Zapraszamy do udziału w jubileuszowej VI Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC – Idee i współczesne wyzwania w opiece. W 40 rocznicę powstania Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz 20 rocznicę powołania Fundacji Hospicyjnej chcemy wspólnie przyjrzeć się opiece hospicyjnej z perspektywy czasu.

Założyciel gdańskiego hospicjum, ksiądz Dutkiewicz, mówił o tym, że w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, a także różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie, które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów.

Konferencja będzie zatem okazją do przyjrzenia się nowym metodom leczenia i opieki, ale także miejscem dyskusji o współczesnych zadaniach opieki paliatywno-hospicyjnej. Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości?

  • TERMIN: 13-14.10.2023
  • MIEJSCE KONFERENCJI: Auditorium Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
  • ORGANIZATOR: Fundacja Hospicyjna
  • WSPÓŁORGANIZATOR: Zakład Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
  • ZAPISY: www.konferencja-dutkiewicza.pl

Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 2023

  • DZIEŃ I, PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA 2023

10:00-13:00 Rejestracja dla uczestników Konferencji / Bufet kawowy

11.00-12.30 Warsztaty

Warszat I – Jak rozpoznać reakcje pacjenta lub jego bliskich spowodowane wpływem traumatycznych wydarzeń? Co można zrobić?, dr n. med. Anna Wyszadko

Warsztat II – Jak uważność – mindfulness, może pomóc nam zredukować stres i wpływać na dobre samopoczucie w trudnej codzienności?, mgr Ewa Kaian-Kochanowska

Warsztat III – Techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na SLA, dr n. o zdr. Anna Pyszora

Warsztat IV – Nowe możliwości właściwej kontroli objawów towarzyszących chorobie nowotworowej, dr n. med. Janusz Wojtacki

13:00-13:45 Uroczyste otwarcie konferencji. Jubileusz 40-lecia Hospicjum i 20-lecia Fundacji Hospicyjnej, dr n. społ. Anna Janowicz

13:45-14:15 Wykład Inauguracyjny: Jakość życia osób u kresu życia oraz wsparcie opiekunów rodzinnych jako wyzwanie dla interdyscyplinarnych zespołów opiekuńczych, prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

14.15-15:30 SESJA I Współczesne wyzwania w opiece paliatywno-hospicyjnej, moderują: mgr Elżbieta Skowrońska, dr n. med. Jacek Wierzbowski

14:15-14:35 Opieka paliatywna i hospicyjna – ideał organizacyjny, a rzeczywistość,
dr hab. n. med. Wojciech Leppert

14:35-14:55 Wyzwania w pracy pielęgniarek opieki paliatywnej, dr n. med. Izabela Kaptacz

14:55-15:15 Zasady przekazywania niepomyślnych informacji w świetle prawa i skutki ich naruszenia z perspektywy opieki paliatywnej i hospicyjnej, dr n. med. Leszek Pawłowski

15:15-15:30 Pytania do wykładowców

15:30-16.10 Lunch

16.10-17.25 SESJA II Pozamedyczne aspekty opieki u kresu życia, moderuje: mgr Alicja Stolarczyk

16:10-16:30 Duchowość, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

16:30-16:50 Społeczności lokalne, ks. dr. hab. n. społ. Piotr Krakowiak SAC, prof. UMK

16:50-17:10 Opiekunowie rodzinni jako partnerzy zespołu opiekuńczego, mgr Anna Marlęga-Woźniak

17:10-17:25 Pytania do wykładowców

18:00-19.00 Msza św. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3b

20.00-01.00 Uroczysta kolacja
 

  • DZIEŃ II, SOBOTA 14 PAŹDZIERNIKA

10.00-10.30 Wykład inauguracyjny: Dokąd zmierzamy z pacjentem u kresu życia?, dr n. med. Mariola Kosowicz

10:30-11:40 Sesja I Wybrane aspekty farmakoterapii w opiece paliatywnej, moderuje: prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

10:30-10:50 Rzetelne spojrzenie na marihuanę i jej miejsce w opiece paliatywnej, dr n. med. Janusz Wojtacki

10:50-11:10 TAK i NIE – benzodiazepiny w opiece paliatywnej, dr n. med. Aleksandra Modlińska

11:10-11:30 Immunoterapia w zaawansowanej chorobie nowotworowej – skutki uboczne i możliwość ich leczenia na etapie opieki paliatywnej, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

11:30-11:40 Pytania do wykładowców

11:30-11:50 Przerwa kawowa

11:50-13:00 SESJA II Sytuacje szczególne w medycynie paliatywnej, moderuje: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

11:50-12:10 Rozmowa o granicach terapii i celach opieki jako kluczowy element wspólnego podejmowania decyzji, prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

12:10-12:30 Zakrzepica i krwotok u chorego na nowotwór – dwie strony tej samej monety, dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

12:30-12:50 Leczenie objawowe duszności w opiece paliatywnej, prof. dr hab. Ewa Jassem

12:50-13:00 Pytania do wykładowców

13:00-13:40 Lunch

13:40-14:50 Sesja III Wybrane psychospołeczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, moderuje: dr n. społ. Anna Janowicz

13:40-14:00 Opieka neuropaliatywna w chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych. Dla babyboomersów to nie opcja, to konieczność, mgr Marlena Meyer

14:00-14:20 Jak dbać o siebie w niepewnych czasach?, mgr Ewa Kaian-Kochanowska

14:20-14:40 O procesie żałoby z perspektywy rodziny pacjenta i personelu medycznego – mgr Agnieszka Paczkowska

14:40-14:50 Dyskusja i zakończenie konferencji
 
PRZEJDŹ DO: PSYCHOONKOLOGIA