W dniach 03-05.03.2016 w Serocku pod Warszawą odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rak jelita grubego: Diagnostyka i leczenie, standardy – teraźniejszość i przyszłość”. Podczas zaplanowanego sympozjum, szczególny nacisk zostanie położony na interdyscyplinarne podejście do leczenia raka jelita grubego, przedstawienie aktualnych standardów oraz przyszłości w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego.


Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalności: patomorfologów, chirurgów ogólnych i onkologicznych, gastroenterologów, epidemiologów, radioterapeutów, onkologów, a także do lekarzy rodzinnych oraz biologów molekularnych.

Spotkanie zostanie przeprowadzone według formuły łączącej wykłady prezentujące najnowsze doniesienia naukowe oraz prezentacje omawiające praktyczne standardy postępowania w codziennej praktyce klinicznej. Organizatorzy zaplanowali konkurs na Nagrodę Naukową Konferencji oraz sesję specjalną z udziałem prawnika, dotyczącą zachowania tajemnicy lekarskiej i błędów medycznych – „Jak unikać złamania prawa?”

Informacje i zapisy na: www.konferencja-rakjelitagrubego.pl

konferencja rak jelita grubego serock 2016


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rak jelita grubego: DIAGNOSTYKA i LECZENIE, STANDARDY – TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ” . Program konferencji.

3.03.2016 r. (czwartek)
12.00 – Rejestracja uczestników
12.30 – 13.30 – Obiad
13.50 – Otwarcie konferencji
14.00 – 14.20 – Epidemiologia
14.20 – 16.00 – Gastroenterologia
16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa
16.15 – 16.55 – Patomorfologia
16.55-17.20 – Medycyna spersonalizowana
17.20-18.40 – Biologia Molekularna i Genetyka
18.40-19.00 – Sesja Prawna – Błąd medyczny/Tajemnica lekarska – o czym Lekarz powinien wiedzieć? – „Jak unikać złamania prawa?”
20.00 – kolacja

4.03.2016 r. (piątek)
9.00 – 11.00 – Leczenie chirurgiczne
11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 – Radioterapia
12.00 – 13.10 – Chemioterapia
13.10 – 14.30 – Obiad
14.30 – 15.40 – Terapia celowana
15.40 – 16.00 – Wykład na zaproszenie
16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa
16.15 – 16.45 – Leczenie paliatywne, p/bólowe
16.45 – 19.00 – Sesja Naukowa: Prezentacje prac dotyczących raka jelita grubego (10 minutowe prezentacje)
20.00 – Uroczyste zakończenie Konferencji i wręczenie Nagrody Naukowej

5.03.2016 r. (sobota)
Śniadanie i wyjazd

ZOBACZ: RAK JELITA GRUBEGO