rak piersi konferencja pwn pzwlRusza seria regionalnych konferencji poświęconych tematyce diagnostyki, leczenia i postępowania po terapii u chorych na raka piersi. Spotkania dedykowane są lekarzom rodzinnym, pielęgniarkom i położnym. Organizatorem cyklu seminariów jest zespół lekarzy onkologów, przy wsparciu firmy AVON i PZWL oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla poprawy wyników leczenia raka piersi niezbędne jest działanie nie tylko onkologów oraz pacjentek i ich rodzin, ale także wszystkich pracowników opieki medycznej, z którymi chora ma kontakt. Oprócz współpracy z onkologami niezbędny jest ścisły kontakt pacjentki ze swoim lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w miejscu zamieszkania, gdyż właśnie te osoby pacjentka zna najlepiej i darzy największym zaufaniem. To właśnie od swojego lekarza i pielęgniarki kobieta może dowiedzieć się o profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu. To lekarz i pielęgniarka wskazują pacjentce, gdzie i do kogo ma się zgłosić w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia raka piersi, to oni udzielają pierwszych porad w trakcie leczenia i wystąpienia powikłań. Wreszcie, to od swojego lekarza i pielęgniarki chora oczekuje wsparcia i pomocy po leczeniu, a następnie podczas długich lat kontroli – tłumaczy prof. dr hab. med. Zbigniew I. Nowecki, Kierownik naukowy cyklu seminariów oraz Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Kalendarz wydarzeń jest następujący:

– 02.12.2016 Leszno
– 09.12.2016 Suwałki
– 10.12.2016 Ciechanów
– 16.12.2016 Zamość

Więcej informacji oraz zapisy na stronie:
https://www.instytutpwn.pl/konferencja/rakpiersipoz