach jest różnorodna, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które hematologom praktykom stwarzają niejednokrotnie trudności diagnostyczne lub lecznicze, jak również tych, które są traktowane nieco marginalnie przez tradycyjne wydawnictwa podręcznikowe.

Zapraszamy do kompletowania Biblioteczki Onkologa Więcej na: www.czasopisma.pzwl.pl

NOWA HEMATOLOGIA – SPIS TREŚCI

Ostra białaczka szpikowa i przewlekła białaczka szpikowa. Rozpoznanie, obraz kliniczny, leczenie
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

Przeciwciała anty-CD20 w terapii chłoniaka grudkowego
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, lek. med. Agnieszka Szymczyk

Podskórna droga podania przeciwciał anty-CD20 w leczeniu chłoniaków . Dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne
dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

Niedokrwistość – diagnostyka i leczenie
dr n. med. Iwona Urbanowicz

Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe
prof. dr. hab. n. med. Anetta Undas

Zaburzenia krzepnięcia krwi – skazy krwotoczne. Nowe trendy diagnostyczne i terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska

Zakażenia w hematologii
dr hab. n. med. Lidia Gil

Ból neuropatyczny wywołany leczeniem cytostatykami
dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

 

NOWOTWORY PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ – BIBLIOTECZKA ONKOLOGA

W przygotowanej publikacji znajdziemy artykuły opisujące praktyczne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia raka płuca, uwzględniające najnowszą wiedzę o tej chorobie. W pierwszej części czasopisma ujęte zostały artykuły dotyczące diagnostyki. Dr hab. n. med. Artur Szlubowski przygotował obszerne opracowanie dotyczące diagnostyki endoskopowej, a dr Juliusz Pankowski omówił rolę badania patomorfologicznego w procesie diagnostyki raka płuca.

W drugiej części czasopisma Nowotwory płuca i klatki piersiowej znajdują się artykuły dotyczące standardów prowadzenia leczenia u chorych na drobno- i niedrobnokomórkowego raka płuca. Ocena stadium zaawansowania raka płuca według nowej klasyfikacji TNM zmieniła nieco zasady kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego, chemioterapii i radioterapii pooperacyjnej, chemioradioterapii oraz leczenia systemowego, m.in. chemioterapii I lub II linii.

Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom leczenia systemowego u chorych na raka płuca. Terapie ukierunkowane molekularnie i immunoterapia weszły do standardu postępowania u chorych na miejscowo zaawansowanego i zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Omówiono także dostępność chorych do nowoczesnych terapii oraz testów genetycznych w Polsce.

Zapraszamy do kompletowania Biblioteczki Onkologa. Więcej na: www.czasopisma.pzwl.pl

NOWOTWORY PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ – SPIS TREŚCI

Diagnostyka endoskopowa raka płuca
dr hab. n. med. Artur Szlubowski

Rola badania patomorfologicznego w procesie diagnostyki raka płuca
dr n. med. Juliusz Pankowski

Nowa klasyfikacja TNM raka płuca
Dr n. med. Maciej Głogowski

Terapie ukierunkowane molekularnie i chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Dostępność do nowoczesnych terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii oraz do testów genetycznych w Polsce
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Immunologia i immunoterapia niedrobnokomórkowego raka płuca
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, dr n. med. Michał Szczyrek, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Nowe aspekty wykorzystania przeciwciał blokujących immunologiczne punkty kontrolne
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Zasady prowadzenia terapii systemowej (cytostatyki klasyczne) u chorych na zaawansowanego nie drobnokomórkowego raka płuca
prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Zasady systemowego leczenie drobnokomórkowego raka płuca z uwzględnieniem nowych opcji terapeutycznych
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska