W dniu 24 września 2016 roku w Sali Wykładowej Szpitala MSW w Warszawie odbędzie się Piąta Akademia Onkologiczna – leczenie wspomagające w onkologii organizowana przez Wydawnictwo Termedia.

Leczenie nowotworów złośliwych składa się z dwóch zasadniczych modułów terapeutycznych: leczenia swoistego (przeciwnowotworowego), do którego zalicza się: leczenie chirurgiczne, radioterapię i farmakoterapię (w  tym chemioterapię) oraz leczenia wspomagającego. Ponieważ wszystkie formy przeciwnowotworowego leczenia mają inwazyjny charakter i mogą wywoływać działania niepożądane, w tym powikłania czasem nawet zagrażające życiu, a wśród nich powikłania metaboliczne, septyczne czy krwotoczne albo zakrzepowo-zatorowe oba te moduły są niezbędne aby swoiste leczenie było optymalne, bezpieczne i w swym zamierzeniu przyczyniło się do terapeutycznego sukcesu jakim jest wyleczenie chorego lub przedłużenie życia, albo poprawa jakości przeżycia. Tematyka V Akademii Onkologicznej będzie poświęcona postępowaniu wspomagającemu stosowanemu na wszystkich etapach swoistego leczenia onkologicznego i obejmie:

– leczenie zakażeń,
– leczenie niedożywienia (sztuczne odżywianie poza- i/lub dojelitowe),
– profilaktykę lub leczenie krwotocznych powikłań albo zakrzepowo-zatorowych,
– krwiolecznictwo w przypadku niedokrwistości,
– leczenie bólu nowotworowego,
– leczenie osłaniającym szczególnie w przypadku chemio- i/lub radioterapii,
– opiekę stomijną,
– wspomagające leczenie gastroenterologiczne, kardiologiczne, proktologiczne i wsparcie psychologiczne.
– rehabilitację onkologiczną,
opiekę terminalną

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione w świetle aktualnego stanu wiedzy przez wybitnych ogólnopolskich ekspertów. Podczas V-tej Akademii Onkologii odbędzie się również promocja nowego podręcznika „Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii” pod redakcją Profesora Andrzeja Szawłowskiego i Profesora Rafała Steca, w którym w bardziej obszernej formie będą omówione wszystkie zagadnienia dotyczące wspomagającego leczenia w onkologii.

Termedia akademia onkologii leczenie wspomagające Warszawa

V Akademia Onkologiczna – leczenie wspomagające w onkologii. Program konferencji

9.00–9.10 Powitanie uczestników prof. dr hab. med. Andrzej W. SZAWŁOWSKI (Centrum Onkologii, Warszawa)

9.10–9.30 Wykład wprowadzający: Rola i miejsce leczenie wspomagającego w onkologii prof. dr hab. med. Andrzej W. SZAWŁOWSKI (Centrum Onkologii, Warszawa)

9.30–9.50 Leczenie zakażeń w onkologii prof. dr hab. med. Danuta DZIERŻANOWSKA (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

9.50–10.10 Leczenie niedożywienia nowotworowego prof. dr hab. med. Piotr PALUSZKIEWICZ (Lubelskie Centrum Onkologii, Lublin)

10.10–10.30 Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych w onkologii prof. dr hab. med. Marek WOJTUKIEWICZ (Podlaskie Centrum Onkologii, Białystok)

10.30–10.50 Leczenie skazy krwotocznej u chorych na nowotwory prof. dr hab. med. Jerzy WINDYGA (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)

10.50–11.20 Przerwa na kawę

11.20–11.40 Krwiolecznictwo u chorych na nowotwory: wskazania – ograniczenia prof. dr hab. med. Magdalena ŁĘTOWSKA (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)

11.40–12.10 Leczenie bólu u chorych na nowotwory dr med. Małgorzata MALEC-MILEWSKA (Szpital im. Witolda Orłowskiego, Warszawa)

12.10–12.30 Leczenie osłaniające w onkologii dr hab. med. Rafał STEC (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

12.30–12.50 Zasady opieki stomijnej u chorych na nowotwory piel. Danuta KRUK (Centrum Onkologii, Warszawa)

12.50–13.10 Zasady i metody leczenia miejscowych powikłań stomii jelitowych u chorych na nowotwory prof. dr hab. med. Marek SZCZEPKOWSKI (Szpital Bielański, Warszawa)

13.10–13.30 Zasady leczenia powikłanych ran u chorych na nowotwory prof. dr hab. med. Tomasz BANASIEWICZ (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

13.30–14.10 Przerwa na lunch

14.10–14.30 Wspomagające leczenie gastroenterologiczne związane z leczeniem chorych na nowotwory: zaparcia, biegunka, pooperacyjna cukrzyca prof. dr hab. med. Grażyna RYDZEWSKA (Szpital MSW, Warszawa)

14.30–14.50 Główne problemy kardiologiczne związane z leczeniem chorych na nowotwory: zasady leczenia prof. dr hab. med. Adam TORBICKI (Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock)

14.50–15.10 Rola i miejsce rehabilitacji u chorych na nowotwory dr n. fiz. Hanna TCHÓRZEWSKA-KORBA (Centrum Onkologii, Warszawa)

15.10–15.30 Psychoonkologia – rola i miejsce w leczeniu chorych na nowotwory dr med. Mariola KOSOWICZ (Centrum Onkologii, Warszawa)

15.30–15.50 Główne problemy seksuologiczne związane z leczeniem chorych na nowotwory dr med. Agnieszka JAGIEŁŁO-GRUSZFELD (Centrum Onkologii, Warszawa)

15.50–16.10 Wskazania do leczenia wspomagającego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym prof. dr hab. med. Sylwia GAZDECKA-GRODECKA (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

16.10–16.30 Główne problemy proktologiczne u chorych na nowotwory prof. dr hab. med. Małgorzata KOŁODZIEJCZAK (Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital Świętej Elżbiety, Warszawa)

16.30–16.50 Zasady opieki na chorym umierającym z powodu nowotworu prof. dr hab. med. Małgorzata KRAJNIK (Uniwersytet Medyczny, Bydgoszcz)

16.50–17.00 Zakończenie konferencji prof. dr hab. med. Andrzej W. SZAWŁOWSKI (Centrum Onkologii, Warszawa)