20 lat temu, w październiku 1996 roku, Howard Urnovitz, założyciel amerykańskiej firmy Chronix Biomedical, wysłał aplikację patentową, która była efektem prac nad wyjaśnieniem problemów zdrowotnych żołnierzy amerykańskich. Problemy te pojawiły się po ich powrocie z pierwszej wojny w Iraku (tzw: Gulf War Ilnesses). Badania oparte na analizie DNA w 22-gim chromosomie pozwoliły przewidzieć, że w przyszłości badanie DNA może służyć do monitorowania skuteczności leczenia onkologicznego. Na kanwie tych odkryć, 20 lat później, w 2016 roku udało się stworzyć innowacyjną metodą diagnozowania raka – badanie niestabilności genomu – Copy Number Instability (badanie CNI). Dzięki określaniu nadwyżek lub niedoborów fragmentów DNA pochodzących z komórek rakowych mierzy ono „ilość raka we krwi” określaną przez tzw. współczynnik CNI. Badanie CNI pozwala na wykrycie raka (nowotworu złośliwego) na bardzo wczesnym etapie rozwoju oraz na monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego. Jego twórcy wierzą, że będzie to „punkt zwrotny w walce ze złośliwymi nowotworami”. W związku z tym na portalu Facebook wystartowało wydarzenie: #TheTurningPointInCancerFight, które dotyczy aktualnie organizowanych działań profilaktycznych.

Bardzo ważnym elementem profilaktyki nowotworów jest wczesne ich diagnozowanie, które pozwala na podjęcie szybkich działań w przypadku stwierdzenia, że w organizmie toczy się proces nowotworowy. Badanie CNI pozwala na diagnozowanie nowotworu już na bardzo wczesnym etapie. Jest ono dostępne na zasadach komercyjnych także w Polsce – drugim w kolejności kraju na świecie po Wielkiej Brytanii.

Każda pojedyncza komórka, która znajduje się w naszym organizmie posiada materiał genetyczny określany jako genom. Pochodzi on w połowie od naszej matki, a w połowie od naszego ojca. Ten materiał nie powinien zmieniać się przez całe nasze życie, aż do śmierci. Tylko komórki rakowe posiadają zdolność zmiany naszego genomu. Ich materiał genetyczny jest zupełnie inny od tego, który znajduje się w komórkach zdrowych. Dzięki tej wiedzy, z dużą dokładnością możemy zidentyfikować materiał rakowy krążący w naszej plazmie – tłumaczy doktor Ekkehard Schütz, Dyrektor Techniczny firmy Chronix Biomedical.

Jedną z głównych zalet testów diagnostycznych opracowanych przez firmę Chronix Biomedical jest fakt, iż są one przeprowadzane w bardzo prosty i nieinwazyjny sposób, na podstawie badania próbki krwi. Przewaga medyczna badania polega na jego wysokiej specyficzności dla wykrywania raka. Jednym z najbardziej charakterystycznych śladów jakie nowotwór zostawia w naszym organizmie są nadwyżki lub ubytki fragmentów DNA. To właśnie one są parametrem, który monitorujemy w naszych testach – dodaje Schutz.

 

CHRONIX BIOMEDICAL – INNOWACYJNE TESTY DIAGNOSTYCZNE KRWI W KIERUNKU NOWOTWORÓW

Chronix Biomedical jest firmą z siedzibą w San Jose w Kalifornii i laboratoriami w Getyndze, w Niemczech. Testy diagnostyczne Chronix Biomedical polegają na pobraniu od pacjenta próbki krwi (16 ml) i zbadaniu jej pod kątem występowania nowotworu.

Badania wykorzystują technologię sekwencjonowania krwi nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS), która pozwala na wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: gains and losses) pochodzących z rozpadających się komórek. Takie nadwyżki i ubytki fragmentów DNA są cechą charakterystyczną dla większości nowotworów – stanowią ich swoisty „odcisk palca”. Innowacyjna technologia pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu (wszystkich chromosomów) człowieka. Dzięki temu, analizowany jest cały organizm, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Testy firmy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie komórek nowotworowych nawet w bardzo wczesnej fazie choroby nowotworowej, ze skutecznością ok. 92–94 proc. Pierwsze badanie kosztuje 5000 zł. Powtarzanie badania jest uzależnione od wyniku testu.

modern-cancer-diagnostics

 

  • Test CNI na ryzyko obecności raka – badanie laboratoryjne określające ryzyko występowania raka. Dzięki zwykłemu pobraniu krwi możemy z wielką dokładnością (ponad 90%) wykryć nadwyżki lub ubytki we fragmentach DNA, ściśle związane z występowaniem nowotworu. Wczesne wykrycie jakiejkolwiek formy raka wielokrotnie zwiększa szanse na wyleczenie.
  • Chronix Second Opinion ™ (tzw. Test Drugiej Opini) – badanie krwi, które może być wykorzystane po stwierdzeniu podwyższonego poziomu PSA (dla mężczyzn zagrożonych rakiem prostaty) lub nieprawidłowości w badaniu piersi u kobiet (zagrożenie rakiem piersi), a przed wykonaniem biopsji (lub po negatywnej pierwszej biopsji). Test Drugiej Opinii pozwala zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji  i związanych z nimi dolegliwości, pozwala ocenić zagrożenie oraz pomaga lekarzowi podjąć w pełni świadomą decyzję w procesie diagnostycznym.
  • Badanie Delta Dot – badanie monitorujące stosowane dla osób w remisji (badanie ewentualnego nawrotu lub przerzutu raka) oraz oceniające skuteczność leczenia lub zabiegów onkologicznych. W zakresie monitorowania, testy firmy Chronix Biomedical wykazały blisko 90% skuteczność przewidywania efektów zastosowanego leczenia onkologicznego, już po zastosowaniu pierwszej dawki danej terapii. Wyniki zostały przedstawione podczas ostatniego światowego kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology)  w czerwcu tego roku w Chicago.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O TESTACH NA:
 
WWW.MODERNCANCERDIAGNOSTICS.PL/
PORADNIK DLA PACJENTA
 

Modern Cancer Diagnostics – „punkt zwrotny w walce z nowotworami”, opracował JG, ARTYKUŁ SPONSOROWANY