Elektroniczna recepta jest w Polsce obowiązkowa od 8 stycznia 2020 roku, jednak funkcjonować zaczęła już w 2019 roku. Od tego czasu lekarz zobowiązany jest do wystawiania recept w formie elektronicznej, jednak od tej reguły są również odstępstwa. Głównym celem wprowadzenia e-recepty było ograniczenie błędów spowodowanych niepoprawnym odczytywaniem nazw bądź dawki leków przez farmaceutę, wyeliminowanie fałszywych recept oraz skrócenie czasu, jaki lekarz musi poświęcić na wypisywanie recept. 

Podstawową informacją jest fakt, iż na jednej e-recepcie może znajdować się tylko jeden lek. Natomiast kilka elektronicznych recept jest ujmowanych w receptę zbiorczą, czyli pakiet. W skład takiego pakietu recept może wchodzić maksymalnie pięć e-recept. 

Jak otrzymać e-receptę?

Otrzymanie e-recepty jest możliwe na tradycyjnej wizycie w gabinecie lekarskim, gdzie lekarz wystawia receptę. Inną możliwością jest otrzymanie e-recepty podczas teleporady. Jest to duże udogdnienie i ułatwienie, w szczególności w sytuacji, gdy kontakt z lekarzem jest utrudniony lub niemożliwy, np. w czasie wyjazdu za granicę lub w przypadku chorób przwlekłych. Główną korzyścią jest oszczędność czasu oraz brak narażenia na kontakt z osobami chorymi w przychodni czy w szpitalu. 

Ogromną zaletą elektronicznej recepty jest bezpieczeństwo wynikające z czytelności i jej przejrzystości. Rozwiązuje to problem związany z niepoprawnym odczytaniem nazwy przepisanych leków czy sposobem ich dawkowania przez osobę realizującą receptę. 

Czy lekarz może wystawić papierową receptę?

Lekarz ma obowiązek wystawiania recept elektronicznych. Od tej reguły są jednak odstępstwa i w wyjątkowych okolicznościach może on wystawić receptę w formie papierowej. A oto one:

  • lek sprowadzany jest z zagranicy, w ramach importu docelowego,
  • pacjent nie ma ustalonej tożsamości, recepta bez danych osobowych,
  • recepta wystawiana jest przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są to tzw. recepty transgraniczne i można je wystawiać do końca roku,
  • recepta dla osoby wystawiającej (pro auctore) i recepta wystawiona dla rodziny osoby wystawiającej (pro familiae)
  • w przypadku awarii systemu generującego e-receptę,
  • podczas wizyty domowej.

Elektroniczną receptę w aptece można zrealizować w następujący sposób za pomocą:

  • wydruku informacyjnego, który pacjent otrzymuje od lekarza w formie papierowej, czyli realizacja następuje po zeskanowaniu kodu kreskowego recepty zbiorczej lub e-recepty konkretnego leku. Pacjent może podać farmaceucie czterocyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL.
  • wiadomości SMS która zawiera czterocyfrowy kod dostępowy, podobnie jak w przypadku wydruku informacyjnego. W aptecznym systemie komputerowym osoba realizująca e-receptę wpisuje kod dostępowy oraz numer PESEL pacjenta.
  • wiadmości e-mail, pacjent otrzymuje e-receptę w postaci pliku w formacje PDF. Realizacja takiej elektronicznej recepty możliwa jest po zeskanowaniu kodu kreskowego bezpośrednio z urządzenia mobilnego pacjenta, np. telefonu, tabletu lub poprzez wpisanie w systemie aptecznym kodu dostępowego i numeru PESEL pacjenta.

Elektroniczna recepta zawsze dostępna jest również dla pacjenta na portalu Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP. Dzięki tym różnym możliwościom, każdy jest w stanie wybrać opcję, która mu pasuje.

Nie ma możliwości realizacji e-recepty online. Natomiast tak jak w przypadku recepty papierowej, możliwe jest dokonanie rezerwacji leków w aptece. 
 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA