Ból nowotworowy może pojawić się na każdym etapie choroby i występuje u większości osób chorujących na nowotwory, szczególnie w zaawansowanym stadium raka. Potrafi znacząco pogorszyć samopoczucie i jakość życia, dlatego warto go ograniczać, korzystając z dostępnych środków. Podstawową metodą leczenia bólu jest farmakoterapia. Sprawdź, czym charakteryzują się leki na ból dla pacjentów onkologicznych i w jaki sposób się je stosuje.

Leki przeciwbólowe dla pacjentów onkologicznych dostępne bez recepty

Pierwszą z grup leków uśmierzających bóle nowotworowe są analgetyki nieopioidowe. Zaleca się ich stosowanie przy niewielkim lub umiarkowanym nasileniu dolegliwości. Do wspomnianej grupy należy paracetamol. Jest on jednym z podstawowych leków wykorzystywanych w leczeniu słabszych bólów towarzyszących chorobie nowotworowej. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie ma właściwości przeciwzapalnych. W przypadku wystąpienia silnych bólów paracetamol stosuje się wraz z opioidami.

W leczeniu dolegliwości bólowych o niedużym nasileniu wykorzystuje się również niesterydowe leki przeciwzapalne. Jednym z najpopularniejszych środków w tej grupie jest ibuprofen. Tabletki przeciwbólowe dla pacjentów onkologicznych, które zawierają go w swoim składzie, oprócz łagodzenia bólu działają również przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Ibuprofen można stosować w skojarzeniu z paracetamolem, by opanować ból wyjątkowo oporny na wpływ paracetamolu albo zamiast wspomnianej substancji. Do niesterydowych leków przeciwzapalnych, wykorzystywanych w leczeniu bólów nowotworowych, należą również diklofenak, ketoprofen i naproksen. Wykazują one silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Słabe leki opioidowe

Kolejną grupą leków stosowanych w farmakoterapii mającej ograniczyć bóle towarzyszące chorobom nowotworowym są słabe leki opioidowe. Wśród nich wyróżnia się kodeinę, dihydrokodeinę i tramadol. Pierwszy z leków wykazuje ośrodkowe działanie przeciwkaszlowe, słabe działanie przeciwbólowe i uspokajające. Dihydrokodeina to pochodna kodeiny i tak jak ona jest metabolizowana w wątrobie. Stosuje się ją w przypadku bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Zwykle występuje w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, które przyjmuje się co 12 godzin.

Tramadol, czyli syntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy, wykorzystuje się w leczeniu silnych bólów nowotworowych. Dostępny jest w postaci tabletek, kapsułek, kropli, czopków oraz roztworów do zastrzyków. Tramadol stosuje się w połączeniu z paracetamolem lub bez niego, by ograniczyć ból o dużym natężeniu.

Leki na silny ból dla pacjentów onkologicznych – silne opioidy

W przypadku najbardziej nasilonych dolegliwości u pacjentów z nowotworami wykorzystuje się silne opioidy. Czołowym przedstawicielem tej grupy, zalecanym przez WHO, jest morfina. Stosuje się ją w leczeniu silnego bólu nowotworowego, rozpoczynając od małych dawek doustnych. W początkowym etapie podaje się substancję pod postacią tabletek lub płynu. Stosowanie morfiny w ramach leczenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej nie uzależnia. Lek nie wykazuje efektu pułapowego. Można zwiększać dawkowanie aż do osiągnięcia efektu złagodzenia bólu.

Do silnych opioidów używanych w leczeniu ostrych bólów nowotworowych należy też fentanyl. Działa znacznie silniej niż morfina. Stosuje się go w postaci plastrów, by ograniczyć bóle związane z chorobą nowotworową. Podczas zabiegów operacyjnych, w anestezjologii, podaje się go dożylnie. W leczeniu bólów o dużym natężeniu stosuje się również buprenorfinę. Lek dostępny jest w formie plastrów i tabletek podjęzykowych.

Leczenie bólu jest nieodzowną częścią terapii nowotworów. Substancje wykorzystywane w tym celu mają ulżyć choremu w cierpieniu. Podawane leki przeciwbólowe dla pacjentów onkologicznych dostosowuje się do stopnia nasilenia bólu, nie pozwalając, by dolegliwości obniżyły jakość życia osoby chorującej na raka.

Materiał zewnętrzny