W dniach 10-12 września 2015 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się sympozjum Onkologia w Otolaryngologii 2015 organizowane przez wydawnictwo Termedia. W imieniu organizatorów zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji przede wszystkim lekarzy otolaryngologów oraz specjalistów onkologów, radioterapeutów i chemioterapeutów.


Zakres spotkania Onkologia w Otolaryngologii

Spotkanie naukowo-szkoleniowe ma na celu wymianę informacji, zacieśnianie współpracy w zakresie leczenia nowotworów głowy i szyi pomiędzy laryngologami i onkologami oraz stanowić będzie okazję do dyskusji oraz rozmów z osobami mającymi realny wpływ na postęp w onkologii w Europie. Udział w tegorocznym sympozjum Onkologia w Otolaryngologii potwierdziło już wielu ekspertów europejskich, profesorów otolaryngologii i onkologii, znanych z wykładów na największych zjazdach międzynarodowych. Nadzór naukowy nad konferencja sprawuje Sekcja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Oprócz ciekawych sesji panelowych odbędą się również sesje instruktażowe, wolne wystąpienia oraz sesje specjalne. W czwartek, 10 września 2015 r. przed rozpoczęciem obrad Sympozjum zaplanowano warsztaty: Technika NBI – zastosowanie w chirurgii wczesnych raków głośni oraz Zróbmy to razem! – laryngektomie częściowe – sesja chirurgii live.

Informacje i zapisy:  www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=300&p=2409

 


ONKOLOGIA W OTOLARYNGOLOGII 2015 – PROGRAM SYMPOZJUM

  1. Dekada doświadczeń w stosowaniu zaleceń w leczeniu nowotworów głowy i szyi: chirurgia i radiochemio terapia
  2. Opieka okołooperacyjna nad chorymi z nowotworami głowy i szyi:
    a. Postępowanie z chorymi w podeszłym wieku
    b. Leczenie żywieniowe u chorych wymagających suplementacji
  3. Leczenie endoskopowe w rakach głowy i szyi
  4. Leczenie ratujące w niepowodzeniach: chirurgia i radioterapia
  5. Tematy wolne – varia (doświadczenia własne w chirurgii i radioterapii nowotworów głowy i szyi)

 

onkologia w otolaryngologii, konferencja poznan