W dniach 9-10 listopada 2018 w Olsztynie – już po raz dziesiąty – odbędą się Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne. Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą one przez znakomitych wykładowców i lekarzy praktyków. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia związane z najnowszymi doniesieniami naukowymi z obszaru onkologii, które mogą mieć implikacje w polskich warunkach.


Uczestnicy wydarzenia omówią wybrane aspekty leczenia przeciwnowotworowego, uwzględniając przede wszystkim postęp, który dokonał się w ciągu ostatniego roku, dający nowe perspektywy terapeutyczne.

Istotnym elementem Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologiczne będzie sesja: BEST OF ESMO podsumowująca wiedzę w obszarze najbardziej aktualnych europejskich zaleceń.

Bezpłatna rejestracja na stronie: www.warsztatyonkologiczne.pl
 

Program X Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

PIĄTEK 9.11.2018

 • 8:00 – OTWARCIE WARSZTATÓW
 • 8:15 – 8:30 Panel dyskusyjny: 100 pytań urologa do onkologa związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego – Piotr Chłosta, Iwona Skoneczna
 • 8:30 – 8:45 – Czy umiemy prawidłowo kwalifikować chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego do terapii izotopowych? – Marek Wojtukiewicz
 • 8:45 – 9:00 – WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER – Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka nerkowokomórkowego – rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna – Piotr Tomczak
 • 9:00 – 9:20 – Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki – Piotr Tomczak
 • 9:20 – 9:35 – WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN – Kabozantynib – nowy standard leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w Polsce w aspekcie uaktualnionych programów lekowych – Jakub Żołnierek
 • 9:35 – 9:50 – Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych – Beata Kos-Kudła
 • 9:50 – 10:05 – WYKŁAD SPONSOROWANY MERCK – Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego – Marek Wojtukiewicz
 • 10:05 – 10:50 – Podsumowanie sesji i przerwa kawowa
 • 10:50 – 11:05 – Panel dyskusyjny – Jaki algorytm diagnostyczno-terapeutyczny zastosować u chorych z noworozpoznanym rakiem jelita grubego? – Andrzej Deptała, Marek Wojtukiewicz
 • 11:05 – 11:20 – WYKŁAD SPONSOROWANY SANOFI – Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w drugiej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego – Rafał Stec
 • 11:20 – 11:50 – Panel dyskusyjny – Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w trzeciej i kolejnej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? – Barbara Radecka, Bogumiła Arłukowicz
 • 11:50 – 12:05 – Praktyczne aspekty stosowania KEYTRUDA (pembrolizumab) w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP – Adam Płużański
 • 12:05 – 12:25 – Strategia leczenia chorych na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją EGFR – Piotr Potemski
 • 12:25 – 12:45 – Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego raka płuca – Paweł Badurak
 • 12:45 – 13:00 – Nintedanib w leczeniu pacjentów z wczesną progresją gruczołowego raka płuca – Anna Kowalczyk
 • 13:00 – 13:20 – Czy radykalne leczenie w nieoperacyjnym NDRP może być bardziej radykalne? – Sergiusz Nawrocki
 • 13:20 – 14:45 – Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa
 • 14:45 – 15.00 – WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER – Rola Ibrance (palbocyklib) w leczeniu uogólnionego HR+ HER2– raka piersi – Barbara Radecka
 • 15:00 – 15:15 – Czy stosowane w Polsce leczenie neoadjuwantowe chorych na raka piersi jest optymalne? – Bogumiła Arłukowicz
 • 15:15 – 15:30 – Systemowe leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – metaanaliza Cochrane z 2018 roku – Piotr Potemski
 • 15:30 – 15:45 – Profilaktyka i leczenie przerzutów do mózgowia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca – Lucyna Kępka
 • 15:45 – 16:00 – Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego – czas na radiochemioterapię i leczenie operacyjne – Andrzej Badzio
 • 16:00 – 16.30 – Panel dyskusyjny: Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego u pacjentów palących, po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu w świetle aktualnej wiedzy? – Maciej Krzakowski, Sergiusz Nawrocki, Mariusz Adamek
 • 16.30 – 16.45 – Podsumowanie sesji

 

SOBOTA VI BEST OF ESMO – Przewodniczący: Maciej Krzakowski

 • 9:30-10:00 – Nowotwory urologiczne – Jakub Żołnierek
 • 10:00-10:30 – Nowotwory przewodu pokarmowego – Lucjan Wyrwicz
 • 10:30-11:00 – Rak płuca – Adam Płużański
 • 11:00-11:30 – Przerwa kawowa
 • 11:30-12:00 – Nowotwory ginekologiczne – Joanna Pikiel
 • 12:00-12:30 – Leczenie wspomagające – Ewa Chmielowska
 • 12:30-13:00 – Czerniaki – Ewa Kalinka-Warzocha
 • 13:00-13:30 – Rak piersi – Elżbieta Senkus-Konefka
 • 13:30-13:45 – Podsumowanie sesji i zakończenie Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

 

Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne 2018, źródło: materiały prasowe, foto: www.warsztatyonkologiczne.pl