Wystartowała akcja edukacyjna Moje prawie normalne życie, organizowana przez Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. W jej ramach powstały filmy z udziałem osób, które chorują na raka jelita grubego. Pacjenci opowiadają w nich o swoim życiu, które jest… prawie NORMALNE. Celem akcji jest nie tylko edukacja społeczeństwa, lecz także dotarcie do wszystkich Pacjentów, którzy walczą z chorobą i stracili nadzieję na normalne życie.

Każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umierają w Polsce aż 33 osoby. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w naszym kraju wynosi około 18 tysięcy. Tym samym Polska należy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie.

Do głównych przyczyn rozwoju raka jelita grubego specjaliści zaliczają: niewłaściwą dietę, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, nieprawidłową masę ciała. Istotną rolę odgrywa także brak regularnych badań profilaktycznych.

W Polsce dla pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami dostępna jest pierwsza oraz druga linia leczenia uwzględniająca leki innowacyjne. U pacjentów, którzy wyczerpali możliwość terapii na poziomie I i II linii leczenia dostęp do kolejnej, trzeciej linii jest ograniczony. Czwarta linia terapii w Polsce nie istnieje, pomimo jej obecności w zaleceniach europejskich i doświadczeń klinicznych wskazujących na to, że leki te dają szansę na dłuższe życie pacjentów z zaawansowaną chorobą.

W chwili rozpoznania raka jelita grubego u co trzeciego pacjenta diagnozuje się już przerzuty. Choroba ta jest uważana za wstydliwą. Dlatego zdarza się, że pacjenci zbyt późno decydują się na badania, a co za tym idzie – na leczenie.

Akcja Moje prawie normalne życie ma na celu edukację społeczeństwa oraz wyrażenie wsparcia dla pacjentów, którzy borykają się z tą chorobą. W jej ramach powstały filmy, których bohaterami są #Agnieszka oraz #Grzegorz. Pracujący, uprawiający sporty, cieszący się życiem i … chorujący jednocześnie na #rakjelitagrubego.

Poprzez swoje historie pragną pomóc innych chorych oraz udowodnić, że rak to nie wyrok i można wieść
z nim prawie normalne życie. Filmy są dostępne na kanale YouTube Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko oraz profilu Facebook. Do akcji zostały zaproszone inne organizacje i strony w mediach społecznościowych związane z tematyką medyczną, onkologiczną oraz zdrowotną. Udostępniajmy materiały dalej! To jest nasza siła w walce z #rakjelitagrubego!

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO

Organizatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, które swoją działalność rozpoczęło w 1987 roku. Od tego czasu stale pomaga osobom ze stomią, aby mogły godnie żyć pomimo swojej choroby. W tym celu prowadzi odpowiednią politykę informacyjną, szkoleniową oraz profilaktyczną. Stowarzyszenie POL-ILKO posiada obecnie 20 oddziałów i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym.

Podstawowym celem towarzystwa jest troska i dbanie o możliwie jak najlepsze życie osób ze stomią. W tym celu prowadzi odpowiednią politykę informacyjną, szkoleniową oraz profilaktyczną. Niezwykle ważną rzeczą dla wszystkich stomików jest dbanie o dobre relacje z personelem medycznym, współpraca z producentami sprzętu stomijnego oraz rzecznictwo we władzach resortowych i państwowych. Nie zapominamy także o informowaniu i kampanii na rzecz zapobiegania chorobom układu pokarmowego, propagowaniu terminowych badań specjalistycznych oraz promowaniu zdrowego trybu życia.

POL-ILKO prowadzi także wolontariat stomijny. Zważywszy na wagę sprawy, niewielką wiedzę społeczeństwa, jak również lęk i obawę przed chorobą nowotworową oraz nową sytuacją po wytworzeniu stomii, potrzebna jest kompleksowa opieka. Dotyczy to zwłaszcza pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla chorych. Odpowiednio przygotowani i przeszkoleni wolontariusze POL-IKLO, we współpracy z personelem medycznym starają się powoli przywracać do życia osoby ze stomią.