W dniach 13-14 listopada 2015 roku w Częstochowie odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa II Jurajskie Spotkania Onkologiczne. Rak piersi – nowości w leczeniu onkologicznym, onkoplastyce i rekonstrukcji. Spotkanie organizowane jest przez Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie oraz Oddział Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Małgorzata. Wydarzenie złożone jest zarówno z sesji wykładowych, jak i praktycznych warsztatów.


Konferencja o raku piersi i leczeniu onkologicznym

Treści teoretyczne koncentrują się wokół raka piersi i najnowszych możliwości terapeutycznych. Podczas części praktycznej, która odbywać się będzie również na sali operacyjnej, zaprezentowane zostaną specjalistyczne metody wykonywania zabiegów u pacjentek z rakiem piersi

Nadrzędnym celem II Jurajskich Spotkań Onkologicznych jest praktyczna potrzeba wymiany wiedzy i doświadczeń między lekarzami różnych specjalności, którzy zajmują się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrasta, chorują coraz młodsi ludzie. Możliwości i efekty leczenia onkologicznego są coraz większe. Spotkanie skierowane jest do onkologów, chirurgów, radioterapeutów, ginekologów, specjalistów chorób wewnętrznych, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich tych, którzy w swojej codziennej praktyce spotykają chorych onkologicznych.

Wykłady poprowadzą czołowi specjaliści na czele z prof. dr. hab. n. med. Januszem Limonem, prof. dr hab. n.med. Marią Liwiniuk, dr hab. n. med. Agnieszką Kołacińską, dr hab. n.med. Elżbietą Nowarą oraz gościem specjalnym – prof. dr hab. Adamem Maciejewskim. Warsztaty z chirurgii onkologicznej poprowadzi m. in. dr n. med. Marek Budner. Członkami Komitetu Naukowego są dr n. med. Barbara Huras, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Medyczne Małgorzata, oraz dr. n.med. Grzegorz Celban, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Więcej informacji o konferencji II Jurajskie Spotkania Onkologiczne na stronie: www.jso2015.pl

 

II Jurajskie Spotkania Onkologiczne

 


II Jurajskie Spotkania Onkologiczne – program konferencji

PIĄTEK 13.11.2015

08.45 – 09.00   Otwarcie konferencji: Prezydent Miasta Częstochowy

SESJA I

09:00-09:30 Model profesjonalnego Ośrodka Leczenia Chorób Piersi, Dr n. med. Marek Budner

09:30-09:40  Wykład sponsorowany Partnera Głównego

09:40-10:00  Wpływ myślenia interdyscyplinarnego na decyzje podejmowane w Ośrodku Leczenia Chorób Piersi, Dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

10:00-10:30  Rekonstrukcja piersi i leczenie onkoplastyczne – doświadczenia własne, Dr n. med. Artur Bocian/Dr Przemysław Jasnowski

10:30-10:50 Zmiana strategii postępowania terapeutycznego w Ośrodku Leczenia Schorzeń Piersi Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie – 18 lat historii, Dr n. med. Grzegorz Celban

10:50-11:00 Dyskusja

11:00-11:15 Wykład sponsorowany Partner Sesji 1

11:15-11:30 Przerwa kawowa

SESJA II    

11:30-11:50  Genetyka raka piersi-od biologii do praktyki, Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

11:50-12:10  Postępy w leczeniu chorych na raka piersi z nadekspresją HER-2, Dr hab. n. med. Elżbieta Nowara

12:10-12:30  Postępy w leczeniu hormonalnym chorych na raka piersi, Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk

12:30-12:50 Nieinwazyjne i inwazyjne metody radioterapii chorych na raka piersi, Dr n. med. Mariusz Syguła/Dr Adam Lizak

12:50-13:00  Dyskusja

13:00-13:10  Wykład sponsorowany Partnera Sesji

13:10-13:50  Lunch i zwiedzanie stoisk firm

SESJA III

13:50-14:10  Dylematy ginekologiczne onkologa a dylematy onkologiczne ginekologa, Dr n. med. Barbara Huras

14:10–14:30 Terapia paliatywna w zaawansowanym raku piersi – wybrane zagadnienia,  Dr Dorota Wojtachnio

14:30-14:50 Psychoonkologia,  Dr n. biol. Anna Machnik-Czerwik

14:50–15:10 Rehabilitacja przeciwobrzękowa, głęboka oscylacja u chorych na raka piersi, Dr Robert Trybulski

15:10–15:20 Wykład sponsorowany Partnera Sesji

15:20–15:30 Dyskusja 15:30

Zakończenie konferencji

 

SOBOTA 14.11.2015

09:00-14:00 Warsztaty chirurgiczne – sala operacyjna; Centrum Medyczne “ Małgorzata”