20 zjazd polskiego towarzystwa chirurgii onkologicznej bydgoszczW dniach 15-17.05.2014 roku w Bydgoszczy odbędzie się XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który połączony będzie z obchodami 20-lecia istnienia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zamysłem organizatorów jest, aby jubileuszowy XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej umożliwił twórczą i wielodyscyplinarną dyskusję oraz wymianę poglądów wśród specjalistów zaangażowanych w polską onkologię.

Tematyką przewodnią tegorocznej edycji spotkania będzie leczenie skojarzone nowotworów, indywidualizacja leczenia onkologicznego oraz leczenie chorych w wieku podeszłym.


Założenia XX Zjazdu PTCO w Bydgoszczy

W ramach XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbędzie się również Sesja PielęgniarskaOd teorii do praktyki”. Tematyką przewodnią spotkania będą: pielęgnacja ran w świetle nowoczesnych standardów postępowania, problemy pielęgnacyjne wynikające z niedożywienia wywołanego chorobą nowotworową oraz kwestie pielęgnacyjne związane z opieką nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową. Zaplanowana Sesja Młodych będzie okazją do zaprezentowania prac studenckich kół naukowych oraz lekarzy w pierwszym roku pracy. Podczas Sesji Żywieniowej przedstawione zostaną informacje i doniesienia dotyczące leczenia żywieniowego oraz kwestie związane ze wsparciem żywieniowym pacjentów nowotworowych przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej CM UMK  Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszyka w Bydgoszczy. Wszystkie sesje naukowe w ramach XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej obywać się będą w Operze Nova, gdzie z okazji podwójnego jubileuszu zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna przedstawiająca historię bydgoskiego ośrodka onkologicznego. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Portal Onkologiczny Zwrotnik Raka jest patronem medialnym wydarzeniem.

Informacje i zapisy:
www.20zjazdptcho.pl/

20 lat centrum onkologii w Bydgodszczy