IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą i zagrażającą życiu.


Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń oraz debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Właśnie z tej okazji, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej wręczone zostaną nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej.

Wykład inauguracyjny pt. Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro wygłosi pionier opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii, dr Robert Twycross. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej poprowadzi prof. Piotr Krakowiak, o tym, jak wspierać osoby przewlekle chore opowie psycholog dr Maria Rogiewicz.

Drugi dzień konferencji wypełniony będzie sesjami poruszającymi aspekty opieki pielęgniarskiej, psychiatrycznej i fizjoterapeutycznej. W ramach sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpi m.in. dr hab. Małgorzata Krajnik. Za udział w konferencji będą przysługiwały punkty edukacyjne.

Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Zapisy na konferencję www.konferencja-dutkiewicza.pl
konferencja dutkiewicza

IV KONFERENCJA HOSPICJUM IM. KS. E. DUTKIEWICZA SAC W GDAŃSKU

DZIEŃ PIERWSZY  – 5 PAŹDZIERNIKA 2018

9.00–11.45 warsztaty psychologiczne:

  1. Jak się nie spalić, dobrze pracując? Przeciwdziałanie zespołowi zmęczenia pomaganiem – dr Maria Rogiewicz
  2. Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno-hospicyjnej – dr Dominik Krzyżanowski, mgr Agnieszka Paczkowska
  3. Sytuacja opiekunów rodzinnych. Analiza przypadków – mgr Anna Marlęga-Woźniak

Warsztaty medyczne

9.00–11.45 Dializa otrzewnowa – mgr Ewa Malek

9.00–11.45 Obsługa portów – dr Rafał Młynarski

9.00–10.20 Możliwość fizjoterapii w pracy z chorym unieruchomionym – dr n.k.f. Agnieszka Wójcik, dr Anna Pyszora , mgr Iwona Drewnik

10.25–11.45 Terapia kompresyjna w obrzęku chłonnym związanym z zaawansowaną chorobą nowotworową – mgr Joanna Kurpiewska, mgr Dorota Rybak

8.00–12.00 Rejestracja uczestników konferencji

12.00–12.10 Inauguracja konferencji

12.10–12.50 Sesja rocznicowa. 35-lecie Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC

12.50–14.10 Sesja I. Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro – moderator: dr Anna Janowicz

12.50–13.20 Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro. Wieczne wyzwania – dr Robert Twycross

13.20–14.10 Debata: Dobre praktyki i trudności w opiece paliatywno-hospicyjnej

lek. med. Andrzej Gryncewicz, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, mgr Agnieszka Paczkowska,

dr Leszek Pawłowski, mgr Elżbieta Skowrońska, dr Robert Twycross

14.10–15.10 Przerwa na lunch

15.10–16.40 Sesja II. Dobre praktyki w opiece paliatywno-hospicyjnej – moderator: dr Anna Janowicz

15.10–15.30 Jak wspierać chorego w chorobie przewlekłej? – dr Maria Rogiewicz

15.30–15.50 Czy zmiany  społeczne i demograficzne wymuszą u nas zmiany w opiece u kresu życia? – ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

15.50–16.10 Zapomniani żałobnicy są wśród nas. Program wsparcia osieroconych dzieci i nastolatków Tumbo Pomaga – mgr Agnieszka Paczkowska

16.10–16.30 Czy resocjalizacja w hospicjum jest możliwa? Wolontariat osób skazanych jako szczególna forma wolontariatu hospicyjnego – płk Lesław Bryłkowski, ppłk Robert Witkowski

16.30–16.40 Dyskusja

17.30–18.30 Msza św., kaplica w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Mikołaja Kopernika 6, Gdańsk (godz. 17.00 wyjazd z parkingu dla autokarów przy ECS)

20.00–01.00 Uroczysta kolacja, Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

 

KONFERENCJA DUTKIEWICZA – DZIEŃ DRUGI  – 6 PAŹDZIERNIKA 2018

9.00–10.10 Sesja III. Aspekty fizjoterapeutyczne – moderator: lek. med. Andrzej Gryncewicz

9.00–9.10 Jak stworzyć zespół z fizjoterapeutą – doświadczenia hospicyjne | Martyna Baranowska, mgr Iwona Drewnik, mgr Bogumiła Litwińska, mgr Emilia Łapiak-Pasiorowska, mgr Małgorzata Węgrzynek

9.10–9.20 Kiedy poprosić o konsultację fizjoterapeutyczną ? – dr n.k.f. Agnieszka Wójcik

9.20–9.40 Jak oddycha twój pacjent – ważny aspekt pracy fizjoterapeuty | mgr Joanna Kurpiewska, mgr Dorota Rybak

9.40–10.00 Chory z SLA – możliwości prowadzenia fizjoterapii | dr Anna Pyszora

10.00–10.10 Dyskusja

10.10–11.30 Sesja IV. Aspekty leczenia bólu – moderator: dr n. med. Tomasz Buss

10.10–10.30 Ból duchowy w praktyce klinicznej – dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

10.30–10.50 Inwazyjne metody leczenia bólu – możliwości a praktyka  – lek. med. Ewa Zabul

10.50–11. 10 Marihuana medyczna w leczeniu bólu i w innych wskazaniach – co wiemy i czego oczekujemy – dr n. med. Janusz Wojtacki

11.10–11.20 Dyskusja

11.20–11.40 Przerwa na kawę

11.40–13.00 Sesja V. Aspekty psychiatryczne – moderator: mgr Agnieszka Paczkowska

11.40–12.00 Lek na depresję – wykład sponsorowany Angelini

12.00–12.20 Leczenie demencji u pacjentów w stanie terminalnym – dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka

12.20–12.40 Zespoły pobudzenia u pacjentów w stanie terminalnym – dr n. med. Alina Wilkowska

12.40–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na lunch

14.00–15.10 Sesja VI. Aspekty wielospecjalistyczn – moderator: lek. med. Andrzej Gryncewicz

14.00–14.20 Pacjent z rozpoznaniem cukrzycy w opiece paliatywnej – dr n. med. Aleksandra Modlińska

14.20–14.40 Aspekty kardiologiczne opieki paliatywnej – dr n. med. Piotr Sobański

14.40–15.00 Pielęgnacja wkłucia centralnego i rurki tracheostomijnej z toaletą drzewa oskrzelowego| mgr Anna Gleinert

15.00–15.20 Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym – mgr Barbara Jankowska

15.20–15.30 Dyskusja

15.30–15.40 Zakończenie konferencji

 

IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
4.3 (86.9%) 29 votes