Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ, która od 15 lat wspiera osoby chore onkologicznie w polskich szpitalach zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Onkowolontariatu dedykowanym wolontariuszom oraz osobom wspierającym i opiekującym się chorymi na raka.

Kurs jest otwarty dla wszystkich chętnych – rekrutacja rozpoczyna się 15 sierpnia 2021 i potrwa do końca września. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Onkowolontariatu jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej na kurs. Wszystkie zajęcia w ramach kursu są całkowicie bezpłatne

– Opierając się na ponad 15 letnim doświadczeniu w autorskich programach szkoleń dla wolontariuszy postanowiliśmy uruchomić specjalistyczny kurs przeznaczony dla wolontariuszy i kandydatów do wolontariatu onkologicznego. Jest to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, której głównym celem jest umożliwienie kandydatom dostępu do szkoleń i warsztatów prowadzonych przez wybitnych profesorów z dziedziny onkologii, psychoonkologii, onkodietetyki itp. w oparciu o najnowsze badania i praktyki kliniczne – czytamy w komunikacie Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ.

Organizatorzy zapraszają do udziału w kursie również studentów kierunków medycznych, psychologicznych i pokrewnych. Po jego ukończeniu uczestnicy odbędą 30 godz. staż w placówkach, z którymi Fundacja ma podpisaną umowę (na terenie Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania).

Projekt sfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

POLECAMY: JAK WSPIERAĆ CHOREGO NA NOWOTWÓR

Szkoła Onkowolontariatu

  • Szkoła Onkowolontariatu to 60 godz. zajęć z najlepszymi specjalistami: lekarzami onkologami, psychoonkologami – członkami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii, dietetykami, prawnikami, pełnomocnikami ds. pacjentów, pracownikami socjalnymi
  • Program zajęć szczegółowo opracowany przez specjalistów
  • Pełen zakres pozamedycznej wiedzy o życiu w chorobie nowotworowej w tym: onkologia, psychoonkologia, prawo i prawa pacjenta, sprawy socjalne, dietetyka
  • Program obejmuje zajęcia z pracownikiem Państwowego Urzędu Pracy dotyczące m.in. powrotu na rynek pracy po chorobie, możliwości odbywania kursów w PUP, wsparcia jakiego udzielają urzędy pracy wracającym po długiej przerwie do życia zawodowego
  • Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze onkologii
  • Spotkania z osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową lub mającymi za sobą doświadczenie choroby własnej lub osób bliskich
  • Zjazdy weekendowe (sobota, niedziela) w formie zdalnej pozwalające na udział osobom pracującym, z obszaru całego kraju – raz lub dwa razy w miesiącu
  • Półroczny kurs zakończony egzaminem w formie testu przygotowanego przez wszystkich prowadzących zajęcia
  • Praktyki w placówkach medycznych na oddziałach onkologicznych
  • Certyfikat ukończenia szkoły wraz z suplementem poświadczającym zrealizowany program

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Onkowolontariatu uzyskają Państwo:

e-mail: szkola@dobrzezejestes.pl
telefon: 535 402 000 (w poniedziałki od godz. 16 do 20)

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE