W ostatnich dniach listopada Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał coroczne nagrody naukowe i wyróżnienia. Wśród laureatów znaleźli się badacze i naukowcy zajmujący się tematyką onkologiczną.

Indywidualną Nagrodę Wydziałową za cykl prac pt. „Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi” – przyznano dr hab. Renacie Duchnowskiej z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Immunoterapia w rozsianym raku piersi – dr hab. Renata Duchnowska

Prestiżowy medal im. Jędrzeja Śniadeckiego został nadany prof. dr hab. Sebastianowi Gieblowi z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach – za wybitne wyniki badań naukowych w dziedzinie transplantologii w leczeniu chorób nowotworowych i szerzenie wiedzy w tej dziedzinie. W Klinice, którą kieruje prof. Sebastian Giebel prowadzone jest leczenie z użyciem wysokich dawek chemioterapii i/lub radioterapii z przeszczepieniem autologicznych bądź alogenicznychckomórek krwiotwórczych. Jest to metoda wykorzystywana w leczeniu m.in. chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego, białaczek, zespołów mielodysplastycznych i aplazji szpiku.

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl prac dotyczących terapii z zastosowaniem przeciwnowotworowym przeciwciał monoklonalnych, przyznano prof. dr hab. Jakubowi Gołąbowidr Magdalenie Winiarskiej z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżnienie to przyznawane jest za najwybitniejsze wyniki badań naukowych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 10.30 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica.

 
Czytaj więcej:
www.instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz5/4327-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2016-roku?jjj=1480711299928