Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” organizuje w Warszawie pierwszy Kongres uwzględniający najważniejsze zagadnienia medycyny integralnej i jej wpływu na zdrowie. Uczestnicy wydarzenia, które odbędzie się 3 lutego 2018 roku skorzystają z wiedzy ekspertów prezentowanej podczas wykładów i warsztatów. Spotkanie poprowadzi oraz merytorycznie podsumuje dr Elżbieta Dudzińska uznany lekarz medycyny integralnej, propagujący komplementarne, holistyczne podejście do pacjenta. 

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” działa na rzecz popularyzacji i rozwoju medycyny integralnej w Polsce. Praca na rzecz pacjentów przewlekle chorych oraz podejście Fundacji zainspirowane jest filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej. Fundacja inicjuje i wspiera współpracę różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalej poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności całościowego leczenia człowieka.

Nadrzędnym celem Fundacji „Bądź” jest wywieranie wpływu na środowisko lekarzy oraz pacjentów, a także udział w pracach nad reformą medycyny onkologicznej w Polsce, począwszy od profilaktyki, poprzez zintegrowane metody leczenia, po rekonwalescencję i zapobieganie nawrotom choroby.

Pojęcie holistyki i znaczenie medycyny integralnej, zwanej również komplementarną, staje się na świecie coraz bardziej popularne. Niestety, to wciąż złożony i trudny temat w Polsce. Ludzie, w gąszczu informacji nie wiedzą, z których metod wspomagających mogą bezpiecznie korzystać, mylą medycynę integralną z medycyną alternatywną. Celem pierwszego Kongresu jest zmiana postrzegania tych pojęć. Integralne podejście to opieka całościowa, na każdym poziomie funkcjonowania. To podejście mające na celu utrzymanie zdrowia w jak najlepszym stanie. Taką wiedzę chcemy propagować, inaugurując Kongres, który będzie miał charakter cykliczny – tłumaczy Orina Krajewska, Prezes Zarządu Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”.

Całodniowe spotkanie skierowane jest do osób chorych przewlekle, ich bliskich, a także dla osób zdrowych. Do współpracy przy pierwszej edycji Kongresu Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” zaprosiła uznanych ekspertów z dziedziny medycyny, psychologii oraz dietetyki.

  •  Lek.med. Elżbieta Dudzińska przybliży szerokie spojrzenie na medycynę umysł-ciało.
  • Wojciech Eichelberger, który od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, przedstawi wiedzę i doświadczenie z obszaru stres i sen.
  • Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, który należy do elitarnego grona najwybitniejszych genetyków onkologii na świecie zaprezentuje aktualne spojrzenie na genetykę i innowacje.
  • Część wykładową zakończy spotkanie z prof. Li Jie, wybitnym ekspertem medycyny chińskiej oraz profesorem Shandong TCM University.

 
Druga część kongresu to cykl warsztatów. Wśród poruszanych tematów znajdzie się: ziołolecznictwo, odżywianie wg makrobiotyki, refleksoterapia oraz śmiechoterapia.

I Kongres „Bądź integralny w zdrowiu, prewencja i leczenie chorób przewlekłych” odbędzie się 3 lutego w godz. 9:00-18:00 w Centrum Konferencyjnym Muzeum POLIN.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.fundacjabadz.pl
fundacja Bądź Braunek

FUNDACJA MAŁGORZATY BRAUNEK „BĄDŹ”

Fundacja „Bądź” realizuje testament Małgorzaty Braunek, która zmarła na nowotwór złośliwy w czerwcu 2014 roku. Pozostawiła po sobie swoją ostatnią wolę – utworzenia „centrum informacji i studiów nad holistycznym podejściem w medycynie” i wykorzystania w tym celu funduszy zgromadzonych przez przyjaciół i wielu ludzi dobrej woli na jej leczenie za granicą.

Nadrzędnym celem Fundacji „Bądź” jest reforma medycyny onkologicznej w Polsce, począwszy od profilaktyki, poprzez zintegrowane metody leczenia, po rekonwalescencję i zapobieganie nawrotom choroby. Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” wyraża społeczną potrzebę głębokiej reformy medycyny onkologicznej w Polsce, promuje i wspiera zintegrowane podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby, zainspirowane filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej.

 

Fundacja Bądź: Pierwszy Kongres Medycyny Integralnej, materiały prasowe, opracował JG

Fundacja Bądź: Pierwszy Kongres Medycyny Integralnej
4.1 (81.67%) 12 vote[s]