Negatywne skutki palenia papierosów dotyczą wszystkich, niezależnie od wieku. Powszechnie wiadomo, że regularne palenie papierosów zdecydowanie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Układ oddechowy szczególnie cierpi na nałogu – palenie papierosów powoduje raka płuca. Należy pamiętać, że ryzykują nie tylko osoby palące, wszystkim znane jest pojęcie biernego palacza.

Światowy Dzień Bez Papierosa

31 maja przypada Światowy Dzień Bez Papierosa. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii zachęca do rezygnacji z palenia tytoniu. Specjaliści apelują o zaprzestanie palenia na co dzień, a w szczególności podczas leczenia onkologicznego.

PTTWO zaprezentowało również dziewięć postulatów do działań intensyfikujących walkę z groźnym nałogiem.

  1. Opracowanie strategii walki z nikotynizmem wraz ze wskaźnikami monitorującymi jej realizację.
  2. Podniesienie akcyzy na wszystkie wyroby tytoniowe do palenia i przekazanie środków w całości na realizację strategii walki z nowotworami.
  3. Utworzenie Ogólnopolskiej sieci poradni antynikotynowych.
  4. Upowszechnienie schematu interwencji walki z nałogiem tytoniowym w tym zastosowanie na większą skalę działań zmierzających do redukcji szkód u nałogowych palaczy.
  5. Prowadzenie na większą skalę kampanii wspomagających porzucenie nałogu.
  6. Standaryzacja i ocena przed dopuszczeniem do sprzedaży wszystkich alternatywnych produktów nikotynozastępczych.
  7. Wprowadzenie rozwiązań fiskalnych oraz regulacji systemowych ograniczających dostęp do papierosów.
  8. Podniesienie wieku legalnego zakupu wyrobu tytoniowych do 21 roku życia.
  9. Zwiększenie kar za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.

ZOBACZ WIĘCEJ: PALENIE PAPIEROSÓW – CZYNNIK RAKOTWÓRCZY

Światowy Dzień Bez Papierosa

Rzuć palenie w trakcie leczenia onkologicznego

Palenie papierosów niesie za sobą wiele konsekwencji, dlatego specjaliści apelują o zaprzestaniu palenia na co dzień, a w szczególności podczas leczenia onkologicznego!

Efektywność leczenia w chorobie onkologicznej zależy od jej ciągłości. Udowodniono, że palenie papierosów w trakcie terapii zmniejsza jej skuteczność o 15%.

Dodatkowo nasila odczyny popromienne oraz skutki uboczne chemioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego, co niestety bardzo często prowadzi do przerwania leczenia.

U pacjentów palących w trakcie leczenia onkologicznego stwierdzono również większe ryzyko wystąpienia nowotworów wtórnych.

CZYTAJ WIĘCEJ: WPŁYW PALENIA NA LECZENIE ONKOLOGICZNE

Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii

Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii powstało w celu poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. Działalność tej grupy przyczyniła się do opracowania zaleceń profilaktyki i leczenia powikłań w trakcie napromieniania rejonu głowy i szyi i leczenia systemowego.

Głównym celem PTTWO jest działalność naukowa i oświatowa polegająca na upowszechnianie wiedzy na temat terapii wspomagającej w onkologii

Intencją działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej w Onkologii jest również opracowanie zaleceń dla chorych i Lekarzy Onkologów, które usystematyzują leczenie wspomagające powikłań skórnych, kardiologicznych oraz ze strony przewodu pokarmowego.

Jak podkreślają eksperci – im skuteczniejsze leczenie onkologiczne tym większe znaczenie ma leczenie wspomagające.

Współpraca wielu specjalistów z różnych dziedzin umożliwia szerokie spojrzenie na chorego, nie tylko pod względem doskonalenia metod leczenia onkologicznego, lecz również wypracowania postępowania łagodzącego skutki uboczne w celu poprawy jakości życia chorych onkologicznych

Funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej w Onkologii pełni dr n. med. Dorota Kiprian, specjalista radioterapii onkologicznej, Naczelny Specjalista Radioterapeuta Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zastępca Kierownika Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi NIO – PIB.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA