Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii organizowana w ramach Projektu STREAM odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2016 w Warszawie. Jej celem jest zacieśnienie współpracy między najlepszymi europejskimi ośrodkami badawczymi, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w zakresie immunoonkologii. Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoononkologii jest znakomitą okazją dla naukowców z całej Europy, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć swoją wiedzę.

Pierwszy dzień spotkania będzie poświęcony prezentacjom projektów prowadzonych przez młodych naukowców z europejskich ośrodków badawczych. Drugiego dnia wygłoszą prezentacje czołowi badacze z wiodących ośrodków europejskich i amerykańskich instytutów naukowych:

• Andreas Hadjinicolaou (University of Oxford, UK)
• Karl-Johan Malmberg (Oslo University Hospital, Norwegia)
• Yupo Ma (Stony Brook University, New York, USA)
• Jakub Gołąb (Medical University of Warsaw, Polska)
• Marcin Okroj (Medical University of Gdansk, Polska)
• DimitarEfremov (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Włochy)
• Dinis Calado (The Francis Crick Institute, London, UK)
 
Uczestnicy zaproszeni do zaprezentowania swoich wyników zostaną wybrani spośród wszystkich kandydatów, w oparciu o zaproponowanytematy wystąpienia, krótki opis projektu badawczego oraz CV, przy czym co najmniej 12 uczestników (60%) zostanie wybranych z krajów członkowskich UE położonych w Europie Centralno-Wschodniej lub Wschodniej.
Rekrutacja trwa od 18.04 do 13.05.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://streamwww.wum.edu.pl/node/39
Więcej informacji: http://stream.wum.edu.pl/pl/wydarzenia/szkola-letnia
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/772717402859025/

 

Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii – projekt STREAM

Immunoonkologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin badań związanych z biologią i terapią nowotworów. W ramach projektu STREAM (Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology )naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracują nad wzmocnieniem potencjału naukowego WUM w dziedzinie immunoonkologii, tak aby móc go jak najefektywniej wykorzystać w badaniach nad terapiami przeciwnowotworowymi.

Celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy najlepszych europejskich ośrodków badawczych, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w dziedzinie immunonkologii, w celu utworzenia międzynarodowego, długoterminowego, strategicznego partnerstwa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM). Koordynator projektu WUM jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, w którym prowadzone są badania w dziedzinie onkologii i aspiruje do roli jednego z najlepszych uniwersytetów zajmujących się immunoonkologią w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Międzynarodowa Szkoła Immunoonkologii STREAM

 

Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, informacja prasowa