Onkoserwis – przedstawiamy kolejne ciekawsze doniesienia i newsy ze świata onkologii opracowane przez ekspertów Polskiej Ligii Walki z Rakiem. Przegląd wiadomości onkologicznych opublikowanych na łamach prestiżowych czasopism i mediów medycznych – czerwiec 2024.

Zapraszamy do lektury!

Onkoserwis – czerwiec 2024

Chorzy po leczeniu onkologicznym rzadko prowadzą zdrowy tryb życia

American Cancer Society (ACS) opracowało zalecenia dotyczące m.in. aktywności fizycznej, diety oraz spożywania alkoholu przez osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym. Celem tych wytycznych, opartych na dowodach naukowych, jest zmniejszanie ryzyka nawrotu oraz umieralności ze wszystkich przyczyn i związanej z nowotworem.

Amerykańscy badacze postanowili ocenić odsetek chorych po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego stosujących się do zaleceń ACS. W analizie, której wyniki opublikowano w JAMA Oncology, uwzględniono dane ponad 10 tys. chorych. Podczas telefonicznej ankiety oceniono przestrzeganie wytycznych w czterech domenach: utrzymania właściwej masy ciała, aktywności fizycznej, diety oraz spożywania alkoholu. Zaledwie 4% chorych postępowało zgodnie z zaleceniami we wszystkich domenach.

Udział chorych postępujących zgodnie z zaleceniami dotyczącymi aktywności fizycznej, utrzymania prawidłowej masy ciała, niespożywania alkoholu oraz stosowania zdrowej diety wynosił odpowiednio 72%, 68%, 50% oraz 12%. Co ciekawe, chorzy po leczeniu onkologicznym podejmowali mniej działań prozdrowotnych niż osoby bez wywiadu onkologicznego.

źródło: jamanetwork.com/journals/jamaoncology

Wzrasta odsetek zaawansowanych nowotworów jelita grubego wśród młodych chorych

Pomimo rosnącej zachorowalności na nowotwory jelita grubego u osób poniżej 50. roku życia dotychczas nie osiągnięto porozumienia w sprawie obniżenia wieku rozpoczęcia badań przesiewowych.

W JAMA Network Open opublikowano wyniki badania oceniającego stopień zaawansowania raka jelita grubego w tej populacji chorych w momencie rozpoznania. Analizie poddano dane ponad 26 tys. chorych w wieku 46-49 lat, u których w latach 2000-2020 rozpoznano nowotwór jelita grubego. W 2020 roku zachorowalność na ten nowotwór w stadium miejscowym, regionalnym (z zajęciem lokalnych węzłów chłonnych) oraz rozsianym (z obecnością odległych przerzutów) wyniosła odpowiednio 7,7/100 tys., 13,4/100 tys. oraz 9/100 tys. W tym czasie najszybciej wzrastała zachorowalność na nowotwory rozsiane, a spadała na nowotwory ograniczone do guza pierwotnego (zlokalizowane).

Według autorów badania rosnący odsetek zachorowań na zaawansowane nowotwory wśród młodych chorych jest kolejnym argumentem za obniżeniem do 45. roku życia wieku badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

źródło: jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen

Jak często należy wykonywać kolonoskopię?

Kolonoskopia jest badaniem przesiewowym zalecanym po 50. roku życia w celu wykrycia wczesnego raka jelita grubego lub stanów przednowotworowych. U osób bez obciążającego wywiadu rodzinnego w kierunku raka jelita grubego, u których pierwsza kolonoskopia jest prawidłowa, zaleca się wykonanie kolejnej po 10 latach.

W czasopiśmie JAMA Oncology opublikowano badanie, w którym sprawdzono, czy u osób z prawidłową pierwszą kolonoskopią można bezpiecznie wydłużyć do 15 lat czas do kolejnej. Dane ponad 110 tysięcy osób z prawidłową kolonoskopią przeprowadzoną między 45. a 69. rokiem życia, porównano z danymi ponad 1,9 miliona osób, u których w czasie trwania obserwacji nie wykonano kolonoskopii, albo badanie wykazało obecność raka jelita grubego. W ciągu 29-letniej obserwacji w grupie z prawidłowym wynikiem pierwszej kolonoskopii rozpoznano 484 raki jelita grubego i 112 zgonów z tego powodu.

Wykazano, że wydłużenie odstępów między badaniami z 10 do 15 lat oznaczałoby niewykrycie dwóch przypadków raka jelita grubego na 1000 osób, z jednoczesnym uniknięciem 1000 kolonoskopii.

źródło: jamanetwork.com/journals/jamaoncology

Test badający mikrobiotę jamy ustnej może w przyszłości wykrywać raka żołądka

Rak żołądka jest często wykrywany w zaawansowanym stadium, kiedy nie ma już możliwości leczenia operacyjnego. Najczęściej stosowaną metodą w wykrywaniu tego nowotworu jest gastroskopia, która jest badaniem uciążliwym dla pacjenta.

