W dniach 16-17 września 2022 roku w Gdańsku odbędzie się VI Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC pod hasłem Hospicyjna gościna serca – wczoraj i dziś. Do uczestnictwa zapraszają dr n. społ. Anna Janowicz, Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej oraz prof. dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, Kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Zapraszamy do udziału w konferencji, której patronem i przewodnikiem będzie ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC. W 20 rocznicę Jego śmierci chcemy wspólnie przyjrzeć się opiece hospicyjnej z perspektywy czasu, odpowiedzieć na pytanie, jak dziś udaje się realizować „drogowskazy hospicyjnej gościny serca”, które nam pozostawił.

Ksiądz Dutkiewicz mówił o tym, że w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, a także różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie, które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów.

Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości? Zapraszamy do wspólnej dyskusji, inspirowanej myślami ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczną warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów sprawujących opiekę nad chorymi w hospicjach stacjonarnych, domowych oraz poradniach medycyny paliatywnej. Ich tematyka będzie obejmowała aspekty medyczne, związane z leczeniem bólu u pacjentów, jak i pozamedyczne, dotyczące wsparcia członków zespołów opiekuńczych, co ma szczególne znaczenie po czasie pandemii, który stanowił duże wyzwanie dla pracowników.

Dalsza część dnia koncentrować się będzie wokół współczesnych wyzwań opieki paliatywno-hospicyjnej w kontekście przemian, które nastąpiły od czasu jej powstania w Polsce. Punktem wyjścia będą jej założenia, leżące u podstaw codziennej działalności hospicjów, starających się łączyć idee z rosnącymi wymaganiami formalnymi.

Drugi dzień konferencji będzie składał się z dwóch sesji, poruszających kwestie interdyscyplinarnej opieki paliatywno-hospicyjnej z perspektywy medycznej – lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, oraz pozamedycznej – związanej ze wsparciem psychologicznym i socjalnym. Takie całościowe ujęcie, wyróżniające opiekę paliatywno-hospicyjną, pozwala na prezentację nowych możliwości, które pojawiają się w jej obszarze i wzajemnie uzupełniają.

Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Szczegółowe informacje i rejestracja: konferencja-dutkiewicza.pl

Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 2022 – program

DZIEŃ I – 16 września

Drogowskaz dnia:

VIII. Chory szuka dla siebie przestrzeni, w której mógłby się porozumieć z otoczeniem. Tej przestrzeni nie tworzy żadna instytucja, ale ludzie, którzy umieją czytać słowa i gesty tych chorych. Medycyna hospicyjna kształtuje nowe postawy i sposoby bycia przy umierającym, a co najważniejsze – stawia wysoki próg wymagań dotyczących wewnętrznej kultury. ks. E. Dutkiewicz SAC

 • 11.00-15.00 „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich” – transmisja online konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i połączenie z ekspertami w Gdańsku – dla wszystkich chętnych uczestników VI Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
 • 12.00-14.30 WARSZTATY
 • 10.00-12.00 Rejestracja dla uczestników warsztatów
 • 11.30-15.00 Bufet kawowy
 • 13.00-15.00 Rejestracja uczestników
 • 14.30-15.30 Lunch
 • 15.30-15.45 Otwarcie konferencji – dr Anna Janowicz
 • 15.45-16.10 Wykład inaugurujący – „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” – drogi i rozdroża opieki paliatywnej – dr Aleksandra Modlińska
 • 16.10–17.30 Ks. Eugeniusz Dutkiewicz, Dudek, „Chudy”, Pallotyn, współzałożyciel OFRH… – jaki był, jak go pamiętam. Moderator: dr Anna Janowicz
 • 17.30-17.40 Dyskusja
 • 17.40-18.00 Nagrody im. ks. E. Dutkiewicza SAC
 • 19.00 Kolacja uroczysta dla uczestników konferencji, po wcześniejszej rezerwacji.

 
DZIEŃ II – 17 września

Drogowskaz dnia:

VII. Oczywiście w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, a także różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie, które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów. ks. E. Dutkiewicz SAC

 • 8.00 Msza Św. w intencji ks. E. Dutkiewicza SAC
 • 9.30-13.00 Bufet kawowy
 • 10.15-10.45 Wykład wprowadzający – Dokąd zmierzamy z pacjentem u kresu życia?, dr Maria Rogiewicz
 • 10.45-11.05 Wyzwania etyczne w opiece – aspekty prawne, dr Leszek Pawłowski
 • 11.05-11.25 Wyzwania w pracy pielęgniarki paliatywno-hospicyjnej, dr Izabela Kaptacz
 • 11.25-11.40 „Zauważ, zrozum, wesprzyj – #podarujurlop” – o wytchnieniu dla opiekunów rodzinnych, dr Anna Janowicz
 • 11.40-11.55 By zostały dobre wspomnienia… O procesie odchodzenia i żałoby z perspektywy rodziny pacjenta i personelu medycznego, mgr Agnieszka Paczkowska
 • 11.55-12.10 Dyskusja
 • 12.10-12.45 Lunch
 • 12.45-13.05 Rozmowa o granicach terapii i celach opieki jako kluczowy element wspólnego podejmowania decyzji, prof. dr hab. Monika Lichodziejewska – Niemierko
 • 13.05-13.25 Żywienie pacjenta w opiece paliatywnej, Ida Hoffmann
 • 13.25-13.45 wykład medyczny
 • 13.45-14.05 Konopie medyczne w praktyce lekarza hospicyjnego, dr n. med. Janusz Wojtacki
 • 14.05-14.25 Opieka paliatywna i hospicyjna – standardy organizacyjne i proponowane zmiany 2022r., dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP
 • 14.25-14.40 Dyskusja
 • 14.40-14.50 Zamknięcie konferencji – losowanie nagród

ZOBACZ: PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA