Częstochowskie stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zachęca do kontaktu pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej, ich rodziny, opiekunów w trakcie trwania choroby, jak również w okresie osierocenia. Wielodyscyplinarny zespół specjalistów i wolontariuszy zapewnia wszystkim potrzebującym opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, duszpasterską, fizykoterapię ruchową oraz niezbędny sprzęt medyczny.

Jesteś chory lub masz w rodzinie kogoś chorego onkologicznie? Po prostu zadzwoń (tel. 343610291) lub przyjdź na ul. Kopernika 34. Zależy nam na tym, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze dla pacjentów i ich bliskich.

Hospicjum DAR SERCA w ramach działalności Akademii Twórczości „RakoWALECZNI” prowadzi nieodpłatnie następujące warsztaty terapii zajęciowej:

• Techniki relaksacyjne
• Malarstwo
• Sztuka decoupage
• Joga lecznicza
• Zumba
• Spotkania grupy wsparcia z psychologiem klinicznym
• Terapia indywidualna z psychoonkologiem
• Spotkania kulturalne i integracyjne
• Wycieczki krajoznawcze
• Zajęcia dla dzieci osieroconych

hospicjum dar serca częstochowa

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DAR SERCA

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000 w Częstochowie z inicjatywy pani Wandy Gwiazdy – Domagały, późniejszego prezesa Stowarzyszenia. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi na rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność placówki obejmując również opieką chorych dorosłych. Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich, również w okresie osierocenia.

Jedną z najważniejszych form działalności Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA jest ta, którą realizują sami pacjenci. Już od ponad 3 lat głównie z inicjatywy naszych chorych, działa program ukierunkowany na szeroko pojęty proces zdrowienia „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego ruchu stanowi Akademii Twórczości Rako-WALECZNI, współtworzony przez nasze panie psycholog dr Annę Machnik – Czerwik i Marzenę Bulę-Podhorską.

Spośród wszystkich chorób, nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka i jak żadna inna choroba właśnie ta, wzbudza najsilniejszy lęk, zmieniając dotychczasowe życie pacjentów. Niewiedza w tym zakresie jest niebezpieczna i w sposób istotny może pogorszyć proces leczenia czy nawet zdrowienia. Właśnie nasza działalność ma służyć chorym w każdym aspekcie zachowań prozdrowotnych, zrozumieć i zaakceptować, działać i walczyć.

 

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 34
tel. 34 361 02 91 (w godz. 8:00 – 16:00), kom. 605 883 839 (całodobowo)
www.hospicjumczestochowa.pl
fb: Dar Serca

 

ZOBACZ:  PSYCHOONKOLOGIA – OPIEKA NAD CHORYM