W badaniu przedstawionym podczas Digestive Disease Week przebadano pod kątem mikrobiomu popłuczyny z jamy ustnej 98 osób, w tym 30 z rozpoznaniem raka żołądka, 30 ze stanami przednowotworowymi żołądka i 38 zdrowych. Zauważono, że zmianom o charakterze poprzedzającym nowotwór żołądka towarzyszą dostrzegalne zmiany w składzie mikrobioty jamy ustnej. Zidentyfikowano 13 szczepów bakterii różniących osoby zdrowe od osób ze stanami przednowotworowymi i rakiem żołądka.

Autorzy pracy podkreślają, że jest to dopiero początek pracy nad testem, który w przyszłości może być pomocny w wykrywaniu raka żołądka na etapie umożliwiającym radykalne leczenie.

źródło: www.medscape.com

Czy warto brać udział w badaniach klinicznych?

Udział w badaniach klinicznych pozwala chorym otrzymywać nowe leki zanim wejdą one do codziennego użytku. Niestety wiele badań nie potwierdza skuteczności testowanych terapii lub niesie zbyt duże ryzyko powikłań, aby wprowadzić je do praktyki klinicznej. Ta niepewność powoduje, że część chorych na nowotwory odmawia udziału w badaniach klinicznych.

W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki metaanalizy oceniającej zysk z eksperymentalnego leczenia. Analizowano 128 badań klinicznych, do których włączono blisko 50 tys. chorych na nowotwory płuca, piersi, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita grubego i gruczołu krokowego. Okazało się, że udział badaniu klinicznym wydłużał średni czas do progresji o 20% (1,25 miesiąca), a czas przeżycia całkowitego (overall survival, OS) o 8% (1,18 miesiąca). Poprawa OS dotyczyła tylko chorych na nowotwory płuca, piersi oraz wątroby i dróg żółciowych. Leczenie eksperymentalne wiązało się z większą liczbą powikłań. Ryzyko poważnych działań niepożądanych w 3.-5. stopniu zaawansowania było wyższe o 7,4% w stosunku do standardowych terapii.

źródło: www.acpjournals.org

Minoksydil – nowa metoda leczenia łysienia po chemioterapii

Minoksydil jest popularnym, dostępnym bez recepty i stosowanym w postaci roztworu lub aerozolu lekiem stosowanym w różnych formach łysienia, w tym łysieniu po chemioterapii. Trudności w aplikacji, zmiana struktury włosów, podrażnienia i wysuszenie skóry głowy są głównymi powodami przerywania tej terapii lub jej stosowania niezgodnie z zaleceniami.

Podczas tegorocznego kongresu American Academy of Dermatology przedstawiono konsensus 12 ekspertów z 43 krajów dotyczący doustnego leczenia minoksydilem. Uznano, że lek ten przynosi korzyść chorym z przetrwałym łysieniem po chemioterapii. Przeciwwskazania do leczenia obejmują nadwrażliwość na lek, wcześniejszy wysięk w osierdziu, zapalenie osierdzia, niewydolność serca, nadciśnienie płucne spowodowane stenozą aortalną, guz chromochłonny nadnercza, ciążę oraz karmienie piersią. Odpowiedź na leczenie należy oceniać najwcześniej po 3-6 miesiącach. Codzienna dawka leku zależna jest od wieku i płci i wynosi od 0,625 do 5 mg.

źródło: www.medscape.com

Coraz więcej kobiet w młodym wieku choruje na raka piersi

Na całym świecie wzrasta liczba zachorowań na raka piersi. W badaniu opublikowanym w Canadian Association of Radiologists Journal oceniono zachorowalność na raka piersi u kobiet poniżej 55. roku życia w Kanadzie. Dane epidemiologiczne dotyczące tego nowotworu uzyskano z kanadyjskiego systemu raportowania zachorowań na raka (za lata 1984-1991) oraz Kanadyjskiego Rejestru Nowotworów (za lata 1992–2019).

Zauważono, że dla kobiet w przedziale wieku 20-29 lat współczynnik zachorowalności zwiększa się corocznie o 3%, dla kobiet w przedziale wiekowym 30-39 lat o 1,25%, a dla kobiet w wieku 40-49 lat o 0,77%. Najmniejszy wzrost odnotowano w grupie kobiet w wieku 50-54 lata o 0,38%. Wzrastająca zachorowalność u osób młodych wymaga od nich wzmożonej czujności onkologicznej.

Warto podkreślić, że w Polsce od 1 listopada 2023 rozszerzono wiek w którym zaleca się wykonywanie przesiewowej mammografii (przedział 45-74 rok życia).

źródło: journals.sagepub.com
 

opracowanie: Onkoserwis – serwis onkologiczny dla dziennikarzy – Polska Liga Walki z Rakiem

PRZEJDŹ DO: ONKOSERWIS – MAJ 2024

ZOBACZ: STRONA GŁÓWNA