16 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja Galien Summit. Wydarzenie będzie towarzyszyć finałowi konkursu Prix Galien Polska 2016, podczas którego nagrodzone zostaną innowacje w farmacji i medycynie. Galien Summit to pierwsze w Polsce i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie dedykowane branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz wsparcia medycyny. Głównym celami konferencji są: łączenie biznesu z nauką, promocja polskich innowacji i innowatorów, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz promocja pracy w Polsce po zakończeniu studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych i informatycznych.

Wśród uczestników i prelegentów Galien Summit znajdzie się grono profesorów, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, eksperci w dziedzinie badań klinicznych i oceny technologii medycznych, a także przedstawiciele ośrodków badawczych, innowatorzy, młodzi lekarze, reprezentanci startupów, oraz przedsiębiorcy i inwestorzy. Galien Summit towarzyszyć będzie Gali finałowej Prix Galien Polska 2016.

Tematyka spotkania będzie się koncentrować się na najbardziej aktualnych i ważnych tematach innowacyjnych rozwiązań dla medycyny:

  • innowacyjnych terapiach lekowych,
  • innowacyjnych formach pozalekowych,
  • nowych formach współpracy lekarza z pacjentem,
  • technologiach diagnostycznych,
  • innowacjach w procesie kształcenia,
  • sesja poświęcona rozwojowi innowacyjnych startupów oraz kontaktom ich przedstawicieli z potencjalnymi inwestorami

 

Więcej na www.galiensummit.com

galien-summit-konferencja

KONFERENCJA GALIEN SUMMIT – PROGRAM WYDARZENIA

 

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-9.15 Wykład inauguracyjny prezes Matusewicz – „Medycyna personalizowana w onkohematologii”
9.15 – 9.45 „Od pomysłu do pieniędzy: jak skutecznie zbudować start-up” – KPMG – wystąpienie przygotowane przez zespół Jerzego Kalinowskiego
9.45-10.15 „Pułapki przy podpisywaniu umów Start-up, na co powinni uważać inwestorzy oraz na co powinni uważać naukowcy” – Case study 2 wybranych przypadków Kancelaria WKB
10.15-10.45 Bariery w finansowaniu projektów B+R i transferu technologii z poziomu krajowego na rynek globalny. Przykład z rynku polskiego w oparciu o model dotyczący branży bio-med i unikalnej technologii mającej zastosowanie w diagnostyce alergii. dr Jacek Stępień
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.35 My pacjenci- prezes Ewa Borek
11.35-12.20 Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) czyli jak skutecznie łączyć biznes z medycyną – case study”. Case Study – jak polski Instytut wszedł do konsorcjum IMI i nawiązał relacje naukowe przedstawi: Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
12.20-13.30 „Jak uzdrowić naukę i postawić na nogi zdrowe, sprawnie działające relacje biznes –nauka? recepty” Panel dyskusyjny